Uppväck döda!

Ett apostoliskt tidstecken vi ser på att Jesu andra ankomst närmar sig är att det blir mer och mer vanligt att människor blir uppväckta från de döda. När Jesus kommer igen för sin församling och brud så kommer alla i tron på Jesus döda att uppstå ur sina gravar till ett evigt och oförgängligt liv (1 Tess. 4:13-18).

I Nya Testamentet omtalas sex fall av kroppsliga uppståndelser (förutom de heligas avsomnades kroppar som uppstod i samband med Jesus uppståndelse, Matt. 27:50-54, de två vittnena i Jerusalem, Upp. 11, och martyrerna i Upp. 20:4). Jesus uppväckte tre personer. Lasarus som hade legat fyra dagar i graven (Joh. 11), synagogsföreståndarens dotter (Matt. 9:23-27) och sonen till en änka i Nain (Luk. 7:11-15). 

Petrus uppväckte Tabita (Apg. 9:36-40) och Paulus uppväckte den unge mannen Eutykus som somnade under Paulus predikan och ramlade ner från den tredje våningen (Apg. 20:9-12). Det sjätte fallet är en ockult tilldragelse, Antikrist eller Vilddjuret som han också kallas, fick ett dödligt sår men genom onda makter fick han liv igen (Upp. 13:3-12).

Todd Bentley i Lakeland påstår att 32 personer blivit uppväckta från de döda senaste veckorna och som kommit till kännedom genom denna ”väckelsen”, dock är faktamaterialet om dessa personer bristfälligt.

Detta tyder också på att Todd Bentley inte har varit seriös i att kontrollera fakta: The Charisma crew has researched it. Three of them have been checked out with the doctors and EMTs involved and found never to have happened at all. Todd has been confronted with this and has not adjusted the numbers in his claims. Not a single one of the other claimed resurrections can be substantiated despite diligent effort to do so. Even after Stephen Strader brought it down to 13 (and even those couldn't be substantiated) Todd ran it back up to 27 and more. Fortsättning lär följa om detta.

Att uppväcka döda är dock något som kännetecknar sann kristendom, Jesus gav befallningen till sina lärjungar:
"Bota sjuka, uppväck döda, gör spetälska rena och driv ut onda andar." (Matt.10:8.)

Smith Wigglesworth som är känd som ”Trons apostel” och en stor pionjär i pingstväckelsen är tillskriven att ha uppväckt 23 personer från de döda. Missionären David L Hogan hävdar att han bevittnat 28 uppståndelser från de döda och hans missionsorganisation totalt omkring 400 personer.

Men alltfler helt vanliga kristna upplever också att dessa under sker. Dr. Chauncey Crandall berättar hur han hörde en röst som bad honom att vända tillbaks och be för en död man och han lydde befallningen och bad: ”Fader Gud, jag ropar ut efter den här mannens själ, om han inte känner dig som Herre och Frälsare, så res honom upp från de döda nu.” Trots protester från doktorer och sköterskor som höll på att förbereda Jeffs kropp för bårhuset, så yrkade Chauncey på att de skulle göra nya upplivningsförsök och när de gjorde det så fick de upp ett perfekt hjärtrytm på skärmen. Jeff fick en andra chans efter att ha varit död en halvtimme. Se videon.   

Mickey Robinson hoppade fallskärm, men flygplansmotorn slutade fungera, planet kraschade och började brinna. Mickey räddades ur lågorna i sista stunden, men på sjukhuset upplevde han hur hans inre människa lämnade kroppen och han fick en glimt både av det eviga mörkret och det eviga livet innan Gud skickade honom tillbaks till jorden och kroppen. Hans vittnesbörd finns på You Tube och han har även en egen hemsida där han ger sitt vittnesbörd.

Fler vittnesbörd

Woman raised from the dead. Fatuma Shubisa of Ethiopia: Twelve Hours in Heaven. Se video.

Testimony of a young girl (almost 2 1/2 years old) raised from the dead in Palm Beach, Florida. She had been dead for 4 hours and 10 minutes. 

Personal Testimony of a man raised from the dead in Alabamba when he was 8 months old.

Child raised from the dead in Texas, dead for 90 minutes.

Two years old girl raised from the dead in South Africa, was found lying on the bottom of the pool.

Man raised from the dead in South Africa (had His own Death Certificate).

Woman raised from the dead in Rumania.

Two-Year-Old Girl Raised From the Dead in Zambia.

Argentina: Gypsy girl raised from the dead and dies again. 

Algeria: girl raised from the dead. 

A girl who was said to have died about 3 hours earlier came to life.

The Lazarus Factor: How Resurrections Trigger Conversions in India.

Flicka uppväckt från de döda

Mänskligt sett så är det omöjligt. Men inte med Gud. Allting är möjligt med Gud (Mark 10:27). 

Kära vänner: 
Vår Herre säger oss: "För människor är det omöjligt, men inte för Gud. Ty för Gud är allting möjligt." Jag har lärt mig att inte tvivla på vad Gud kan göra för att demonstrera Sin kärlek och för att fullfölja Missionsbefallningen.

För några år sedan dokumenterade Paul Eshleman, som är direktor för vårt världsvida Jesus-film projekt, ett av de mest förunderliga exemplen på Guds kraft och avsikter som jag någonsin har hört.  

Maltostammen bor i norra Indien, i staten Bihar. Människorna gör motstånd, ja de är även fientliga till evangeliet. Området är genomsyrat av satanstillbedjan och hundratals av falska gudar. 

Ett av vårt Jesusfilmsteam vände sig till Maltostammen. Men motståndet var så hårt att de passerade området och gick vidare till mera mottagliga byar för att visa filmen. Några dagar senare dog en 16-årig flicka i en av Maltobyarna.

Det var kväll och familjen hade avslutat förberedelserna för begravningen. Många hade samlats i närheten för att visa respekt och stöd för familjen. De skulle till att begrava kroppen när flickan plötsligt, mirakulöst vaknade! 

I häpen misstro frågade folket henne: “Då var du inte död!”  

”Ja, jag VAR död”, berättade hon för dem. ”Jag gick till de dödas plats. Men Gud sa till mig att jag måste komma tillbaks och berätta för er om den verklige Guden, den sanne Guden.” 

Fortfarande överraskade, började byborna fråga henne: “Vem är då den sanne Guden?” Hon fortsatte att berätta för dem att det var Guden  som proklamerades genom filmteamet som de hade avvisat. ”Gud har gett mig sju dagar för att berätta för så många som möjligt som jag kan att Han är verklig”, svarade flickan. 

Nästa dag, sökte hon och fann filmteamet i en annan by. Hon berättade sin historia för dem, och att Gud hade sagt åt henne att gå med er. Under de kommande sju dagarna, visade de filmen till de nu mottagliga Malto-byarna. Inför varje samling, så proklamerade hon modigt: ”Jag var död men Gud har sänt mig tillbaka för att berätta för er att den här filmen är om den sanne och levande Guden. Han har gett mig sju dagar för att berätta för er om detta. Ni behöver tro på Honom.” 

Sedan efter den sjunde dagen, fastän hon fysiskt verkade utmärkt, så kollapsade hon och dog, just som hon hade sagt.  

Paul förklarade att som ett resultat av detta, så var det hundratals människor som var bundna av Satans bojor som vände sig till den levande Kristus, och åtminstone 6 kyrkor etablerades i Malto-området.  

Er för uppfyllelsen av Missionsbefallningen varje år tills Herren kommer tillbaks, 
Bill Bright  

Den framlidne dr. Bill Bright var grundare och president för Campus Crusade for Christ.  

Varför händer så många mirakler i Asien? 

I den asiatiska kulturen, så gör tillgivenheten till andar och gudar att människor söker andliga lösningar. Ofta söks trolldoktorers tjänster eller offer görs till gudar för helande och god lycka. Men de kan inte kurera sjukdomar, dessa gudomligheters avsaknad av kraften blir uppenbar. Sedan, när människor ser den helande kraften i Jesus och hör om Hans offer för dem, så ser de att deras Skapare är den ende som kan övervinna deras fysiska problem. 

I dessa andligt fokuserade kulter, är människorna snabbare på att inse vem som förtjänar äran för miraklerna. Helandet på dessa platserna drar människor till frälsningen när de inser att Jesus är mer kraftfull än alla deras gudar. Äran går inte till missionärerna som bad eller till den troende som fastade och sökte Herren. Äran går till Gud, som rörde vid dem men sin kärlek.

Gospel for Asia

www.tidenstecken.se