De fyra ryttarna i Uppenbarelseboken 6

   Vilka är dessa ryttare och när drar de ut på sina uppdrag? De drar ut när Jesus börjar bryta de olika sigillen, men när gör han det? Det finns många tolkningar om när den första hästen drog ut, alltifrån fredskongresserna före första världskriget till att Antikrist drar ut på fredens häst när han sluter ett 7-årigt fredsavtal med Israel och den sjuåriga vedermödans tid tar sin början. Det troligaste scenariot är nog att dessa fyra hästar föregår vedermödan och är början på födslovåndorna för Jesu återkomst (Matt. 24:8) där vedermödans antikristliga tid är själva födslovåndorna för hans synliga återkomst på Oljeberget i Jerusalem (Sak. 14:4). Kan det vara så att dessa skakningar redan har börjat? Det finns uppenbarelser som tyder på det.
   Aposteln Johannes såg fyra ryttare på hästar som släpptes ut över jorden i ändens tid. Deras framträdande kommer när de första fyra sigillen bryts i Upp. 6:1-8. De igångsätter fyra olika typer av följdverkningar. Jesus identifierade samma fyra händelser i samma sekvens som de första fyra sigillen.
   Matt. 24:4-8: Jesus svarade dem: "Se till att ingen bedrar er. Många ska komma i mitt namn och säga: Jag är Messias, och de ska bedra många. Ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig. Se då till att ni inte blir skrämda. Sådant måste hända, men det är ännu inte slutet. Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike, och det ska bli svält och jordbävningar på många platser. Men allt detta är bara början på födslovåndorna."
   En nära jämförelse av de händelser som anges av Jesus med händelserna om lössläppandet av de fyra ryttarna i Upp. 6 visar att de är samma händelser. De är även listade i samma sekvens.
   Upp. 6:1-8: "Och jag såg när Lammet bröt ett av de sju sigillen. Då hörde jag en av de fyra varelserna säga med en röst som åskan: "Kom!" Jag såg, och se: en vit häst, och han som satt på den hade en båge. Han fick en segerkrans, och han drog ut som segerherre för att segra. Och när Lammet bröt det andra sigillet, hörde jag den andra varelsen säga: "Kom!" En annan häst kom ut, en eldröd, och han som satt på den fick makt att ta bort freden från jorden så att människor skulle slakta varandra. Och han fick ett stort svärd. När Lammet bröt det tredje sigillet, hörde jag den tredje varelsen säga: "Kom!" Och jag såg, och se: en svart häst, och han som satt på den hade en våg i sin hand. Och jag hörde liksom en röst mitt bland de fyra varelserna: "Ett mått vete för en denar och tre mått korn för en denar, men oljan och vinet får du inte skada." När Lammet bröt det fjärde sigillet, hörde jag den fjärde varelsens röst säga: "Kom!" Och jag såg, och se: en gulblek häst, och han som satt på den hette Döden, och helvetet följde honom. De fick makt över en fjärdedel av jorden, att döda med svärd och med svält och med pest och genom jordens vilda djur."
   Den första vita hästen talar om en agenda som tilltalar världen och som den tror på och förleds av. Den andra röda hästen orsakar uppror och krig och tar bort freden på jorden. Den tredje svarta hästen talar om ekonomisk kollaps och hungersnöd. Den fjärde gulbleka talar helt enkelt om ett tredje världskrig och dess följdverkningar.
   De fyra ryttarna orsakar så stora problem att vi kanske tror att slutet har kommit, men Jesus sa "det är ännu inte slutet." Med andra ord, vedermödan har trots allt ännu inte börjat. Vedermödan börjar i nästa vers där Jesus säger i Matt 24:9-10:
   "Då ska man utlämna er åt lidande och döda er, och ni kommer att bli hatade av alla folk för mitt namns skull. Och då ska många komma på fall, och de ska förråda varandra och hata varandra. Många falska profeter ska träda fram och bedra många, och eftersom laglösheten ökar kommer kärleken att kallna hos de flesta. Men den som håller ut till slutet ska bli frälst."
   Vedermödan motsvarar brytandet av det femte och sjätte sigillet. Både Jesus och Johannes identifierade denna perioden som en tid då kristna (som blivit kvar efter uppryckandet av Kristi sanna församling) skulle dödas i stort antal. Jesus kallade detta vedermödan där speciellt den andra halvan av sjuårsperioden blir mer än svår. Bibeln visar inte hur många år som förtiden till födslovåndorna varar. Kanske beror detta på att verkningarna kommer och går, så verkningarna är mycket kortare än den totala perioden. Smärtan slutar efter varje händelse och vi återvänder till ett normalt liv igen och hoppas allt är bra, bara för att upptäcka att det blir mer intensivt nästa gång.
   Parallellen mellan händelserna fortsätter med brytandet av det femte och sjätte sigillet, som utlöser en stor skakning av himlen. I båda fallen, förmörkas solen och månen ger inte längre sitt sken, stjärnorna faller från himlen, och himlens makter skakas, i Matteus 24:29 och Upp. 6:13.
   Upp 6:9-17: När Lammet bröt det femte sigillet, såg jag under altaret själarna av dem som hade blivit slaktade för Guds ord och för vittnesbördet som de hade. De ropade med stark röst: "Herre, du som är helig och sann! Hur länge ska det dröja innan du dömer jordens invånare och straffar dem för vårt blod?" Och var och en av dem fick en vit dräkt, och de blev tillsagda att vila ännu en liten tid, tills deras medtjänare och bröder, som skulle dödas liksom de, hade blivit fulltaliga Och jag såg när Lammet bröt det sjätte sigillet. Då blev det en stor jordbävning. Solen blev svart som en sorgdräkt , och hela månen blev som blod. Himlens stjärnor föll ner på jorden, som när fikonträdet fäller sina omogna frukter när det skakas av en kraftig vind. Och himlen försvann som när en bokrulle rullas ihop, och alla berg och öar flyttades från sina platser. Och jordens kungar, stormännen och befälhavarna, de rika och mäktiga och alla slavar och fria gömde sig i hålor och bland bergens klippor, och de sade till bergen och klipporna: "Fall över oss och göm oss för honom som sitter på tronen och för Lammets vrede! Deras vredes stora dag har kommit, och vem kan då bestå?"

   Den vita hästen

   John W. Johnstone berättar att Herren visade honom den vita hästen 1986 och 2004 kom den ridande mot USA. Andra länder kan ha fått uppleva denna hästen före detta så vi vet inte exakt när den började framträda.
   "I februari 2004 var jag med en stor grupp människor och vi bad. Helt plötsligt började jag se och höra hovar av en stor häst som kom ridande mot Amerika. Varje gång hästens klövar slog i marken skakade hela jorden. Jag frågade Gud vad detta betydde och Han sa: "Det här är den vita hästen jag visade dig år 1986. Den är på väg till Amerika med en båge och en krona för att erövra människors hjärtan, sinnen, kroppar, ande och själar. Precis som du ser de yttre konturerna av en orkan när den närmar sig land, sedan gör orkanen sin fullträff på marken. Den vita hästen har yttre konturer innan den rider in i händelsernas centrum för USA."
   Den vita hästen anlände till Amerika under våren 2005. Jag fiskade vid Rudee Inlet i Virginia Beach en eftermiddag när något stort smällde upp mot min axel och nockade mig i sidled. Jag trodde att det var en annan fiskare som krockade med mig men när jag tittade upp såg jag den vita hästen och ryttaren. Ryttaren var en djävul klädd i vitt och hade två svarta hål som ögon. Ryttaren ville se till att jag visste att han var här nu. Jag var i ett tillstånd av total chock när jag såg detta och sedan log han och fortsatte sin verksamhet. Gud sade då: "Se, jag sa dig detta."
   Antikrists ande patrullerar över världen för att erövra hjärtan, sinnen, ande och själar för en hel generation av människor! Det moraliska förfallet i samhället ökar snabbt. Minskningen av moral är direkt relaterat till elimineringen av Gud från våra liv och en växling till falska religioner.
   Gud sa till mig att varje gång hästens hovar slog i marken så skakar de grunderna för kyrkan och för alla kristna. Varje gång skakas grunden om de kristna inte har Herrens fulla rustning och då är de inte skyddade. Som du läser i Ef. 6:16, så är det brinnande pilar som den onde sänder ut. Om kyrkan inte har den fulla vapenrustningen från Herrens just nu, i denna stund, så kommer antikrist ande att förgöra många människor. Detta är vad som kommer att leda till det stora avfallet (2 Tess 2: 3).
   Varje gång den vita hästen kommer i kontakt med en kristen skjuter han sin brinnande pil med sin båge för att inaktivera eller förgöra dem andligt. Beroende på hur fylld med den Helige Ande du är så kommer det att avgöra hur väl du kommer att kunna kämpa och stå i testets stund.
   De köttsliga kristna är särskilt sårbara för angrepp från den vita hästen. Var och en som inte har omvänt sig från sin syndiga köttsliga natur kommer att förgöras av den här hästen. Alla kristna som har fallit i bedrägliga demoniska läror kommer att förgöras av den här hästen. Du måste vara fylld med den Helige Ande och be om Guds fulla vapenrustning!
   
   Den röda hästen

   Mena Lee Grebin fick en dröm från Herren som visar ryttaren på den röda hästen och att den uppfylls under Barack Hussein Obamas tid som president. Hon berättar:
   I april 2008 hade jag bott i Charlotte NC för ungefär sju eller åtta månader. De demokratiska primärvalen pågick vid den tidpunkten. Obama och Hillary var de två huvudkandidaterna.
   Den natten hade jag en dröm där jag kör min mammas röda bil. Jag girade upp på motorvägen medan jag pratade i telefon med en vän. Min vän frågade mig, "Så vad tycker du om den nya presidenten?"
   Jag sa: "Vad menar du?"
   Hon sade: "Obama vann! Vilka är dina känslor om det?"
   Jag citerade versen där det andra sigillet öppnades och jag sa: "En röd häst kom ut, och han som satt på den fick makt att ta bort freden från jorden så att människor skulle slakta varandra. Och han fick ett stort svärd. (Upp. 6:4).
    Sedan förändrades scenen och jag tittade på alla dessa gammaldags tv-apparater runt om i världen. De visade att Obama hade valts till president. Programmen var på alla olika språk, men specifikt såg jag arabiska. Jag såg människor heja över hela världen att Obama hade vunnit. Jag såg araber och muslimer med sina ansikten täckta. De hade vapen och sköt med dem upp i luften och jublande över att han hade vunnit. Det var slutet på drömmen.
    Mena ringde sedan till sin mamma och sa, "Obama kommer inte bara kommer att vinna primärvalet. Han kommer att vinna valet. Och Herren visar mig att Obama kommer att vara ansvarig för att ta freden tas bort från jorden, vilket orsakar krig."
    Obama fick år 2009 Nobels fredspris, men under hans presidenttid har USA alltmer fastnat i de olika krig som Obama fått ta itu med och som sedan eskalerat. USA har befunnit sig i krig sedan år 2001 och kostnaderna beräknas till mycket över 1000 miljarder dollar, krigsutgifter som ligger bakom de gapande budgetunderskotten. Läget i Afghanistan, Irak, Syrien, Libyen och Jemen har inte förbättrats med de insatser som Obama-regeringen satt in och bekostat. Senaste åren har IS utifrån dessa insatser fått bränsle till sin agenda mot väst. IS i Syrien/Irak/Libyen och Boko Haram i Nigeria har fått vapen på avvägar från Irak och Libyen, liksom drogkartellen i Mexico. Den röda hästen i Upp. 6 har släppts lös. Snart väntar den svarta hästen (se fortsättningsartikel).  

Bertil Lundberg

www.tidenstecken.se