Situationen i Ryssland år 2000

Jeltsin avgick som president - Putin tog över

I sitt nyårstal i TV 991231 meddelade Jeltsin att han med omedelbar verkan avgår som president. Den 47-årige premiärministern Vladimir Putin (född 521007 i Leningrad) blir tillförordnad president och presidentvalet blir istället i den 26 mars år 2000. En anledning till att Jeltsin väljer att avgå nu är det gynnsamma läget där kanske närmare halva befolkningen sympatiserar med Putin och att Putin därmed har större chanser att bli vald, medan han fortfarande är populär. Putin meddelande strax efteråt att Jeltsin fått immunitet och därmed inte kan dömas för någonting. Putin garanterade också finansiell trygghet för Jeltsinfamiljens medlemmar, lovade dem säkerhetsbilar, ett regeringsägt lantställe, kommunikationer för Jeltsin och även ett kontor i Kreml. I motsats till Jeltsin är Putin en vältränad person. Han flyger stridsflygplan och har svarta bältet i judo. Putin har tidigare bl a arbetat som KGB-officer i sin hemstad St Petersburg och spion i Dresden, Östtyskland mellan 1984 och 1990.

Kommunisten Gennady Seleznev återvaldes som talman i Duman. Putins parti valde att skapa en allians med kommunisterna och centerpartierna och reformgrupperna blockerades från nyckelposterna. Det betyder att kommunisterna kommer att vara med i utformandet av alla lagar och beslut. Vad menade Putin med detta? (engelska). En missnöjd Javlinskij hävdade att "Duman har ett björnansikte!" På grund av att dessa fyra partier (en tredjedel av Duman) inte fick de poster de borde ha fått så vägrar de tills vidare att delta i stora delar av arbetet i Duman. Det hela har av många i Ryssland betecknats som en skandal. Rykten florerar också om att kommunistern har slutit ett hemligt avtal med Kreml och att kommunisterna endast kommer att ge sken av att kämpa i presidentvalet.

Putin ser ut att gå mot en säker seger i presidentvalet. I en opinionsundersökning i slutet på januari fick 47-årige Putin 48 procent (ett oskrivet blad, ingen vet ännu vilken politik han tänker driva), 55-årige kommunistledaren Zyuganov 13, förre premiärministern Primakov 6 procent (han har sedan dess hoppat av), västfavoriten 47-årige Yavlinsky 4 (som har varit en av få kritiker till Tjtetjenien-kriget, vilket han har förorat popularitet på) och 53-årige ultranationalisten Zhirinovsky 3 procent (som dock har vägrats registrering som presidentkanditat därför att han på sin egendomsförteckning glömt att uppge en 38 kvadratmeter stor lägenhet i Moskva som ägs av hans son. Den politiske analytikern Andrei Ryabov vid den Moskvabaserade Carnegie Center anser att den verkliga orsaken till att Zhirinovsky inte godkändes har styrts från Kreml, som därigenom kan ge Putin 5 procent till av rösterna och därmed har Putin stora möjligheter att vinna valet redan i första omgången. Rysslands författningsdomstol beordrade i början på mars att valkommissionen ska registrera Zhirinovsky som presidentkanditat. Dock den officiella valkommissionen trotsade författningsdomstolen och strök Zhirinovksky på nytt.)

Putin har undertecknat en lag som gör det möjligt för Moskvas säkerhetstjänst att kolla all e-post i Ryssland, både ingående och utgående. En sådan lag finns redan i Kazaktstan och flera andra före detta Sovjetstater. Fortfarande behövs för den ryska delen en domsstolsutslag för att få tillgång till elektronisk e-post och elektronisk kommunikation. Men så som dessa institutioner har praktiserat rättvisan tidigare så kan det inte vara någon stark barriär för officiellt missbruk. Det enda problemet är att skapa resurser för att kunna avlyssna de ökande volymer av elektronisk trafik som medborgarna sänder och får.

Afghanistan ger support till Tjetjenien

Afghanistans regerande Talibanmilis har erbjudit en allomfattande support för Tjetjenien och en Tjetjenisk ambassad ska öppnas i Kabul. Den Talibanska utrikesministern Wakil Ahmad Mutawakel sa att milisen kommer att backa upp tjetjenierna i deras krig mot Ryssland, vilket han beskrev som ett Jihad, ett heligt krig. Han berättade i presskonferensens 000121 tillsammans med den besökande tjetjeniske rebellen Zelimkhan Yanderbiev att Tjetjenien redan hade ett vidsträckt underhållsförråd av vapen och ammunition. Den talibanske ledaren mulla Mohammad Omar har officiellt öppnat diplomatiska förbindelser med rebellerna i den tjetjeniska regeringen. Tjetjenienkriget har skapat mer än 250 000 flyktingar. Omkring 200 000 finns i den närliggande republiken Ingushetia. I mitten på februari 2000 meddelas att tjetjener satt en stor summa skottpengar på Putin. Ett presidentmord skulle kunna få oanat negativa konsekvenser i Ryssland, och bli en ridå som för Ryssland till ett totalt kaos, eller en diktatur. 23 februari uppgavs att en sammansvärjning avslöjats som skulle mörda Putin när han skulle besöka en begravning i St Petersburg.

Den ortodoxa förnyelsen i Ryssland

Under 1990-talet har 13.000 församlingar återetablerats, 460 munkkloster har öppnats på nytt, omkring 20.000 präster har fått officiella tjänster och 22 nya seminarier har etablerats. 50 procent av den ryska befolkningen förklarar sig själva för att vara ortodoxa. Denna knoppande medvetenhet av självtillförsikt har sammanfallit med den inom de kyrkliga leden växande tendensen av anti-liberalism och en alarmerande nivå av aggressivt synsätt mot andra trosutövare. Under 1990-talet har kyrkan också format en nära relation med den stat som en gång förtryckte kyrkan, genom att ständigt ge sitt stöd till den ryska regeringen (bland annat patriarkens stöd till kriget i Tjetjenien) och i gengäld har den erhållit politiskt inflytande. Den mest lömska konsekvensen har varit en kontroversiell ny lag, som drogs genom det ryska parlamentet 1997, mestadels som ett resultat av ortodoxa påtryckningar. Människorättsgrupper har hävdat att det skett genom en "hemlig offensiv" mot de icke traditionella religionerna i Ryssland. Lagen framhäver den speciella rollen som Ortodoxin har i den ryska historien. Den ger också upphöjd status till den Ryska Federationen som beräknas till 10 miljoner muslimer, judar och buddismens huvudfåra. Men minoriteters tro som inte uppfyller lagen får det sämre. En deadline till den sista december 1999 sattes för att alla rörelser skulle registrera sig. Kanske hälften av Rysslands religiösa rörelser har förlorat sin legala status, som teoretiskt gör att de på nytt kastas tillbaks till den underjordiska Sovjeteran. De har förlorat sin rätt att ha offentliga sammankomster, äga egendom, ha bankkonton och engagera sig i missionärt eller humanitärt arbete. Vladimir Riakhovsky är direktor för det kristna juridiska centret och biskop inom pingströrelsen i Ryssland och han säger: "Från en rent juridiskt synsätt så är detta en extremt dåligt gjord lag, full med motsägelser och otydligheter. Därför kan byråkrater läsa den exakt på det sätt som de vill. Ett av villkoren för likvidering av en kyrkoinstitution är brott mot den sociala ordningsstadgan. Vad betyder det? Eftersom lagen inte ger någon definition, kan det betyda vad som helst. Jag hoppas att det inte blir aktuellt, men blir det nödvändigt kan vi tvingas gå under jorden." Jehovas Vittnen och Scientologer har redan fått känna av ett nytt bistert klimat.

Ryssland får skriva av gamla skulder

Efter att ha förhandlat i 18 månader med affärsbanker i väst så fick Ryssland i en uppgörelse 000211 skriva av stora delar av den skuld till dessa banker som Ryssland har ärvt från Sovjetunionen. Västbankerna innefattande bland andra Deutsche Bank i spetsen med också Dresdner Bank, Commerzbank, franska och italienska banker gick med på att skriva av 36,5 procent eller 11,7 miljarder dollar av den 32 miljarder stora skulden. Det var en nöjd Vladimir Putin som tog emot beskedet. Den resterande delen av skulden förvandlades till nya euro-obligationer där den ryska staten står som garant med en löptid på 30 år. De första sju åren blir amorteringsfria med en mycket låg ränta. Nästa önskemål från rysk sida är att Parisklubben (G7-länderna USA, Japan, Tyskland, Italien. Frankrike, Storbritannien, Holland. Schweiz, Norge, Danmark och Sverige) ska göra lika stora avskrivningar som nu Londonklubben har gjort. Där har Ryssland skulder på 42 miljarder dollar. Ryssland totala skuld är efter avskrivningen 536 miljarder svenska kronor.

Ryssarna blir färre

På grund av självmord, vodkamissbruk, ett lågt födelsetal på grund av många aborter, ett växande aidsproblem, tbc, krig och annat elände minskade Rysslands befolkning under 1999 med 784.500 personer. Sedan Sovjet kollapsade har befolkningen i Ryssland minskat med 3 miljoner till 145,3 miljoner. Under 1999 var det 379.700 som invandrade och 214.900 som utvandrade. 1,215 miljoner föddes och 2,14 miljoner dog. Med denna utveckling skulle Ryssland ha endast 80-100 miljoner invånare år 2050. För varje födsel så görs det hela två aborter. Den genomsnittlige mannen dör vid 58 års ålder. En stor orsak till detta är alkoholmissbruket. Men även ökningen av tbc, miljön i ryska fängelser och ett växande aids-problem påverkar. Rysslands självmordsstatistik är en av de högsta i världen med 4 per 10.000 invånare.

Ryssland redo att förstöra landminor

Ryssland meddelade 000308 att de var redo att gå in i den internationella konventionen "Protocol II" för att förbjuda antipersonella landminor, som antogs i Geneve i maj 1996. Ryssland har tidigare vägrat att underteckna överenskommelsen med argumentet att de saknar medel till att förstöra alla vapnen och att de behövde ett alternativ för att försvara sina nukleära installationer. Regeringen har avsatt en summa motsvarande 105 miljoner dollar till att framtill år 2005 förstöra landminorna. Ryssland har närmare 60 miljoner antipersonella minor. Ryssland har använt landminor i kriget i Tjetjenien.

Zhirinovsky vill bli en livstids diktator

Vladimir Zhirinovsky sade 000309 att han aldrig skulle lämna Kreml om han blev vald till ny president den 26 mars. "Om jag kommer in i Kreml, ska jag aldrig lämna den platsen och kommer att regera detta älskade men förskräckliga Ryssland för resten av mitt liv." Han sade sig behöva mycket mer än fyra år för att förverkliga sitt program. "Vi behöver omkring 15 år och ni väljare kommer att tigga mig till att stanna, precis som ni nu borde be mig att bli president", sade den 53-årige Zhirinovsky. Zhirinovsky sade vidare att han skulle hålla landet "balanserande på gränslinjen mellan krig och fred". Han önskade närmare förbindelser med Indien och Irak och beskrev Kina, Turkiet och USA som fiender. "Vi blir tvungna att göra affärer med dem men vi borde hålla fiender i ett tillstånd av fruktan." Om kvinnorna tillade han att han var motståndare till att de kunde få topp politiska jobb "En kvinna kan inte regera Ryssland där du varje dag möter frågor om liv och död därför att hon skulle i första hand tänka på barn." I en intervju publicerad 000307 berättade han att han såg sig som Ryssland svar på Joerg Haider. Han sade sig också kunna tänka sig att regera tillsammans med Putin. "Jag skulle inta Haiders roll." "Österrike är ett exempel för oss." 000316 vände sig Zhirinovsky till en zigensk spåkvinna för att få lite goda nyheter om presidentvalet. "Du har många fiender. Du strävar inte efter pengar men rättvisa. Människor förstår dig inte." fick han veta. Den oberäknelige Zhirinovsky är känd för sina konster framför TV-kameran. Han har kastat ett glas juice i en motståndares ansikte och slitit en kvinnlig medlem i parlamentet i håret. Han har dansat med en zigensk kvinna i fladdrande kjol och slagit sönder ett glas vodka. Han har visat sin irritation över att Putin är yngre än han själv och att Jeltsin var längre än han själv. Zigenarspåkvinnan fick bra betalt. Zhirinovsky slängde fram två stycken hundradollarsedlar på bordet. Detta i ett land där månadslönen för den genomsnittlige understiger 100 dollar.

Putin om antisemitismen

Putin försäkrade 000315 i ett brev till USA:s kongress att "Alla manifestationer av antisemitism är i Ryssland betraktade att vara otillåtliga manifestationer av aggressiv nationalism, för vilket det inte finns någon plats i ett civiliserat samhälle." Brevet var ett svar på ett brev från 98 av USA:s senatorer och 92 kongressmän. Antisemitismen lever dock vidare i Ryssland bland annat genom olika antisemitiska tidningar och till och med Sions vices protokoll som fortfarande trycks och sprids. 1998 emigrerade 13.019 judar. Den siffran fördubblades 1999 till 29.534.

Resultat från Presidentvalet den 26 mars 2000

1. Vladimir Putin 52,5 %

2. Gennady Zyuganov 29,4 %

3. Grigory Yavlinksy 5,85 %

4. Vladimir Zhirinovsky 2,5 %

Ryssland godkände Start-2

000420 ratificerade den ryska duman START-2 avtalet med USA om att reducera antalet kärnvapenstridsspetsar från 6.000 till inte fler än 3.500 på varje sidan till år 2007. USA:s senat ratificerade överenskommelsen år 1996. Överenskommelsen gjordes mellan de båda länderna år 1993. Duman tog beslutet med 288 röster mot 131. Det var 4 personer som avstod från att rösta och 158 som inte var närvarande. Putin uttryckte efteråt att han var nöjd med beslutet och sa att detta skulle tillåta Ryssland till att behålla och modernisera sitt atomskydd och också använda knappa medel till konventionella styrkor. Den ryske utrikesministern Igor Ivanov varnade samtidigt USA att de måste följa Ryssland i ratificeringen av START-2 avtalet och Anti-Ballistic Missile (ABM) protokollen, innan de börjar förverkligas. Protokoll lades till 1997 och dessa har USA ännu inte ratificerat

Vardö en konfliktfråga

Stark rysk kritik har framförts mot den radarstation, Globe-2, som USA inrättat på Vardö, norr om Kirkenes. Ryssarna anser att radarn tillhör USA:s nya antimissilsförsvarssystem och att detta "supet-ögat" är till för att bevaka den nordliga ryska flottan och att denna radarstationen inte hör hemma där. Radarn som har en diameter på 27 meter kan enligt rysk TV 000416 upptäcka föremål så små som en tändsticksask på flera tusen km och att det endast är 100 km till ryska flottans hemliga militärbaser. 000418 varnade Ryssland Norge för att radarstationen på norsk mark var ett brott av ABM-avtalet och att Oslo riskerade att bli en part i överträdelsen av överenskommelsen. Enligt USA ska radarn följa rymdskrot.

Putin utsatt för en "fatwa"

Den fundamentalistiska islamiska brittiska organisation Al-Muhajiroun vädjade 000417 (samma dag som Putin togs emot av Tony Blair i England), till alla muslimer var de än befinner sig att utföra "dödsstraffet" mot Vladimir Putin för hans aktioner i Tjetjenien. Organisationen sa att detta var en fatwa (religiöst påbud) av samma dignitet som stridsfrågan mot författaren Salman Rushdie i februari 1989 över hans novell "Satansverserna". Organisationen stöder också Osama bin Laden.

Vitryssland integreras med Ryssland?

Före sitt besök i England besökte Putin Minsk i Vitryssland. Putin sa att de huvusakliga direktiven i integrationsprocess mellan de båda länderna kommer att vara: Skapandet av ett enda skattesystem, ett enda tullsystem, samma tariffer, en enda valuta, en enda gräns utåt, ett enda försvarssystem och ett enda medborgarskap.

Michail Kasianov ny premiärminister

Den 42-årige Michail Kasianov valdes av duman 000517 med siffrorna 325 mot 55 till ny premiärminister, efter förslag från Putin. Kasianov betecknas som en liberal ekonom och i februari lyckades han med bragden att få Londonklubbens affärsbanker att skriva av 36,5 procent av Rysslands utlandsskuld, samt att förlänga amorteringstiden på återstoden till 30 år. Kasianov väljer nu ministrar till den nya ryska regeringen.

Israel upprustar Ryssland?

Presidenten Vladimir Putin har accepterat en inbjudan från premiärministern Ehud Barak att besöka Israel i juni enligt uppgifter i HA'ARETZ (felaktig uppgift: något sådant besök visade det sig inte bli i juni). Israel och Ryssland ska diskutera möjligt samarbete i uppgraderandet av Mig-29 stridsplanen. Israel har tidigare kritiserat Ryssland för att överföra teknologi till Iran, men Putins besök kan komma att förbättra relationerna. Även Ryssland är oroat över den radikala islamiska rörelsernas spridning. Men Ryssland är också intresserat att samarbeta med Israel i högteknologi-, diamant- och försvarsindustrin. Ett gemensamt projekt är tänkt att uppgradera rysktillverkade flygmaskiner och stridsvagnar med israelisk teknologi. Kommer Israel att leverera krigsmaterial till Ryssland, som Ryssland en gång i tiden kan komma att använda mot Israel enligt profetian i Hesekiel 38? Israel har också förhandlingar om vapenleveranser till Kina.

Vladimir Gusinskij arresterad

Vladimir Gusinskij arresterades 000614 och åtalades 000616, varvid han blev frisläppt från ett av Moskvas sämsta fängelser. Han har inte rätt att lämna landet under den tid som hans fall prövas. Han är Rysslands mediekung och äger Rysslands populäraste TV-kanal, radiostationen Moskvas eko (där Bill Clinton talade med lyssnarna i direkständing) och den inflytelserika dagstidningen Sevodnja. Gusinskij lär enligt medierna nog vara skyldig till fiffel och mygel med pengar, samtidigt som det finns andra som gjort betydligt allvarligare brott. Gusinskij är en känd kritiker av rysk politik, därför anser många att det är hans obekvämlighet som är den verkliga orsaken till arresteringen, och att detta kan vara första steget mot ett auktoritärt Ryssland under den nye presidenten Putin. Gusinskij är dessutom israelisk medborgare och rysk ordförande i Judiska världskongressen.

Putin: "Frukta inte Ryssland"

När den ryske presidenten 2000-06-16 besökte Tyskland så sa han världen inte skulle frukta det nya Ryssland han representerar, och försökte att presentera sitt land som lika öppet som det övriga Europa. "Man bör inte frukta det nya Ryssland. Vi är färdiga till att fungera som en stabiliserande faktor", sa han till de tyska affärsrepresentanterna. I det sammanhanget kunde Putin inte förstå varför NATO kommer närmare Rysslands gränser. Men Moskva var redo att ha en "aktiv dialog" med NATO. Putin kritiserade också USA:s föreslagna nationella misilförsvarssköld: "Om vi tillåter att styrke- och intressebalansen i den internationella säkerhetsramen som har byggts upp bryts ner, så kan detta leda till en mycket svår situation" sa han. Och att det hela kunde leda till en ny kapprustning, vilket vore mycket farligt.

Den estniske presidenten Lennart Meri sa samma dag som svar på Putins tidigare uttalande om att NATO-medlemskap för de baltiska staterna skulle utsätta Ryssland för fara och skada global stabilitet, att det inte handlar om att NATO expanderar till de ryska gränserna, men att det är nio suveräna nationer som har uttryckt sina önskemål att förena sig med denna alliansen vars värden de delar, och att Putin ignorerar en av basföreskrifterna för OSCE som Ryssland själv har samtyckt till, nämligen att alla länder har en inneboende rätt att själva välja sina egna försvarsordningar. Inga länder har därför ifrågasatt rätten för Ryssland och Vitryssland att forma en säkerhetsallians.

Förföljelse av Kostroma Kristna Center

Myndigheterna har beslutat av likvidera Kostroma Kristna Center (ca 40 mil nordöst om Moskva), som tidigare var registrerad och tillhörde en nationellt registrerad grupp. Samma strategi används som tidigare gjordes i Kirov med hemliga videoupptagningar och förtal i massmedia, utan att kyrkans ledare får säga sin mening. Församlingens pastor Andrew Danilov har inbjudits att tala vid en konferens i Sydafrika, men har problem med att få det nya pass han först behöver.

Export av känslig vapenteknologi

Enligt Washington Times i juni 2000 håller Ryssland och Uzbekistan på med att sälja misil-teknologi till Nordkorea och atomvapen-komponenter till Iran. Ryssland tillsammans med Uzbekistan ska ha levererat tritium gas till ett atomvapen forskningscenter i Teheran, samt varit engagerade i att hjälpa Iran att utveckla atomvapen vid fabriksanläggningen i Busheur. Tritium är en radioaktiv gas, en hydrogen-isotop vars främsta användningsområde är att öka den explosiva kraften i ett atomvapens stridshuvud.

Spritens förbannelse i Ryssland

Endast ett barn på tio föds friskt i Ryssland, enligt den medicinska tidningen Meditsinskaya Gazeta. Havandeskap är tio gånger farligare för en rysk kvinna än för en västeuropeisk. En man i 30-årsåldern löper tre gånger så stor risk för att dö, än en man i Västeuropa. Medellivslängden för män är nu nere på 59 år. En av de största orsakerna till detta är alkoholens konsekvenser.

7 procent av alla dödsfall under 1999 för män i åldern 20-55 år var alkoholförgiftning. Detta var en ökning med 43 procent från föregående året. Alkoholen spelar också en stor roll när det gäller självmord (den tredje största dödsorsaken för medelålders män), trafikolyckor, hjärtsjukdomar och våldsamma dödsfall. Det allmänna drickandet är en katastrof, speciellt i byar där det inte finns något arbete.

En flaska vodka kostar inte mer än ett kilo äpplen, mjölk är dyrare än öl, och ett paket cigaretter är billigare än tuggummi. Under de fyra första månaderna av år 2000 dog det nästan dubbelt så många än de som föddes. I genomsnitt begås 146 självmord per dag. 108 mördas varje dag, vilket är 4 gånger så många som i USA och 20 gånger fler än i England. Den ryska befolkningen är nu nere på 145,5 miljoner, med nuvarande utveckling kommer den att vara nere på 100 miljoner år 2025, vilket kommer att hota den ryska nationens existens.

Kommunisterna tillbaks i Mongoliet

Vid valet i juli 2000 segrade kommunisterna. Förlorarna var de krafter som hjälpte till att införa demokratin för ett decennium sedan. Bedömare fruktar att friheten på nytt kan begränsas, inklusive den religiösa frihet som har funnits sedan den fredliga demokratiska revolutionen 1990.

Premiärminister blev Nambariin Enkhbayar, ledare för Mongoliska folkets revolutionära parti. Själv beskriver han sig som en måttlig reformist som tänker rensa upp miljön, främja en fri press, främja befolkningstillväxten och attrahera utländska investeringar.

Putin stödjer sig politiskt på Kinas ledare

I en intervju 000716 sade president Putin till kinesiska journalister inför Kina-besöket att "Kina verkligen är vår strategiska partner". Han hävdade att Rysslands framtid är nära förbundet med Kina. Putin fortsatte: "Och jag är absolut övertygad om att denna sorten av relationer, detta släktskap kommer att bestå under det kommande århundradet." "Som ni vet, så delar Kina och den ryska federationen en serie av åsikter på den internationella arenan och håller sig till samma linje av uppfattningar." En av dessa gemensamma och förenande uppfattningar är de bådas motsättning till USA:s antimissil-försvar.

Tusentals ryssar dör av vodkan

En ny skatt på likör har orsakat tusentals dödsfall i det hårt drickande Ryssland. Genom skatten så vänder sig många alkolholberoende till den farliga svarta marknadens hem-destillerade vodkan. 15.823 ryssar dog av alkoholförgiftning under de fem första månaderna av år 2000, en ökning av 45 procent från samma period 1999. Alkoholskatten har ökat med 40 procent. En liter vodka kostar nu omkring 60 rubel per liter (nästan 2 dollar). Den illegala spriten ligger på ungefär halva priset. Den legala vodkatillverkningen var 1999 ca 1,34 miljarder liter, en uppgång på 60 procent från föregående år. Den hemliga tillverkningen är minst lika stor.

Putin invigde judiskt center

Ett nytt judiskt center har byggts i Moskva centrum. Det invigdes den 18 september 2000 av den ryske presidenten Vladimir Putin. Vid ceremonin sa Putin att den ryska kulturella förnyelsen har fått mycket genom judendomen. Centret omfattar mer än 7.000 kvm på det ställe där en synagoga brändes ner för ett antal år sedan.

Ryssland befolkning minskar

Den ryska befolkningen minskade under de 8 första månaderna av år 2000 med 507 400 personer, vilket är 0,3 procent, till totalt 145,1 miljoner den 1 september. Födslarna ökade med 2 procent jämfört med föregående år, men dödstalen ökade med 5 procent. Dödssiffran var 593 600 fler än födslarna. Om utvecklingen fortsätter kommer den ryska befolkningen att minska med 22 miljoner de närmaste 15 åren.

Genomsnittsålder för år 1999 minskade med ett år till 65,5 år. Männen levde i genomsnitt 59,8 år och kvinnorna 72. Dödssiffran var 14,7 människor per 1000, medan födelsetalet var 8,4 per 1000. För 1998 var siffrorna 13,6 respektive 8,8. En av huvudanledningarna för de försämrade siffrorna beror på rökning och vodkan, vilket resulterade i mer cancerfall, hjärtproblem och dödsfall relaterade till olycksfall. Varje år dör 35 000 ryssar i akut alkoholförgiftning. Den siffran är i USA 300 dödsfall per år, trots en avsevärt större befolkning. Ryssland har världens högsta cigarettkonsumtion. Annat som påverkar är social stress ,dåliga matvanor och onaturlig död som dråp, självmord, drunkning och trafikolyckor. Också dessa har ofta en alkolholrelaterad orsak. Sjukdomar som tuberkulos (24 000 döda 1999) och infektionssjukdomar skördar också många liv.

Vladimir Zhirinovsky vill lösa befolkningskrisen med att införa månggifte, varje rysk man skulle få ha upp till fyra fruar. Hans förslag nedröstades i duman den 27 oktober 2000 med 271 röster mot 21. Månggifte (polygami) är dock tillåtet idag i fyra ryska regioner, bland andra republikerna Ingushetia och Altai. Zhirinovsky har också föreslagit abortförbud och förbud för kvinnor under 42 år att resa utomlands.

Ryssland är en vän till arabländerna

Ryssland röstade i FN för att fördöma Israels användning av våld i sin kamp mot det palestinska upproret. Samtidigt så har Ryssland självt använt sig av kraftigt våld mot det tjetjenska upproret. Logiskt? Utrikesminister Igor Ivanov förklarade nyligen Ryssland historiska linje: "Ryssland är en vän till arabländerna". Ingen talar ens om att vara vän med Israel. Sedan den nya intifadan i Israel brutit ut har den latenta antisemitismen i den ryska byråkratin ökat påtagligt.

Har Putin en kristen tro?

Enligt en artikel i Nya Dagen 001031 så berättade Vladimir Putin för dagstidningen Figaro när han besökte Paris att han blev barndöpt i den ortodoxa kyrkan under "diskreta former" och att han vid sitt besök i Jerusalem åt sin mor lät välsigna ett kors på platsen för Vår Herres grav. Om sin egen tro sa han:

- Min tro ger mig en moral och ett inre lugn.

- Jag är stolt över att tillhöra den ryska ortodoxa kyrkan. Det berikar mitt liv och skapar ett band för mig till mitt folk och min kultur.

Han berättade också att han varken röker eller dricker. I den sunda livsmodell han vill reklamera för framhöll han istället att han sportar, bl.a. med judo.

Även om Putin knappast har en bibliskt grundad tro, så verkar han dock visa respekt för de kristna värdena.

Ryska kommunismen lever fortfarande,
även antisemitismen

Den 7 november 2000 marscherade flera tusen ryska kommunister genom Moskvas gator för att fira 83-års minnet av oktober-revolutionen 1917. Röda flaggor viftade man med och man bar porträtt på Josef Stalin medan man skanderade sovjetslogans som "Makt till folket", "Ner med kapitalismen" och "Åtala Jeltsin, Putin och deras vänner". Bland de deltagande som marscherade till Kreml fanns kommunistpartiets ledare Gennady Zyuganov och den kommunistiske talmannen i duman Gennady Seleznyov liksom anhängare av det hårdföra arbetarpartiet.

Ett bevis för att antisemitismen lever vidare är ett uttalande av den nyvalde guvernören i Kursk, kommunisten Aleksandr Michailov, som har förklarat att han vill befria Ryssland från "den judiska lorten". Dessutom misshandlades den avgående vice guvernören Sergej Maksachev av medarbetare till Michailov och han hånades även för sin judiska bakgrund att hans far var jude. Den sittande guvenören Alexander Rutskoj, som har judisk bakgrund, förbjöds att ställa upp i valet efter anklagelser om privata ekonomiska oegentligheter.

Ryssland säljer avancerade vapen som kommer att hota Taiwan

För fyra månader sedan (juli 2000) pressade USA Israel att avstå från försäljningen av flygplan utrustade med kraftfull tidig radarvarningsutrustning. Nu är Ryssland redo att sälja sin egen något svagare version av detta systemet till Kina. Försäljningen gäller sex Beriev A-50E med avancerad radarutrustning. Överenskommelsen ökar möjligheten för Kina att attackera Taiwan och kan även utgöra en risk för USA:s stridsgrupper i Sydöstra Asien. Systemet gör det möjligt för Kina att koordinera strids- och bombflyg, öka precisionen av dess missiler och ge Kinas militär möjligheten att se över horisonten. Affären hjälper Kinas ansträngningar att nå dominans över luftområdet över Taiwan. Den förstärker också det nära förhållandet mellan Moskva och Beijing. Ryssland säljer vapen varje år till Kina för minst en miljard dollar varje år, det mesta är relativt avancerade vapen. Bland annat 46 avancerade Su-27 ryska jaktplan. Förra året slöts också ett kontrakt om ungefär 20 Su-30 jaktplan, ett helt nykonstruerat plan. Kina förväntas köpa 80 stycken till. Kina har också köpt ubåtar och två jagare utrustade med antifartygsmissiler som inget av Taiwans försvarssystem kan skjuta ner. Dessutom har Ryssland tekniska experter i Kina som tros kunna hjälpa Kina att utveckla kryssningsmissilsteknologi och förbättra kvalitén på Kinas atomstridskrafter. Den kinesiska krigsmakten arbetar med att bygga en bas för avancerade luftvärnsrobotar i Zhangzhou i provinsen Fujian i sydöstra Kina. Basen ska använda sig av ryska luftvärnsrobotar av typen S-300 MPU, som kan användas mot mål på avstånd upp till 20 mil. Målet för robotarna är flygplan över delar av Taiwan.
010130 Ryssland ska leverera 100 jetmotorer till de SU-27 stridsplan som Kina håller på att bygga, under ett 5-årigt importavtal med Ryssland.

Aidskatastrof kan bli verklighet i Ryssland

Enligt FN har Ryssland den snabbaste ökningen av HIV-smittade i världen, med 46 438 under år 2000. Enligt WHO kan dock det verkliga antalet smittade vara 10 gånger högre än vad hälsoministeriet har redovisat. Med denna ökningstakt kan aids nå katastrofala nivåer om inget snabbt görs. Hittills har de aids-smittade blivit dubbelt så många för varje år de senaste fem åren. Det verkliga antalet kan också vara högre än vad som rapporterats. Ryssland kan ha uppemot en miljon smittade om två-tre år. Hittills har epidemin i Ryssland drivits på av droganvändare, men det kan snart bli en generell epidemi. De verkliga problemen kan börja om fem eller sex år. Vanligtvis dör folk av aids omkring 10-12 år efter att de har blivit smittade med HIV. Det nuvarande anti-aidsprogrammet är svagt på grund av dålig finansiering. Ungefär 18-19 miljoner har dött i världen sedan 1983, därav 2,8 miljoner under 1999. Ungefär 35-36 miljoner har smittats med HIV i hela världen.

I Kina kan aids bli än värre. Redan nu beräknas 600 000 kineser vara hivsmittade, de officielt registrerade är dock bara drygt 20 000. 72 % av de officielt registrerade är sprutnarkomaner som delar de infekterade nålarna med varandra. Många bönder som ger blod har också blivit smittade. I Henan håller hela byar på att bli utslagna. De lokala ledarna vill dock inte kännas vid detta och de gör allt för att dölja sanningen så att de inte ska få dåligt rykte och kanske mista sina jobb. Men kanske Indien dock har de värsta problemen framöver, där har omkring 3,5-4 miljoner blivit hiv-smittade. I en del distrikt i södra Indien är 6-7 % smittade. Inte mycket görs för att stoppa spridningen.

Frälsningsarmén kamp för sin existens i Moskva

En domstol i Moskva har den 28 november 2000 fastställt en lägre domstols beslut att neka gruppen att bli registrerad. Beslutet baseras på religionslagen från 1997 som fastställde att den ryska ortodoxa kyrkan är landets huvudreligion. Meningen var att försvara landet från farliga sekter, men nu kan nya grupper, utländska organisationer och Frälsningsarmén med sin hjälpverksamhet bli drabbade. Frälsningsarmén grundades 1865 av William Booth i London och har 1,5 miljoner medlemmar som arbetar i 107 länder. Den nya ryska religionslagen säger att en religiös grupp måste ha existerat i landet i 15 år när lagen trädde i kraft 1997. Andra grupper som har samma problem just nu är Church of Christ och Jehovas Vittnen. JV uppger sig ha 280 000 medlemmar i Ryssland, varav 15 000 i Moskva.

Frälsningsarmén återupptog arbetet i Ryssland 1991 efter att ha tvingats upphöra med sin verksamhet av kommunisterna 1923. Frälsningsarmén är registrerade i 5 av de 14 städer som de arbetar i i det västra Ryssland. Kenneth Baille, ledare för Moskva-regionen säger "Jag tror det är någon i Moskva som inte vill ha oss här."

En oregistrerad grupp kan inte hyra eller köpa en byggnad, publicera litteratur, utbilda religiösa ledare eller bedriva någon evangelisk verksamhet. I början på december hade uppskattningsvis 8 000 av 17 000 religiösa organisationer ännu inte kvalificerat sig för att bli registrerade. Under den nya lagen som träder i kraft 1 januari 2001 kan alla dessa bli likviderade på grund av att de inte är registrerade. En orsak till att så många inte ännu är registrerade är byråkratiska fördröjningar och ovilja av lokala myndigheter. En del av dessa myndigheter är influerade av den ryska ortodoxa kyrkans präster som sår misstro mot dessa religiösa organisationer, däribland pingstvännerna vars gudstjänster de anser vara underliga och främmande. Pingstvännerna har på många ställen stora församlingar och de är aktiva. Sådana församlingar märks i mindre städer och kan mötas med ovilja från den lokale ortodoxe prästen som kan försöka få polisen att bli involverad i motståndet mot dessa församlingar. Katolikerna har också problem med registreringen. Två av dess präster kan inte registrera sin församling eftersom de inte är ryska medborgare. Den ortodoxa kyrkan vill ha monopol på kyrklig verksamhet inom sitt territorium. Den ortodoxa renässanskyrkan grundad av prästen Gleb Yakunin nekas också registrering. Den ryske ortodoxe patriarken Alexis II stöder den nya lagen och säger att "dessa sekter försöker att dela vårt folk", och han hävdar därför att det behövs ett försvar från andra kristna grupper och sekter som från att vinna proselyter. Den ryske inrikesministern Vladimir Rushailo har tidigare sagt att han är oroad av expansionen av sekter i Ryssland och att situationen hotar den nationella säkerheten.

- - - - - -
Frälsningsarén blev vräkta från sin kyrkobyggnad i Moskva och får inte längre fortsätta sin verksamhet i huvudstaden. De uppmans också att lämna sina kontor i en annan byggnad på grund av att de vägras registrering. I andra städer som St Peterburg, Volgograd, Petrozavodsk, Vyborg och Rostov-on-dov har deras registreringar godkänts. Frälsningsarmén i Moskva fortsätter dock verksamheten tills någon domstol stoppar dem.

- - - - - -
En nationell domstol med anknytning till det ryska justitiedepartementet förklarade i mitten på februari 2001 att Frälsningsarmén får status som laglig religiös organisation i hela Ryssland. Därmed kan verksamheten fortsätta. Dock måste den lokala domstolen i Moskva också bekräfta beslutet för att det ska gälla i Moskva. Den lokala domstolen har dock inte gjort detta, de har skjutit upp sina förhandlingar till den 11 september 2001. Därför har Frälsningsarmén tvingats inom överklagninstiden 6 mån att överklaga till Europadomstolen. Myndigheterna kommer också hela tiden med nya anklagelser och stämningar och påstår att det fattas papper som aldrig begärts in. Den utdragna processen skapar bekymmer för Frälsningsarmén i kontakter med andra institutioner i samhället.

- - - - - -
I en dom 010912 dömdes Frälsningsarmén i Moskva att upphöra med sin verksamhet. Organisationen ska upplösas och verksamheten avvecklas, enligt domen. Dock fick de en möjlighet att inm 10 dagar överklaga domen. Ärendet ska även behandlas i Europadomstolen. Verksamhetn fortsätter därför som vidare. När nästa domstol tar upp fallet är okänt.

- - - - - -
011206 fastställer stadsdomstolen i Moskva den tidigare domen som gavs i september att Frälsningsarmén ska avsluta sin verksamhet i Moskva. Anledningen är att Frälsningsarmén ska ha brustit i sin dokumentation och sitt ansökningsförfarande när det gäller omregistrering. Frälsningsarmén fortsätter dock tills vidare att dela ut mat till de hemlösa.

- - - - - -
020304 anger Rysslands konstitutionella domstol att en religiös organisation inte kan förbjudas enbart på grund av att man inte är registrerad på rätt sätt. Detta gör att Frälsningsarmén i Moskva nu kan göra en ny ansökan till myndigheterna för att bli godkända. Nya Dagen 2002-03-07 och 2002-03-12.

Putin förbättrar relationerna med Kina, Nordkorea, Iran, Irak, Libyen, Cuba…

Den 5 december 2000 sände den ryske presidenten Putin hälsningar till den libyske ledaren Muammar Gaddafi och hoppades på fastare band. Putin har samtyckt till att besöka Libyen. Ryssland har talat för att FN:s sanktioner mot Libyen helt ska lyftas bort. I juli 2000 blev han den förste rysksovjetiske ledaren som besökte Nordkorea.

Den 13-17 december 2000 besökte så Putin Cuba, vilket inte var med USA:s gillande. Cuba har en skuld på 11 miljarder dollar till Ryssland som inte har betalats tillbaka. Någon lösning på detta kom man inte fram till. Inte hellre på hur finansierandet av slutförandet av kärnkraftsverks reaktorn i Juragua ska gå till. Den ligger 10 mil söder om USA:s kust. USA motsätter sig den starkt av säkerhetsskäl.

Ryssland har fortfarande en avlyssningsstation i den cubanska staden Lourdes, som kan ge intressant information. Från centret som ligger i ett grönområde en bit utanför Havanna sticker massvis med antenner upp och där finns det ca 1000 bosatta ryska vuxna människor och 500 barn. Det använder sig av satelitspaning och annan högteknologisk utrustning. Enligt vissa uppgifter betalar ryssarna en hyra på 200 miljoner dollar per år för området. Putin meddelade i oktober 2001 att spionavlyssningsstationen i Lourdes skulle avvecklas och i januari 2002 stängdes stationen.

Putin förklarade i en intervju för den cubanska televisionen 11/12 att nedkylningen av de tidigare sovjetiska relationerna med Cuba har varit ett misstag och uppmade USA att ta bort sitt embargo sedan 1960-talet. USA införde embargot i oktober 1960 fyra månader efter det att presidenten Fidel Castro konfiskerat amerikanskägda oljeraffinaderier utan kompensation. Putin fortsatte: "Jag vill säga det igen att Cuba är vår traditionella partner i världen och i första hand i Latinamerika." "Ryssland håller just nu på att ge mer och mer uppmärksamhet till de latinamerikanska aspekterna i sin utrikespolitik. Kubas roll har varit stor och extremt viktig för oss på grund av att Cuba alltid har haft en självständig position… gynnande utvecklingen av demokratiska principer i internationella relationer." Ryssland är nu Cubas fjärde handelspartner efter Spanien, Venezuela och Canada. Handeln med Ryssland ligger på ungefär en miljard dollar. År 1991 låg den på 3,6 miljarder dollar.

Under sitt besök varnade Putin USA för att dess herravälde på den internationella arenan oundvikligen kommer att avta. "Liknande försöka att dominera världen har gjorts otaliga gånger genom historien… men det är väl bekant hur de alla har slutat", sa Putin.

900 000 judar i Ryssland

Det finns 900 000 judar i Ryssland. Moskva och Petersburg har de två största judiska samhällena som har blomstrat mycket under 1990-talet. Det finns 17 dagskolor, 11 förskolor och 81 specialskolor med nästan 7 000 elever, dessutom 4 judiska universitet. Alla de största städerna har synagogor och rabbis. I Moskva håller ett sjuvånings judiskt center på att byggas. Koralsynagogan i Petersburg är en av de största och mest arkitekturimponerande synagogorna i Europa. Många ryska städer trycker sina egna judiska nyhetstidningar och andra kulturella uttryck för judendomen kommer till uttryck. Moskva har ensamt 5 synagogor, 6 dagskolor, kosher restaurang och andra judiska serviceinrättningar.

 

Tillbaks till: första sidan om Ryssland