Denna videosnutt togs den 6 oktober 1997 kl 12.45 på Rhode Island i USA, av Jerome B. Turner. Den visar hur ett cigarrliknande föremål rör sig från vänster till höger och förvinner bakom ett närbeläget träd. Filmaren bedömde att föremålet var omkring 1000 fot över marken och i riktning från väst till öst i ungefär samma hastighet som ett flygplan i låg fart. Klicka för att kolla videosnutten (630kb).

Vad ligger bakom UFO-observationerna?

UFO betyder Unidentified Flying Object (Oidentifierade Flygande Föremål). Efter Kenneth Arnolds observation över Mt Rainer i USA 1947 myntades uttrycket "flygande tefat", som kan sägas vara början till den moderna ufo-eran.

Under en 30-årsperiod registrerade man ca 80.000 fall som tillförlitliga observationer av flygande tefat och ca 800 möten med ufonauter. Dessa observationer gjordes av normala människor oberoende av ålder, yrke, religion eller andra skiljemärken.

Hur dessa "rymdskepp" ser ut, både på utsidan och inuti finns också omvittnat, liksom den brokiga humanoida skara som dessa varelser utgör, alltifrån små håriga dvärgar eller skalliga storögda spetshakiga små män på ca 1 meter, och helt normala välväxta "människor" i "30-årsåldern" till både vanliga och groteska jättar på upp till 3,5 meter med t.ex. endast ett öga och långa hörntänder.

Men vilka de egentligen är, varifrån de kommer och i vilket syfte de är ute är frågor som ufo-forskningen fortfarande inte har något svar på och troligen aldrig kommer att få, därför att sanningen ligger nog på ett annat plan. Jag vill ge en del ledtrådar till förståelsen av ufo-sammanhanget.

 1. Den babyloniske historieskrivaren Berosos (ca 250 f.kr.) berättar om hur varelser utrustade med stort förstånd besökte sumererna och undervisade dem i alla möjliga konster och vetenskaper. De finns avbildade på bl.a. babyloniska jätteskulpturer. Var detta kanske orsaken till den kulturella högnivå man hade när man började bygga pyramider och andra tekniska storverk på den tiden?
 2. I 1:a Mosebok 6 omtalas hur Guds söner (fallna änglar eller humanoider om man så vill) steg ner till jorden och syndade mot Gud genom att ingå sexuella förhållanden med jordiska kvinnor. I den apokryfiska Enoks bok beskrivs denna händelse utförligt. De undervisade både i astronomi och astrologi, konst, vetenskap och magi.
 3. Enligt Hesekiel 28:12b-17a bodde djävulen före sitt syndafall i Edens lustgård. Bibeln framhåller att ondskans andemakter nu bor i himlarymderna, i kosmos (Ef. 6:12).
 4. De vill inte själva avslöja sin verkliga identitet, utan försöker istället blanda ihop korten för oss genom att sprida missvisande information av olika slag. Detta talar för att de har nånting att dölja. Man bör här uppmärksamma att många av de humanoider som avslöjat sina namn, har angett namn som tidigare återfinns hos fallna änglar. I så måtto kan de mycket väl tala sanning.
 5. Flera typer av ufonauter har setts bära på ormens emblem. Ormen är i Bibeln en symbol för djävulen.
 6. Ockulta fenomen som telepati, kinesi och levitation är fenomen som ufonauterna är väl förtrogna med.
 7. Ufonauterna har stora likheter med folktroupplevelser från alla tider. Pysslingar, vättar, älvor eller vad man nu kallade dem. De kunde dyka upp och försvinna ofta i samband med ett "blått ljusfenomen". De hade stora huvuden, spensliga kroppar eller lemmar och "kattögon" som lyste i mörkret. Det var bara rymdfarkosterna som saknades! Dessa varelser påminner i hög grad om vissa typer av ufonauter/humanoider i samband med ufo-landningar.
 8. Sakarja omtalar i kap. 5:5-11 en syn där likheterna med ett flygande tefat och den beskrivning som ges är väldigt stora:
 9. Sedan kom ängeln som talade med mig fram och sade till mig: "Lyft upp dina ögon och se vad det är som där kommer fram." Och jag frågade: "Vad är det?" Han svarade: "Det är en sädesskäppa som kommer fram." Ytterligare sade han: "Så är det beställt med dem i hela landet." Jag fick då se hur en rund skiva av bly lyfte sig; och nu syntes där en kvinna som satt i skäppan. Därefter sade han: "Detta är Ogudaktigheten." Och så stötte han henne åter ned i skäppan och slog igen blylocket över dess öppning. När jag sedan lyfte upp mina ögon, fick jag se två kvinnor komma fram, och vinden fyllde deras vingar, ty de hade vingar lika hägerns. Och de lyfte upp skäppan mellan jord och himmel. Då frågade jag ängeln som talade med mig: "Vart för de skäppan?" Han svarade mig: "De har i sinnet att bygga ett hus åt henne i Sinears land; och när det är färdigt skall hon där bli nedsatt på sin plats."

  Denna märkliga farkost kallades av ängeln för "Ogudaktigheten". I 1 Mosebok 10:10 hette området kring Bagdad och Babylon i nuvarande Irak "Sinears land".

 10. Kan man tänka sig att Antikrist (den "fredens människa" som vår värld idag väntar på, på något sätt kommer att stå i kontakt med tefatsfolken? Det står om honom lite kryptiskt "… på styggelsens vinge skall förädaren (Antikrist) komma…" (Daniel 9:27). Kan "styggelsens vinge" åsyfta ett ufo?

Att dessa varelser i sina "rymdfarkoster" har ett intresse av vad som händer på jorden säger oss också Jesaja 24:21-23. "På den tiden (vid denna tidsålders ände) skall HERREN hemsöka höjdens här (fallna änglar och ufonauter) uppe i höjden och jordens konungar nere på jorden. Och de ska samlas tillhopa, såsom fångar hopsamlas i fånggropen, och ska inneslutas i fängelse, sent omsider når dem hemsökelsen." Gud kommer i sin tid att döma inte bara jordens konungar och regenter, men även den härskara som finns ute i rymden.

Bertil Lundberg

 

 

För dig som fortfarande inte har lämnat denna sidan har jag lagt upp ett par märkliga videosnuttar till som man kan hitta i ufo-världen. De är i MPEG-format - ladda hem dem till hårddisken först.

  Vad är det som kraschar? En laserstyrd robot? Ett ufo? Föremålet lyckas vända första nergångsförsöket med mera "energi", men sedan bär det neråt igen. Taget nånstans i öknen i New Mexico 1997 (846kb).

  Det här ufot är filmat i dagsljus bland höghusen i Mexico City 970806. Det har visats på många TV-stationer. Det påstås att omkring 100 personer såg händelsen. Eller är alltihopa en mycket skickligt gjord förfalskning? (1,75MB)

UFOs, Aliens and Secrets   Former Government Employees Say: It's Time to Reveal Evidence. They're out there — and the government knows. From ABC News 2001-05-10

Nu bekräftar Pentagon att ufo-filmerna är äkta. Ny Teknik 2020-04-28.

En översikt och historik över UFO-fenomenet av riksorganisationen UFO-Sverige.

Obduktionsfilmerna från 1995.

TV4:s ryska UFO-film 2 januari 2000 var en förfalskning.

The Air Force jet was too slow for chasing a UFO.

Astronomer links UFOs to occultism.

Infrared picks up invisible UFOs. Mexico releases video of 11 objects surrounding military plane.

An enormous number of UFO sightings before Tsunami and earthquake in South and Southeast Asia.

Air Force colonel reports lights 'not of this world'. World Net Daily 070117.
UFO frenzy ignited by Air Force officer. World Net Daily 070119.

UFO sightings bring the town Stratford-Upon-Avon to a standstill. Daily Mail 070726. One of the commentaries: They must have come here to get the latest Harry Potter book.

En typ av flygande tefat för privatbruk kommer under hösten att börja marknadsföras i USA. Fordonet flyger cirka 3 meter över marken i en hastighet av 80 kilometer per timme. Pris: 620 000 – 830 000 kronor.

Piloter ser ufon och vill ha fortsatt utredning.

Strange UFO Sightings in Israel. Are Giants Returning to the Holy Land? by Barry Chamish.

UFO-väsen är utan medlidande och empati, om vittnesrapporter har någon som helst sanningsenlighet.
Inte någonstans finns det belägg av ett trovärdigt slag, att UFOn eller väsendena som utgör dess piloter samverkar sympatiskt med människor, faktiskt tvärtemot.
Kristen teologi har gjort ett alldeles miserabelt jobb att tydliggöra (med något sammanhang) vad Bibeln faktiskt beskriver när den talar om änglar, demoner, gudar etc.
Medan medlidande kan saknas från UFOn eller okända väsen, så kan en demonisk influens vara i verksamhet, en influens som kan svara för det onda som mänskligheten har utsatts för sedan begynnelsen.
Citat från bloggen http://ufocon.blogspot.com/2008/03/ufo-indifference.html.

In the 1950s, the entities typically told the contactees of the day that they were from Mars and Venus. But we've since sent probes and satellites there and found that these planets are hostile to supporting life - at least the humanoid type of life they were claiming to be. So 50 years later, the entities now claim they originate from far more distant places in other star systems, like Zeta Reticuli which is 39 light years away, or even in other galaxies like Andromeda, which is 2.5 million light years away.
The aliens’ messages are “concerned primarily” with indoctrinating us to misunderstand, dismiss, and ignore what The Bible actually says about Jesus Christ, The Bible, God, and especially about the Last Days, and to trust in them.
allienresistance.org

Proof of a Demonic Deception - part 1, The Glowing Orbs. You tube 9:44.
Proof of a Demonic Deception - part 2, Demon Shapeshifting. (Tron att människans ande lever kvar ibland oss efter döden gör att demoner ges möjligheten till att gestalta de döda. Demoniska andar porträtterar sig själva som själar (anhöriga) som har lämnat jordelivet. De kan också hävda att de kommer från andra planeter.). You tube 10:43.

Proof of a Demonic Deception - part 3, Demon Connections. You tube 6:36.

Proof of a Demonic Deception - part 4, Pleiadian Channeling. You tube 8:09.

Aliens are demons - can be stopped only in the name of Jesus.. You tube 5:20.

En samling fotografier av de sumeriska jättarnas skelett som har blivit utgrävda i Mellanöstern. You tube 3:57.

DNA tells that the Starchild had a human mother and an alien father! Video 10:22.
Strange Alien Skull Found in Bulgaria. Pictures.

Two american doctors inspect presumed alien skeleton. You tube 6:21.

Undeniable UFO Documentary. You tube 1:37:13 (dock fel slutsats i slutminuterna).

Tredje rikets intresse för UFO:s och det ockulta samt Antarktis utan is = det forna Atlantis. You tube 44:10.

Brittiska försvaret avslöjar ufohemligheter. DN 080514.

UFO's On Google Earth. You tube 1:45.

William Nugent: Leading UFO Researchers Confirm Christian View. The messages received from UFOs are generally occultic. Article Directory Online 080619.

Brittisk RAF-officer teg om ufoobservation i 37 år. DN 080914.

Two more cows found mutilated. The Pueblo Chieftain 090325.

UFO puzzle: Alien baby or elaborate hoax? The Daily Telegraph 090902.

'Baby' Alien found by farmer in Mexico - DNA tests and scans baffles You tube 1:16.

Alien-Looking Skeleton Poses Medical Mystery. News Discovery 130430.

Okänt flygande föremål fick Gardermoens flygplats utanför Oslo att stänga i 90 minuter. Den svenske piloten såg hur objektet gjorde nästan en 360-gradig sväng. Det klarar inget jordiskt flygplan på några sekunder. Dagens Nyheter 110325.

Vita huset: Inga bevis för ET på jorden. DN 111106.

US Military has UFO filmed by Gordon Cooper's Crew . You tube 2:45.

Amazing UFO Caught on Camera by Astronauts. You tube 5:35.

Brilliantly clear footage of a black saucer UFO just hovering in the sky. You tube 5:35.

Ufo in Brazil with closeups. You tube 2:21.

Height 611 UFO crash in Dalnegorsk, Primorsky Krai, USSR: "Russian analysis of metal fragments recovered from the crash site say the metal is not manmade manufacture, but is from somewhere else." Wikipedia.
UFO above Dalnegorsk, 1989.

UFO Spacecraft Landing With Giant Aliens In Voronezh Russia 1989. You tube 6:19.

UDO filmat från flygplansfönster över Himalaya 2012. You tube 0:38.

Trovärdig filmsnutt av UFO utanför Orsa 2012. You tube 0:55.

Japanska turister filmade UFO över Sheikh Lotfollah moskén i Isfahan, Iran, 120409. You tube 0:35.

UFO filmat från flygplan över Oklahoma City 120503 . You tube 0:31.

UFO Caught on Video, Manila, Philippines. You tube 0:44.

62 skolbarn i en privat grundskola i Zimbabwe såg ett UFO landa eller sväva strax över marken. En liten man kring 90 cm lång med en smal nacke, långt svart hår och mycket stora och snedformade ögon kom ut ur farkosten i riktning mot barnen som blev livrädda. You tube 9:00.

Två ufon flyger över den aktiva vulkanen Popocatépetl i Mexico. Vulkanen har i åratal varit ett ufoställe med hundratals observationer. You tube 2:14.

Best evidence of Alien Implants, surgically removed by Dr Leir and analyzed for radio frequencies and metallurgy . You tube 21:18.

Video: UFO lands in China, alien walks out, people flee. Real or Fake? If not real, quite a good fake. Footage filmed in the National Forest Park of Fuxin, China, 2012. You tube 2:25 130103.

Citizen Hearing On Disclosure: Pilots Testify To UFO Encounters (Live Updates Day 5). Huffington Post 130503.
Transcript of  Testimony

Best evidence of Alien Implants, surgically removed by Dr Leir and analyzed for radio frequencies and metallurgy . You tube 21:18. Former Canada Minister Of National Defense Paul Hellyer.

The definitive investagation on the Roswell UFO crash 1947 and government cover-up of contact with aliens. You tube 1:14:00.  (Tyvärr mycket reklam att hoppa över.)

The Suppressed 1974 Mexican UFO Crash in Coyame. The alien aircraft stolen by US military. You tube 45:14.

A Magnetic plasma fusion containment engine at Area 51. Interview with David Adair.

L.A. Marzulli: The Great UFO Deception. . You tube 28:30.
L.A. Marzulli: Ancient Nephilim in America. You tube 28:30.    America's Stonehenge.     Maltese Hypogeum.

UFOs: The Central Intelligence Agency (CIA) Collection. 210107.

Unidentified: Stunning Reports of Triangle Shaped UFOs | History. You tube 7:33 200724.

Navy spots pyramid-shaped UFOs on video, Pentagon confirms. You tube 2:07 210415.

Video från USS Omaha visar okänd klotformat farkost som försvinner ner i havet. You tube 6:10 210515.

Marinpiloter beskriver möten med ufon varje dag under ett par års tid. De tittar på oss varje dag. You tube 13:47 210517.
De kunde nå 9 km i höjd, de kunde accelerera, sakta ner och sedan slå på hypersoniska hastigheter. New York Times 190526.

Ufo-visselblåsare: Intakta föremål har beslagtagits. En tidigare underrättelseofficer - som arbetat med ufo-iakttagelser för USA:s försvarsdepartement - har lämnat vidare hemligstämplade uppgifter om utomjordiska fynd till kongressen, skriver flera medier. För tidningen The Debrief träder visselblåsaren David Grusch fram och berättar om att man bland annat hittat intakta och delvis intakta föremål som inte kommer från jorden. Enligt Grusch, som jobbat totalt 14 år inom underrättelsetjänsten, har fynden "exotiskt ursprung i betydelsen icke-mänsklig intelligens, antingen utomjordisk eller okänd". "Bedömningen baseras på farkosternas form, vetenskapliga tester av material och förekomsten av unika atomstrukturer och radiologiska signaturer," säger han. The Debrief har även intervjuat en mångårig arbetare i den amerikanska underrättelsetjänsten, Jonathan Grey, som bekräftar uppgifterna. Flera av Gruschs tidigare kollegor går även i god för hans trovärdighet. Grusch: "Vi talar inte om prosaiskt ursprung eller identitet." Det bekräftas av Jonathan Grey som uppges ha en säkerhetsklassning som innebär att han har tillgång till topphemliga uppgifterna. Visselblåsare: "USA:s regering har beslagtagit utomjordiska farkoster." Han hävdar att kongressen inte fått ta del av all information. Clas Svahn: Om detta är sant är det den största nyheten i världshistorien. Omni 230608. Kommentar: Inte den största. Den största är att Jesus Krisuts, Guds Son, dog på ett kors i Jerusalem för hela världens synder.
USA uppmanas att avslöja UFO-bevis efter påstående om att de har intakta utomjordiska farkoster. Den tidigare underrättelsetjänstemannen David Grusch, som ledde analysen av oförklarade anomala fenomen (UAP) inom ett amerikanskt försvarsdepartement, har påstått att USA har farkoster av icke-mänskligt ursprung. Information om dessa farkoster undanhålls olagligt från kongressen, sa Grusch till Debrief. Grusch sa att när han överlämnade hemligstämplad information om fordonen till kongressen drabbades han av repressalier från regeringstjänstemän. Han lämnade regeringen i april efter en 14-årig karriär inom amerikansk underrättelsetjänst. The Guardian 230606.
Underrättelsetjänstemän säger att USA har inhämtat farkoster av icke-mänskligt ursprung. Grusch sa att inhämtningen av partiella fragment och upp till intakta farkoster har gjorts i årtionden fram till idag av regeringen, dess allierade och försvarsentreprenörer. Analyser har fastställt att föremålen som inhämtats är "av exotiskt ursprung (icke-mänsklig intelligens, oavsett om det är utomjordiskt eller okänt ursprung) baserat på farkostmorfologier och materialvetenskapliga tester och innehavet av unika atomarrangemang och radiologiska signaturer," sade han. "Materialet inkluderar intakta och delvis intakta farkoster."
I sina uttalanden som godkändes för publicering av Pentagon i april, hävdade Grusch att UFO-"äldre program" länge har gömts inom "flera byråer som kapar UAP-aktiviteter i konventionella hemliga åtkomstprogram utan lämplig rapportering till olika tillsynsmyndigheter." Han sa att han rapporterade till kongressen om förekomsten av ett i decennier långt "offentligt okänt kalla kriget för återvunnet och exploaterat fysiskt material - en tävling med nära lämlikar under åren för att identifiera UAP-krascher/landningar och inhämtning av materialet för exploatering/reversering-teknik för att få asymmetriska nationella försvarsfördelar." Grusch lämnade regeringen den 7 april 2023 för att, sade han, främja regeringens ansvarsskyldighet genom allmänhetens medvetenhet. Han är fortfarande väl understödd inom underrättelsekretsar, och många källor har intygat hans trovärdighet. "Hans påstående om förekomsten av en jordbunden kapprustning under de senaste åttio åren fokuserad på reverse engineering-teknologier av okänt ursprung är i grunden korrekt, liksom den obestridliga insikten att åtminstone en del av dessa teknologier av okänt ursprung härrör från icke -mänsklig intelligens," sa Karl Nell, den pensionerade arméöversten som arbetade med Grusch i UAP Task Force.
Dr. Garry Nolan, professor vid institutionen för patologi vid Stanford University och en känd uppfinnare och entreprenör med mer än trehundra publicerade artiklar, har startat över ett halvdussin företag baserade på teknologier från hans laboratorium. Nolan har tidigare tillämpat en del av dessa tekniker för analys av exotiska material, och publicerat det första peer-reviewed dokumentet som undersöker sådant material. The Debrief 220605.

Breakdown of the history of alleged UFO crashes. Stories about crashed saucers and coverups have been around since the end of World War II. But now, these stories are being taken seriously in Washington. You tube 4:10 240130.

U.S.A.F. Colonel Ross Dedrickson - Saucers Over D C 1952 You tube 11:11 220420. Kommentar: Verkar trovärdig.

Pentagon: Spionplan låg bakom ufo-larm på 60-talet. SR 240328.
Kommentar: Hemlighetsmakeriet fortsätter i Pentagon.

 

 

 

Tillbaks till: www.tidenstecken.se