Situationen i Ryssland 1998

Ryssland har problem. Svåra problem. Demokratin är svag på många håll i samhället. Antisemitismen frodas i kommunistiska och nationalistiska läger. Religionsfriheten stryps genom speciella religionslagar där den ortodoxa kyrkan blir priviligierad. Moskva-börsen har kollapsat, rubeln har fallit kraftigt i värde, priserna har höjts, importen har i stort sett stoppats, på många håll är det knapert med livsmedel, skördarna har slagit fel och många har inte fått sina löner på månader.

Mellan 20 och 50 procent av den ryska ekonomin befinner sig i en gråsvart hel eller halvillegal zon där det inte är några lagar eller förordningar som gäller. Och detta är en grogrund för korruption, penningtvätt och annan kriminell ekonomisk verksamhet.

Kapitalflykten från Ryssland har sedan januari 1992 när de ekonomiska reformerna började tillämpas uppgått till ca 1600 miljarder kronor. Detta är dock bara toppen på isberget. Den kriminella verksamheten med förfalskade import- och exportfakturor finns inte med i den beräkningen. Och istället för att använda pengarna till investeringar i Ryssland så väljer många nyrika ryssar att flytta pengarna till olika skatteparadis, främst Cypern där många ryssar har deponerat sina tillgångar.

På grund av detta är den ryska ekonomin idag nära en total kollaps. Ryssland kommer redan förs årsskiftet 98/99 inte att kunna betala sina skulder till utlandet och då blir de tvingade till att ställa in sina betalningar. Med andra ord - konkurs. Rysslands totala utlandsskuld ligger på 1215 miljarder kronor (981112), vilket motsvarar en tredjedel av landets BNP. En stor del av denna skulden faller till betalning inom den närmaste framtiden. Och redan innan årsskiftet så måste Ryssland betala 27 miljarder kronor i räntor och amorteringar, nästa år måste man sedan ut med 130 miljarder kronor. Detta klarar inte Ryssland, enligt Jurij Masljukov, som är förste vice premiärminister. Var ska man ta dessa pengar? Budgeten klarar inte av en sådan åtstramning. Den enda möjliga lösningen är att få uppskov med betalningarna till utlandet. Frågan är om de utländska bankerna och kreditinstituten går med på detta? 981112 meddelar den ryske vice finansministern Michail Kasianov att Ryssland inte har möjlighet att betala de 130 miljarder kronor som faller till betalning nästa år och man kommer därför att be om uppskov i ett till två år med att betala denna skuld. 981210 gav den ryska regeringen klartecken till tryckning av mer pengar (motsvarande14 miljarder kronor) för att klara 1999 års budget! I budgeten har man också räknat in drygt 7,5 miljarder dollar i utländska lån som regeringen ännu inte har garanterats, men som den hoppas på. Internationella valutafonden och andra långivare har stoppat ett nödpaket på 22,6 miljarder dollar eftersom Ryssland inte betalat på sina skulder och för att de skrev ned rubeln i mitten av augusti.

Den ekonomiska krisen slår mycket hårt mot Moskva. Man räknar med att 80 procent att det ryska kapitalet är koncentrerat till Moskva. Mellan 980817 och 981207 har Moskvas skatteintäkter sjunkit med 50 procent, samtidigt som budgetfonder har frusit inne i ryska affärsbanker med dålig likvid. Under allt detta ska Moskva betala motsvarande 8 miljarder kronor i ryska och utländska lån innan årets slut. Dessutom är en stor del av lånen i hårdvaluta. Fastighetsmarknaden är i gungning. De utländska affärsmännen lämnar Ryssland. Kontorshyrorna har sjunkit med upp till 40 procent. Uthyrningsintäkterna har tidigare gett staden 15 miljarder kronor årligen, i år tror man att den siffran sjunker till hälften. Nästan alla hotell ägs av staden. Beläggningen har på ett par månader sjunkit från 72 procent till knappt 50 procent. För att kompensera detta bortfall i stadens kassa har borgmästaren Jurij Luzjkov tvingats till att kraftigt höja lägenhetshyrorna och avgifterna för el och vatten, vilket har orsakat ett begynnande missnöje hos Moskvaborna. Chansen för Jurij Lusjkov att bli Rysslands näste president minskar därför för varje dag som går på grund av detta.

Rysslands militär har också samma problem som det övriga samhället. Men även om den ryska militären också har stora problem så har man sina kärnvapen som ett effektivt medel att slå till med när det gäller möjligheten att föra ett totalt krig. Samtidigt så pågår en omstrukturering av den ryska militären, där antalet värnpliktiga minskar. Till år 2000 ska Ryssland ha en professionell krigsmakt, istället för den gamla typen av värnpliktsarmé, som man tidigare har haft. Från år 2001 kommer armén endast att kompletteras med yrkessoldater.

Till detta kommer en svag Jeltsin som kan ramla undan när som helst. Vem blir hans efterträdare. Hesekiel 38 talar om Gog, hövdingen över Ros (Ryssland) och regent i landet "längst uppe i norr", som i kommande år (eller som det står i en norsk översättning "ved årenes ende" ska vara regent när Ryssland och en del muslimska stater i ett nytt (antagligen det tredje) världskrig anfaller den lilla nationen Israel ("vars folk då har blivit hopsamlade från många andra folk"). Det finns i Ryssland flera kända kandidater till en sådan president, hövding och diktator. Bland andra kommunistledaren Gennadij Zjuganov, förre militären Alexander Lebed, Moskvas borgmästare Jurij Luzkov och inte minst fascisten Vladimir Zjirinovskij.

Ett profetiskt ord om Ryssland och de ryska judarna

Joel Chernoff, generalsekreterare för Messianska Judiska Alliansen i America (MJAA) fick den 11 februari 1996 ett profetiskt ord om att "Judarna i östra Europa och Ryssland har ungefär 3 till 4 år kvar innan de antingen blir utdrivna eller skrämda till att lämna Östeuropa och Ryssland. Över en miljon av dessa människor kommer att hamna i Israel."

Och han förklarar vidare "Eftersom Israels ledarskap inte vandrar i en profetisk ström, så kan de endast reagera på en kris när den väl är över dem. Utan hjälp kommer Israel inte att vara förberedda för denna plötsliga flod av nya immigranter. Detta kan endast resultera i en stor kris för både de nya immigranterna och för staten Israel själv. Utan förberedelser, så väntar trångmål och umbäranden, för miljoner av judar. Även i det bästa scenariot, så kommer det att ta många månader, kanske år, innan dessa miljoner judar kan i egentlig mening bli införlivande i samhället."

Antisemitismen vann omröstning i det ryska parlamentet

Ryska parlamentet röstade den 4 november 1998 med 121 mot 107 röster för att inte fördöma ett antisemitiskt uttalande av före detta generalen Albert Makashov efter det att han hade setts på den nationella televisionen och förespråkat att alla judar ska skickas till gravgårdarna och att alla judar i Ryssland borde dödas, som en slutlig lösning på judefrågan. Parlamentets beslut har förargat ryska judar och liberaler, samt chockat världsopinionen. Den ryske finansmannen Boris Berezovsky, själv jude, förklarade att det Ryska kommunist partiet har gjort sig själva en björntjänst i den civiliserade världen. Tidndingen Guardian i England kommenterade att den ryska politiska vänstern har "stigit ned i den mörka anti-semitiska källan".

Inte alla kommunister och nationalister var på generalen Makashovs sida. Guardian citerade en anti-Makashov kommunist som sa att Dumans beslut skulle göra att Lenin - grundaren av den ryska kommunismen - skulle vända sig i sin grav. Men över hälften av Dumans kommunistledamöter röstade emot och de flesta andra avstod. Ultra-nationalisten Vladimir Zhirinovskys parti tog också generalens sida. Och misstanken att kommunistpartiet som helhet är stöpt i anti-semitismen fick ytterligare styrka genom partiledaren Gennady Zyuganovs handläggning av affären. Medan han kom med en mild tillrättavisning till generalen Makashov för den "otillåtliga formen" för hans uttalande, så tillade Zuuganov att han inte desto mindre höll med om att det var alldeles för många "icke-ryska ansikten" i den nationella televisionen. Det är i Ryssland en klar vink till judarna och andra etniska minoriteter.

I ett senare dokument förklarar Zjuganov partiets "inställning till judarna" och kommer där med starka antisemitiska uttalanden. Han skriver: "Sionismen är blodbesläktad med fascismen. Den enda skillnaden är att Hitlers nazism uppträdde maskerad som tysk nationalism och öppet ville lägga under sig världen, medan sionisterna, under en mask av judisk nationalism, agerar i hemlighet och använder andras händer... Vårt folk är inte blint. Det kan inte annat än se hur utbredningen av sionism i ryska regeringen ledde till den nuvarande katastrofiska situationen i landet, massfattigdom och folkets utdöende." Och Zjuganov säger vidare att ryska judarna måste välja mellan att antingen lämna landet eller acceptera Ryssland som deras "enda Modersland" och helt assimileras. Skrämmande ord.

Som i Tyskland strax före Hitler

Situationen i före detta Sovjetunionen sägs påminna om den som härskade under Weimarrepubliken i Tyskland. Återigen, som där, fördöms bankirer och finansmagnater som Boris Berezovsky både av kommunister och reformvänner, inte bara för att förstöra landets ekonomi utan också för att vara judar eller ha judiskt klingande namn. (Citat av Franz T. Cohn i Menorah nr 4 - November 1998)

Den ryska antisemitismen börjar likna en repris av Stalintiden, enligt ett par artiklar i den kristna dagstidningen Dagen i början på december -98. Det är antisemitiska vindar som på nytt blåser över Ryssland. Både den kommunistiska och den nationalistiska oppositionen skyller orsakerna till landets djupa kris på judarna. Under kommunistpartiets firande av revolutionen den 7 november ingick starka judefientliga inslag. Under torgmöten och protesttåg anklagades judarna för att ha ställt till dagens elände i Ryssland. En grupp liberala ledamöter lade nyligen fram en motion i duman där de fördömde antisemitiska yttranden och den före detta generalen Albert Makasjovs agerande. Denna motion led ett klart nederlag och röstades ner med 121 röster emot och 107 för. Resten av dumans 450 ledamöter avstod från att rösta! Istället så har det riktats stark kritik mot mediernas "förföljelse av vår kamrat", det vill säga general Makasjov!! Antisemitismen har djupa historiska rötter i Ryssland och är en väsentlig del av de antivästliga stämningarna. Detta har nu fått näring genom att de ekonomiska reformer som Ryssland har påbörjat har letts av en grupp provästliga unga reformatorer där flera har judiskt ursprung. En teori om en global konspiration ledd av judar och frimurare är mycket utbredd i Ryssland och underblåsr den synliga antisemitismen. Det elände som landet drabbats av förklaras då med en sammansvärjning som redan kontrollerar Västvärlden och som försöker ta över världens rikaste land - Ryssland! Dagens antisemitism i Ryssland grundar sig på behovet av en fiendebild. Och istället för att anklaga sin egen nationella elit för inkompetens och korruption så anklagar nationalpatrioterna judarna för att vara fienden som finns både ibland oss och utanför. Precis som när judarna förföljdes under Stalintiden.

Finns det några positiva tecken i allt detta elände i Ryssland? Ett positivt tecken är valet som nyligen har hållit i S:t Petersburg där det reformliberala partiet Jabloko kan få bortåt hälften av platserna i stadsfullmäktige. Detta är positivt för partiledaren ekonomen Grigorij Javlinskij som redan meddelat att han kommer att ställa upp i det ryska presidentvalet år 2000. Javlinskij är för närvarande hoppet om Ryssland kan få en fortsatt demokratisk utveckling.

En orsak till att det gick så bra för Jabloko i S:t Petersburg, var folkets reaktioner på maffiamordet på demokratiledaren Galina Starovojtova, som skjöts ner i en trappuppgång i S:t Petersburg. Hon var invald i Duman och förmodligen den starkaste rösten inom Duman för demokratiska värderingar. Det är troligt att mordet hängde samman med Starovojtovas ställningstagande mot kommunisterna och genom att hon starkt hade bemött Makasjovs antisemitiska uttalanden.

Visste du förresten att Rysslands nye regeringschef Jevgenij Primakov är jude! Han hette tidigare Finkelstein, men ändrade sitt namn för att inte få svårigheter. Han har tidigare bl a arbetat om korrespondent i Mellanöstern. Även den tidigare regeringschefen Sergej Kirijenko hade judiskt ursprung.

Alexander Goldberg är ledare för Operation Jobotinsky, som på olika sätt hjälper judar att flytta från Ryssland till Israel. Några citat från en intervju med honom i Magazinet 990108:

    - Antisemitismen är så djupt rotad i det undermedvetna hos ryssen att det inte krävs mycket för att aktivera den.

    - Säkert nio av tio medlemmar i kommunistpartiet i dag är antisemiter.

    - Jag undrar ofta hur länge det dröjer innan "fiskarnas" tid är över och vi kommer in i "jägarnas" tid.

Livets Ord församling förföljs

En växande evangelisk församling i Ryssland känner av förföljelsens isiga vindar. Myndigheterna i Magadan ansätter och försöker att upplösa Livets Ord församlingen, en församling associerad med pingstunionen. Stadens myndigheter arbetar hårt för att stänga kyrkan. Pastorn i församlingen, Nicolay Voskoboynikov, säger att "Denna förföljesen är inte annorlunda från den som var under kommunistregimen".

I september 1998 försökte en allmän åklagare att förklara församlingen illegal under religionslagen från 1997 som inte tillåter registrering av kyrkor som inte legalt har varit etablerade i åtminstone 15 år. En domare lade ner målet därför att församlingen, efter att ha arbetat underjordiskt under sovjetregimen, hade upptagits som medlem av den regeringsgodkända pingstunionen. När inte det gick startade man sedan förföljelser.

Polisen och säkerhetsagenter har gjort räder i kyrkan och i ledarnas hem. Taxeringsmyndigheten uppbackade av den lokale allmänne åklagaren kom in i kyrkan i december och konfiskerade dess medel och papperstillgångar. Medlemmar fråntogs sina smycken och hotades med förlust av sina hem och andra tillgångar. Polisen gjorde vid midnatt en räd i pastorns lägenhet, liksom i hemmen hos den biträdande pastorn och bokarbetaren och tog in dem för förhör mitt i natten.

En mediakampanj har satts in för att påverka opinionen mot kyrkan. Artiklar i en lokal tidning såväl som i TV- och radiorapporter anklagar församlingen för att hypnotisera troende och orsaka dem mental skada. Som ett resultat har medlemmar blivit hotade på gatan och några har av sin arbetsgivare fått veta att de har att välja mellan att lämna kyrkan eller att bli avskedade.

Voskoboynikov och hans medarbetare säger att de förväntar sig att möta falska anklagelser och fängelse. Känslan är att myndigheterna kommer att fantisera ihop nånting och sedan anklaga dem med det. Under förhören skar polisen upp de kristnas fingernaglar och slet sönder fickorna på deras jackor, tecken i ryska samhället på att en person antas vara en kriminell. Församlingen har vänt sig till USA:s regering för politiskt beskydd.

Förföljelsen är motiverad utifrån en ökande rysk nationalism. I augusti blev församlingen anklagad för att vara anti-rysk och komma med västerländsk religion. Nationalistiska grupper som det Nationalistiska Bolsjevikpartiet och den Ryska nationella enhetsorganisationen kritiserar församlingen för att dess utövande verksamhet skiljer sig så mycket från den ortodoxa kyrkan.

Livets Ord i Magadan är en "dynamisk, framåt" församling på omkring 800 medlemmar. Den möts i en hyrd lokal som kan ta omkring 500 personer, och flera gudstjänster hålls på söndagarna. Gudstjänsten består av dynamisk bön och lovprisning, och de troende är överlåtna till evangelisation och att hjälpa de fattiga. Dess verksamhet har planterat 8 kyrkor i Magadan regionen, vilken har många små städer med 5000-10000 invånare. Den har en bibelskola med omkring 100 barn, och hade en matdistribution för de fattiga och hemlösa, innan myndigheteran stängde den. Den hade en väldig ingång hos folket. Det fanns människor på gatan som hölls vid liv genom denna verksamhet. Myndigheterna stoppade den därför att den drog allt för mycken uppmärksamhet till församlingen.

Magaden har 150 000 människor, och ligger bortanför Sibirien och hitanför Kamtjatkahalvön. Den var en gång känd som "Dödens stad" därför att det fanns små många sovjetiska koncentrationsläger som höll politiska och religiösa fångar. Miljoner människor dog antingen genom avrättning eller umbäranden i arbetslägren. Ett monument till offren har rests i staden.

( Från Religion Today 990114)

Anatoly Stepanov, en officiell person i Magadans län, har svurit på att han ska använda alla tillgängliga medel för att stänga Livets Ord (Slovo Zhizni) pingstkyrkan i Magadan efter det att han förlorade i en civil domstol i sitt första försök. Detta berättar pastor Nikolai Veskoboinikov för Keston News Service 990601. Därför har han inlett ett nytt mål under andra domare. I tillägg har han anklagat kyrkan för illegalt ägande av 13 gram industriellt guld. Genom olika delvis hemliga videoupptagningar försöker han också bevisa att hypnos används av församlingen. Bland annat har han använt sig av en mentalt sjuk kvinna, L. Isakova, som hämtats från ett psykiatriskt sjukhus för att belägga anklagelserna.

Det fascistiska kommunistpartiet

Den kommunistiska gruppen i Duman har kategoriskt vägrat att officiellt fördöma de antisemitiska uttalandena som dess medlem Albert Makshov gjorde i november. Och ser man på vad dess partiledare Gennady Zyuganov själv har skrivit i sina böcker så är inte han bättre själv. Enligt Zyuganov så har det alrig varit någon Stalin-terror, inget kommunistiskt förtryck, inga oskyldiga offer. Nikita Krustjovs rapport på den 70:e kommunistiska partikongressen "Om Stains personkult" var i själva verket inspirerat av CIA. Den västliga kulturen och ideologin, påstår han är influerat av det judiska samhället, vilket i sin tur har inflytande på hela det västliga ekonomiska systemet. Ryssland är därför den enda barriären mot denna västliga hegemoni (herravälde).

Kommunisterna, tilllsammans med Vladimir Zhirinovskys parti har i enlighet med detta år efter år blockerat all lagstiftning mot nazism, fascism och extremism. Det är därför som Zyuganov inte hellre vill fördöma general Makashov. Alltför många av hans väljare är också inspirerade av samma ideologi. Zyuganov är egentligen inte kommunist i vanlig svensk bemärkelse. Han är fascist och stalinist och om hans parti skulle komma till makten skulle det ställa till med kaos och etniska konflikter liknande de i före detta Jugoslavien, en diktatorisk regim och en mängd flyktingar från Ryssland.

 

Tillbaks till: första sidan om Ryssland