Situationen i Ryssland år 2001

Den nygamla ryska nationalsången

Ett tecken på att Ryssland visar intresse för gamla epoker är att duman 8 december 2000 röstade igenom att man skall återuppta den gamla sovjetiska nationalsången från Josef Stalins tid (fast med nya ord där inte längre Lenin hyllas, utan Gud!). Duman röstade slutgiltigt igenom förslaget med 381 röster mot 51. Och Putin undetecknade lagen om denna nygamla nationalsång 001226. Farhågor finns om att kommunisterna kommer att fortsätta sjunga den gamla sovjetiska texten. Texten offentliggjordes av Putin på nyårsaftonen 2000. Texten har skrivits av den 87-årige poeten Sergei Michalkov, som också skrev den ursprungliga sovjetiska texten. Melodin är skriven av Alexander Alexandrov. Duman godkände 010307 den nya versionen.

Den lyder enligt översättningen i
Ljus i Öster, feb 2001:

Ryssland, du vårt heliga rike!
Ryssland, du vårt älskade land!
Din mäktiga vilja, din väldiga ära,
Är dina egenskaper i alla tider.

Refräng:
Hell dig, vårt fria fädernesland,
I evighet brödrafolkens förbund!
Med fäderna givas en folkens vishet,
Hell dig, vårt land, över dig är vi stolta!.

Från sydliga hav till nordliga trakter,
sträcker sig vära skogar och sjöar.
Den enda på jorden är du i ditt slag,
skyddat av Gud är du, vårt fosterland!

Ett väldigt rum för drömmar, för liv
Framtiden öppnas med åren för oss
Vår trohet till fäderneslandet ger oss styrka
Så var det, så är det och så ska det förbli!


Den engelska översättningen ser ut så här:

"Russia - our sacred nation
Russia, our beloved country!
A mighty will, a great glory,
Are your inheritance for all time!

Refrain:
Be glorious, our free Fatherland!
Eternal union of fraternal peoples,
Common wisdom given by our forebears,
Be glorious, our country!We are proud of you!

From the southern seas to the polar region
Spread our forests and fields.
You are unique in the world, inimitable,
Native land protected by God!

Wide spaces for dreams and for living
Are opened for us by the coming years.
Faithfulness to our country gives us strength
Thus it was, so it is and always will be!"

Ryssarna mår dåligt

En tredjedel av den ryska befolkningen har mått dåligt psykiskt och 6 miljoner ryssar är officiellt registrerade för mentala sjukdomar. Till detta kommer alla de som besökt privata kliniker.

Indien köper ryska stridsvagnar...

Indien har tecknat avtal med Ryssland om köp av mer än 300 T-90 stridsvagnar till ett värde av omkring 650 miljoner dollar. Tidigare har Pakistan köpt mer än 250 ukrainska T-80 stridsvagnar. 70 procent av Indiens vapen är av ryskt-sovjetiskt ursprung.

... och Kina köper krigsfartyg

Ryssland har tecknat kontrakt att bygga 2 jagare för den kinesiska flottan till en kostnad av 1,4 miljarder dollar. Fartygen ska levereras år 2006 och vara utrustade med senaste missilerna, bomberna, torpederna, radar och anti-ubåtssystem samt antifartygs överljudsmissiler. Fartygen ska kunna nå upp till 34 knop.

Iran utvidgar det militära samarbetet med Ryssland

Den iranske utrikestalesmannen Hamid-Reza Asefi sade att en överenskommelse nåddes sista veckan på år 2000, under den ryske försvarsministern Igor Sergeyevs besök, om ett igångsättande av ett nytt långvarigt program av politiskt, militärt och tekniskt samarbete med Ryssland i avsikt att stärka det regionala samarbetet. Förhandlingar pågår även om rysk hjälp med att bygga den första satellituppskjutningsstationen i Iran som i så fall blir den första i arabvärlden. Under sista veckan i januari 2001 besökte den ryske ultranationalisten Vladimir Zhirinovsky Teheran och manade till stärkt samarbete mellan Teheran och Moskva när det gäller det oljerika Kaspiska havet. Zhirinovsky var inbjuden av det iranska parlamentets talman Mehdi Karubi.

Det ryska militära samarbetet med Iran vållar oro bland Gulfstaterna söder om Iran. De erbjuds nu istället av Ryssland ett radarbyggt missilsförsvarssystem som ska kunna skydda befolkningscentra, oljefälten och andra vitala områden mot lågflygande missiler, helikoptrar och stridsflyg. Ryssarna har på en utställning i Abu Dhabi visat upp sin Phoenix-missil och flera av Gulfländerna visade intresse för den. Det är den ryska förväntade försäljningen av S-300 anti-stridsflygssystemet som vållat oro i regionen och som tros kunna vålla kaos i alla Gulfstaternas flygövningar.

Syrien har också uttryck intresse för ett kortdistans antismissilssystem och diskuterat köp av det ryska Tor-1M1 luftförsvarssystemet. Detta system har köpts av Grekland. Syrien är också intresserade av S-300 antimissilsförsvarssystemet som enligt ryssarna är bättre än den amerikanska PAC-3 systemet. Officiellt ska Syrien använda det nya systemet för att skydda Bushehr atomkraftverket.

Sovjetunionen kopierade amerikanskt bombplan

010125 berättade historiker från USA tillsammans med historiker från Ryssland på den ryska ambassaden i Washington hur Sovjetunionen under det kalla krigets dagar på 1940-talet kopierade det amerikanska B-29 planet bit för bit. Detta var det enda plan på den tiden som var kapabelt att transportera kärnvapen. Det kopierade ryska planet Tu-4 visades upp i en luftshow i augusti 1947 till amerikanarnas förvåning. Tre avancerade B-29or hade konfiskerats av Sovjet år 1944 när de nödlandade i Vladivostok. Samma år gav Joseph Stalin order om att planet skulle byggas. 1945 testflög sovjetiska piloter B-29orna och den första produktionen var klar i början på 1947. Ryssarna hade plockat sönder planet i bitar, studerat och fotograferat omkring 105.000 delar och genererat 40.000 detaljerade ritningar. En av de största svårigheterna var att översätta inches till metersystemet. De amerikanska planen var kända för att ha maskinproblem, därför hade besättningen en extra motor ombord. En del av dessa problemen uppkom även på de ryska kopiorna! Sent under året 1946 fick ryssarna tillgång till amerikanska manualer på planen. Omkring 850 Tu-4 byggdes av Sovjet medan omkring 3.500 B-29or byggdes av USA.

Putin planerar besök i Israel

Den ryske presidenten Vladimir Putin förväntas besöka Ryssland "inom de nästkommande sex månaderna", sade Israels ambassadör i Moskva Nathan Meron 000130, detta oavsett det israeliska presidentvalets utfall. Överenskommelsen nåddes under ett besök av den israeliske presidenten Moshe Katzav's besök i Moskva.

Ryssland har ingen rätt att hindra någon stat att gå med i Nato

Den tjeckiske presidenten Vaclav Havel sade 010130 att Ryssland "har ingen rätt att sätta sig emot Natos utvidgning" mot de före detta kommunistiska länderna i centrala och östra Europa. Putins uttalanden om Natos expansion österut som "oacceptabelt" härrör direkt tillbaks till det kalla kriget. Ryssland auktoriteter tror tydligen fortfarande att "Natos principiella uppdrag är att konfrontera Ryssland, för vilken utvidgningen av alliansen består av en fara".

Ryska maffian har nått USA

Den ryska maffian är den snabbast växande illegala syndikatet i världen, och har även fått ett fäste i flera städer i USA, där speciallagar har stiftats i ett försöka att hejda spridningen av dessa grupper. FBI tror att ryska organiserade kriminella grupper nu opererar i omkring 80 viktiga städer i USA. Ett av deras centra ligger i Brighton Beach i New York vars huvudgata har fått ett utseende som påminner om Ryssland. Ryska organiserade grupper har lyckats tvätta miljontals av dollar i amerikanska banker som har i sitt ursprung i prostitution, droger och utpressning från företag. Enligt FBI sprider maffian sina tentakler genom att rekrytera immigranter från det forna Sovjetunionen, en del är även doktorer, vetenskapsmän och advokater. En del var även kriminella när de kom till USA. FBI:s mål är att försöka arrestera ledarna för de ryska kriminella grupperna innan de slår rot i det amerikanska samhället.

Norge nedrustar

Norge meddelade 010216 att de planerar att reducera sin stående stridsstyrka från 40.000 till 33.000 man och den styrka som kan mobiliseras i krig från 225.000 till 125.000 man. Detta på grund av minskad fruktan för rysk invasionen, som t ex en landivasion över den arktiska gränsen. Inga militära anlytiker bedömer att ett tredje världskrig eller en invasion från Ryssland är troliga scenarier för den förutsägbara framtiden, framhöll den norske försvarsministern Bjoern Tore Godal. Den norska militärbudgeten ligger på omkring 27-28 miljarder norska kronor. Ett nytt militärt högkvarter ska skapas i Stavanger (en utflyttning från Oslo).

Ryssland tränar långdistansskjutning

Två ballistiska missiler har testskjutits av Ryssland. Den ena från en atomdriven ubåt och den andra från en landbaserad bunker. 010216 (samma dag som Norge meddelar att man ska nedrusta) skjöts en Topol M interkontinental ballistisk missil från Plesetsk i nordvästra Rysslant till ett mål på Kamtjatkahalvön i Rysslands fjärran östern region. Den lilla enstridsspetsiga Topol M (SS-25) är en ganska liten missil gjord för att avfyras från lastbilar eller liknande fordon, som gör det svårt för fienden att lokalisera exakt varifrån den kommer. Den andra missilen sköts samma dag från en ubåt i Barents havet och träffade ett mål på Kura testområdet på Kamtjatka. Detta visar den styrka som den ryska strategiska atomflottan har, att från undervattensläge skjuta träff på ett så långt avstånd med en långdistansmissil som kan utrustas med kärnvapen. Rysslands nästa plan kan vara att utrusta den här missilen med flera stridsspetsar.

I slutet på juni 2001 testade Ryssland en transportabel SS-25 interkontinental ballistic robot, som sköts upp från centrala Ryssland och landade på Kamtjatkahalvön.

Kina är ett kommande hot mot USA

I en artikel i Dagens Nyheter 2001-03-07 berättas att Kina planerar en upprustning av sin militär och att militärbudgeten för 2001 ökar med hela 17,7 procent, vilket är den högsta ökningen i försvarsanslaget på 20 år. Den analys som ges är intressant och kan även ha ett profetiskt perspektiv: "Kina är den enda kärnvapenmakt som skulle kunna tänkas komma i öppen konflikt eller krig med USA. Den utlösande faktorn skulle då vara Taiwan. Kina utesluter inte militära medel i sina försök att politiskt återförena ön med fastlandet. Samtidigt kan USA tänkas stödja Taiwan militärt vid en konflikt. Vid krisen i samband med presidentvalet på Taiwan 1996 antydde en kinesisk general vid ett tillfälle att Kina kunde träffa Los Angeles med sina missiler." Därför bör Kina ses "som den verkliga anledningen till att USA vill bygga ett avancerat missilförsvar", trots att USA motiverar detta med "skurkstater" som Irak och Nordkorea. Om dessutom Kina och Ryssland närmar sig alltmer så finns förutsättningarna för att det är i Taiwan-området vi kan se ett tredje globalt världskrig starta.

Kina har deklarerat att de kommer att gå till militär aktion om Taiwan förklarar sig som formellt oberoende. I praktiken fungerar dock Taiwan idag som en oberoende politisk och ekonomisk enhet. Kina betraktar Taiwan som en utbrytarprovins sedan slutet av inbördeskriget 1948. Det parti som prersidenten på Taiwan, Chen Shui-Bian, tillhör har oberoende på dagordningen, men presidenten har deklarerat att han inte tänker utropa något oberoende på grund av att opinionen inte är mogen för detta steg.

Unionen Ryssland - Vitryssland stöter på problem

Enligt den ryske premiärministern Mikhail Kasyanov så är det långt ifrån självklart att det går att förverkliga unionen med Vitryssland på grund av deras dåliga ekonomi. Inflationen låg förra året på över 100 procent. Tillväxten i investeringar var mycket dålig. Förra året kom Ryssland och Vitryssland överens om rubeln som den enda valutan för de båda länderna år 2005.

Rysk-amerikansk spionskandal

USA förklarade 010321 att 50 ryska diplomater ska utvisas för spioneri. Ryssland svarade två dagar senare med att 50 amerikaner ska lämna Ryssland. President Vladimir Putin fick, medan han var på besök i Stockholm för samtal med EU:s ledare, frågan om spionskandalen skulle kunna orsaka allvar anspänning med Washington? "Jag tror inte det", svarade han. USA:s beslut är ett följd av att FBI-agenten Robert Philip Hanssen den 18 feb arresterades och anklagades för att ha lämnat över hemliga handlingar till Moskva.

Rysslands fria TV-kanal föll

Ryssland har tre dominerande TV-kanaler. De båda statliga, ORT och RTR, samt TV-stationen NTV ("Den oberoende kanalen"), som är Rysslands största privata TV-kanal. De båda statliga är statskontrollerade. NTV försöker rapportera kritiskt om sådant som makthavarna helst vill sopa under mattan och är därför en nagel i ögat för Kreml. På grund av att mediebaronen Vladimir Gusinskij tvingats lämna Ryssland anklagad för att ha tagit lån på falska säkerheter och hans bolag Media-Most stora skulder till det halvstatliga gasföretaget Gazprom har TV-stationen kommit i kris. Gazprom har utnyttjat sin ställning till att möblera om i styrelsen och utse ny ledning för TV-kanalen, som de anställda kallar för en pseudoledning. NTV gamla ledning anser att Putin har gett sitt tysta stöd till agerandet mot kanalen, som till sist fick lämna över till delägaren Gazproms Kremllojala nya ledning.

Ryssland och Kina planerar att signera en vänskapspakt

Enligt ett uttalande av den ryske utrikesministern 010404 kommer Moskva och Peking att underteckna ett nytt vänskapsfördrag när den kinesiske presidenten Jiang Zemin senare under år 2001 besöker Ryssland. Detta följer på en förbättring av relationerna som skett mellan de två länderna de senaste åren. Kina har också blivit den största köparen av rysk vapenexport. Båda länderna har också ett gemensamt intresse i sin kritik mot USA:s nationella planerade missilsförsvarssystem och vad de anser vara amerikansk dominans i världshandeln. Kina och Sovjetunionen hade ett liknande avtal tills 1979 när Peking lät det upphöra.

010716. Rysslands president Vladimir Putin och Kinas Jian Zemin signerade ett vänskapsavtal mellan de båda nationerna, för första gången efter Sovjet-tiden.

Putin tog emot Kim Jong II

Den ryske presidenten Vladimir Putin signerade ett manifest tillsammans med den Nordkoreanske diktatorn Kim Jong II när denne 010804 besökte Kreml. Manifestet handlade om att samarbeta i strategiska och globala frågor och att gemensamt motsätta sig USA:s planer på att bygga ett missilförsvarssystem. Ryssland och Nordkorea tillsammans med Kina är starka motståndare mot Washingtons missilförsvarsprogram. Kim kallade manifestet för "en stor framgång".

Nödlandning av spionplan vållade diplomatisk kris mellan Kina och USA

Den 1 april 2001 kolliderade ett spaningsplan med 24 mans besättning från den amerikanska flottans bas på Okinawa söder om Japan, med ett kinesiskt jaktplan på internationellt luftrum utanför Kinas territorialvattengräns på 12 sjömil, och tvingades lägga om kursen, sända ut nödsignaler och nödlanda på den kinesiska ön Hainan. Olyckan skedde när två kinesiska jaktplan närmade sig och försökte tvinga det amerikanska planet som körde med sin autopilot inkopplad, att lägga om kursen. Det fyrmotoriga propellerplanet var obeväpnat och ute på ett rutinuppdrag. Sådana plan flyger regelbundet, dag efter dag, år efter år, längs den kinesiska kusten för att avlyssna militär radiotrafik och är utrustade med den mest avancerade och toppmoderna hemliga elektroniska utrustning som existerar. Planet hade beteckningen EP-3E Aries II, var 30 meter långt och 35 meter mellan vingarna och kostade 36 miljoner dollar. Det är i praktiken en stor flygande bandspelare som kan lyssna in Kinas militära kommunikationer, kinesisk radio och tv, walkie-talkies och till och med mobiltelefoner i Kina. Detta är naturligtvis Kina väldigt irriterade av.

Ett av de två kinesiska jetjaktplanen styrde upp mot det amerikanska planet och orsakade en lätt kollision. Det kinesiska planet störtade, piloten Wang Wei räddade sig i fallskärm, men har inte återfunnits. Efter det att det amerikanska planet lyckades landa på ön Hainan hann besättningen skicka två meddelanden om att alla i besättningen var oskadda och att planet landat utan problem. Enligt USA har planets besättning lyckats förstöra den viktigaste delen av den hemliga utrustningen, som bland annat innehåller amerikanska krypteringsnycklar.

Kina gav efter kollisionen USA skulden för missödet, vilket är helt omöjligt eftersom ett propellerplan inte kan göra de manövrer som ett jetjaktplan kan göra. "Det amerikanska planet flög in i vårt plan, kränkte vårt luftrum och landade på en av våra flygplatser", hävdade den kinesiske presidenten Jiang Zemin 010404. Verkligheten var nog att det kinesiska planet korsade vägen för det amerikanska planet. Wang Wei var tidigare känd för sina riskabla och aggressiva närflygningar, en gång tidigare var han så nära som tre meter och brukade dyka upp rakt framför nosen på spaningsplanen. Vid ett sådant tillfälle höll han upp ett papper med sin e-postadress som amerikanerna fotade av. Utmaningarna fortsatte tills denna olyckan inträffade. Besättningen släpptes efter 11 dagars gisslan den 11 april, efter det att USA:s president George W Bush i ett brev till den kinesiske pilotens familj beklagat händelsen och sagt sig vara "very sorry" över deras förlust och att planet trängt in på kinesiskt luftrum och landat utan tillstånd från Kina. Det resulterade i att planets besättning kunde hälsas som hjältar när de kom hem till USA, samtidigt kunde Kina hylla sin hjälte som "revolutionär martyr". Flygplanet står fortfarande kvar i Kina (010425), och det som återstod av utrustningen är säkert ordentligt genomgånget.

Bön var en viktig del för besättningen under fasthållandet i Kina. Den 26-årige Shane Osborn var pilot på planet. Han är lutheran och berättar att "Vi bad alla som en grupp före varje måltid… Jag bad flera gånger varje dag, och en lång bön innan jag lade mig för att sova och före varje förhör."

Konflikten handlar också om Taiwan som Kina ser som sitt eget territorium, men som för tillfället ligger utanför deras kontroll. Spionplanets haveri visar hur känslig situationen är i området och en ny konflikt kan utlösa än värre följder. Den kinesiska regeringen har under lång tid sagt Kina kommer att gå till aktion direkt om Taiwan förklarar sig oberoende.

Kina fördömde 010424 USA:s beslut att sälja avancerade vapen till Taiwan, bl.a. 4 jagare, 13 P-3C Orion plan, 8 dieseldrivna ubåtar (som dock Tyskland och Holland säger att de inte tänker leverera, eftersom de byggs där), minsvepande helikoptrar, landstigningsfordon, torpeder och luftvärnsmissiler. De får dock inte köpa de mest avancerade jagarna som kan utrustas med radarsystemet Aegis.

010425 fick presidenten George W Bush i ett tv-program en fråga om USA har en förpliktelse att försvara Taiwan militärt i händelse av ett kinesiskt angrepp. På detta svarade Bush: "Ja, det har vi." Frågeställaren fortsatte "Med den amerikanska militärens fulla styrka?" Och Bush svarade: "Vad som än behövs för att hjälpa Taiwan att försvara sig." Detta är tydligare än vad någon president tidigare har uttalat sig. I en CNN-intervju några timmar senare mildrade Bush sina ord med att den amerikanska politiken inte förändrats och att USA tänker "göra vad som krävs för att hjälpa Taiwan att försvara sig". Den här gången undvek att han svara på frågan om USA är berett att ingripa militärt. Kina fördömde uttalandena sedan och sa "Det är en farlig väg som president George W Bush slagit in på".

Spionplansolyckan fick 010703 sin avslutning när USA kunde flyga ut planets sista del, huvuddelen från ön Hainan. Det tog 18 dagar för 12 tekniker att montera planet i bitar.

China broke U.S. military codes after taking plane.

Per Ahlmark om Kina

"Om både USA och Kina var demokratier skulle de troligen leva i vänskap med varandra, kanske som allierade." Läs Per Ahlmarks kloka synpunkter i Dagens Nyheter 2001-04-23 om skillnaden mellan yttrandefriheten och hur detta visar sig i demokratiska länder, respektive länder där diktatur och censur råder.

Kina dömer en webb-dissident

Bankekonomen Guo Qinghai från staden Kangzhou i nordöstra Kina dömdes 010420 till fyra års fängelse för uppvigling genom demokratipropaganda på utländska webbsidor. Kina har fått hårdare Internetlagar och dessa användes nu för första gången. Han greps i september 2000 efter att som frilansare ha publicerat flera artiklar genom olika webpublikationer där han krävde demokrati och politiska reformer.

En lista på webbsajter som är spärrade för kinesiska websurfare.

Ryssland klarar inte av sitt åtagande att skrota sina kemiska vapen

Ryska myndigheter förklarade 010511 att Ryssland måste uppskjuta förstörandet av tusentals ton med kemiska vapen om inte den utländska hjälpen med att betala för detta ökar. Rysslands kemiska vapenarsenal är den största i världen, 40 000 ton, och det finns en tioårsplan att alla vapnen ska vara förstörda år 2007. Ryssland hade utlovat sig att förstöra en procent till april 2000, men klarade inte detta och datumet flyttades fram till april 2002. Rysslands utrikesminister Igor Ivanov sa nyligen att mer internationell hjälp måste till för att hjälpa Moskva med att nedmontera sin kemiska vapenarsenal efter det missade stoppdatumet.

Slut på bostadssubventionerna i Ryssland?

Putin vill införa marknadsanpassade hyror under en nio-års period. Idag betalar ryssarna minimala hyror för sina bostäder, ungefär 10 procent. Beslutet kan få allvarliga konsekvenser för många medborgare och hela landet. Se artikel i Dagens Nyheter 2001-06-02.

Sandstormar från Kina når USA

Delar av nord-västra Kina håller på att förvandlas till öken, och väldiga stoftstormar skapas som har nått så långt som till USA. 010418 nådde en sådan storm Amerika från Canada till Arizona och svepte fram som en filt av stoft, bl a Klippiga bergen fördunklades av stoftet. Ödeläggelseprocessen är speciellt aktiv från mars till slutet på maj när stora sandstormar kan påverka matproduktionen i Kina och skapa en massiv emigration österut till de stora städerna, vilket skulle skapa ännu fler problem. Det uppskattas att 2330 kvadratkilometer mark varje år förvandlas till öken i provinserna Inre Mongoliet, Gansu, Quinghai, Ningxia och Xinjiang. Och en ännu mycket större area lider av sämre produktivitet och överanvänding med alltför intensiv boskapsskötsel. Okontrollerad trädfällning förstör dessutom toppskicktet av marken. Dricksvattnet börjar ta slut i mångmiljonstäder som Tianjin och Dalian. Det finns för många människor, boskap och får i Kina. Landets 1,3 miljarder människor är inte längre i stånd att föda sig själva. Norra Kina plågas av den värsta torkan som varit på 11 år. I torkas spår sprider sig svärmar av gräshoppor och äter upp de torra grödorna. På vissa platser har man räknat upp till 500 gräshoppor per kvadratmeter. Södra Kina däremot plågas av svåra översvämningar som i sin tur hotar skördarna.

Konflikten i Taiwansundet

Taiwan genomförde i slutet på juni 2001 med amerikansk hjälp en serie provskjutningar med amerikanska Patriot-missiler. Kineserna fördömde detta som en allvarlig upptrappning av konflikten vid Taiwansundet. Kineserna hade själva en kort tid innan tränat invasion av Taiwan på en ö nära Taiwan och testat egna missiler utanför Taiwans kuster.

Russia has expanded its sphere of influence in the Middle East in a drive that threatens Israel and Turkey.

Rysslandsexperten Anders Åslund skriver i DN Debatt 010812, om Rysslands ekonomiska blomstring under president Putins ledning.

Ett upprop från kristna kyrkor i Vitryssland, som utsätts för förtal i medierna.

Belgorod's new anti-missionary law, supported by the local Orthodox bishop, the governor and other key officials. A Pentecostal church was denied permission for public events.

China, Russia Sign Friendship Agreement. Russia and China signed their first friendship treaty in more than a half century today, promising to "remain friends forever" while stressing their partnership was not a military alliance aimed against third countries. Russian President Vladimir Putin and his Chinese counterpart Jiang Zemin also reiterated their opposition to Washington's plans to deploy a missile defense shield, but their careful language suggested both were looking for a way out of confrontation with the United States. Russia and China, which have vastly different nuclear capabilities, both warn the proposed U.S. missile shield could tilt the strategic balance and trigger a new arms race. Putin and Jiang pledged in a joint statement that their countries will "remain friends forever and never become enemies." And the treaty emphasized that the two nations were not forming a military pact. ABC News 010716.

Charismatic female pastor Shogher Khachatryan on remand in Armenia.

Rebel orthodox priest Basil Mkalavishvili attacks pentecostal choir in Georgia.

Tbilisi office of the Organisation for Security and Cooperation in Europe (OSCE) has condemned the impunity enjoyed by the perpetrators in Georgia.

Våld mot kristna i Georgien. En mobb trängde in under en körövning och slog kvinnor och barn.

Den vitryske diktatorn Alexander Lukasjenko vann en överlägsen seger i presidentvalet 010909 md 75 procent. Den samlade oppositionens kandidat Vladimir Gontjrik fick bara 16 procent. Hur de verkliga siffrorna ser ut efter att valfusket räknats bort vet ingen. Redan dagen efter valet ringde president Putin till Lukasjenko och gratulerade till den "övertygande segern"! Om unionen Minsk-Moskva går framåt efter detta vet ingen hellre, den har hittills bara blivit en deklaration utan något innehåll.

Sharon besökte Moskva

Israels premiärminister Sharon gjorde 010904 ett besök i Moskva. Mötet med president Putin förstärkte den växande rysk-israeliska vänskapen och Putin fick en inbjudan att besöka Sharons farm i Israel. De ryska immigranterna i Israel uppmärksammades under besöker, en sjättedel av israelerna är immigranter från Ryssland och Israel har blivit en viktig exportmarknad för rysk film, musik och litteratur.011124. Putin förespråkar ett nära samarbete med den västliga försvarsalliansen Nato. 011207 förklarade Nato och Ryssland att de ska inleda samarbete mot terrorism och vapenspridning och att ett nytt gemensamt råd ska inrättas som innebär att Moskva ska ha rätt att vara med i diskussioner om säkerhetsfrågor i Nato och genom detta få ett visst inflytande, dock utan vetorätt.

011201. Demokratiska progressiva paritet (DPP) blev Taiwans största parti (med 85 mandat av 225, vilket dock inte räcker till egen majoritet). Det är samma parti som presidenten Chen Shui-bian kommer från och som stöder tanken på att Taiwan ska deklarera sig oberoende från Kina. Kina kräver dock att Taiwan ska återförenas med Kina.

Ab 020101. Kina slog makabert rekord i avrättningar och markerade slutet på 2001 med en rad avrättningar. Fler än 5 000 kan ha dött på order av staten.

Kristen ledare, Dimitri Shatrov Jr, i S:t Petersburg hotas av maffian (engelska).

Chinese Navy Threatens Asia.

The U.S.-China information war.

 

Tillbaks till: första sidan om Ryssland