Drömmen om de två tigrarna som bringar ekonomiska svårigheter och hungersnöd

   Befrielseförkunnaren Rick Bell delar en profetisk dröm Herren gav honom i november 2014 om den kommande högsta domstolens beslut i USA som kom den 26 juni 2015 om homosexuella äktenskap, och hur detta beslut skulle skada livet i USA.
    Han stod framför ett stort palats. Där inne fanns en man med två tigrar som han höll tillbaks. Herren berättade senare att det handlade om högsta domstolens beslut som skulle komma att tas. Bilden av gayikonerna Siegfried & Roy med tigrarna användes i deras handlingar. Roy blev svårt biten av en av tigrarna år 2003. Herren sade: När detta beslut kommer och det blir lag, så kommer dessa tigrar att släppas lösa. Tigern till vänster är ekonomiska svårigheter och tigern till höger är hungersnöd och de kommer att släppas lösa. Vi kommer att fira saker som Gud sa skulle föra förstörelse över oss. Vad helst som du premierar får du mer av. När landets lag blir ondska så får vi mer perversion och homosexuella handlingar. Herren visade mig att när lagen i ett land blir ondska så kommer det att bli ett stor öppen dörr för satanisk makt att strömma in i USA. De demoniska fästena kommer att bli kraftfullare och även kristna kommer inte att kunna kontrollera dem. Det blir som Paulus säger: Det onda som jag inte vill gör jag. President Barack Obama kallade beslutet "ett stort steg" mot ökad jämlikhet och säger att "Amerika bör vara väldigt stolt". När han återvände hem på kvällen var Vita huset upplyst i regnbågsfärger.

Information från Heavenly Warriors Tiger Dream - You tube 19:12.

Rick Bells hemsida.

Expressen skriver 2014-02-06 en artikel om Siegfried & Roy.

Bertil Lundberg


www.tidenstecken.se