Profetiskt om valet i USA - The trump has trumped himself

  Valet i USA närmar sig. Vem kommer att väljas den 8 november 2016? Hillary Clinton eller Donald Trump? Opinionsmässigt så är Clinton fortfarande i en säker ledning, dock finns det vissa opinionsundersökningar som hävdar att på grund av det som nu kommit fram i mejlskandalen så har Trump fått fart i valspurten och tagit ledningen med upp till 4 procen! Det är ett val som splittrar hela USA mer än någonsin tidigare. Vad kommer man att välja, pest eller kolera? För ingen av kandidaterna är populära bland den stora massan av folket. Clinton besväras av epost som avslöjar både den ena och det andra lögnen hon gjort tillsammans med att hon har en mycket liberal kristen tro som främjar abort och homosexualitet i Obamas redan utstakade politiska linje för det demokratiska partiet..
   Och motkandidaten Trump vars nationalistiska övertoner och övertramp hela tiden besvärar hans framfart, dessutom med en tvivelaktig moral. 65 till 70 procent av de vita, evangelikala väljarna tänker rösta på Trump för man tror på hans ord om att han kommer att göra USA "great" igen och att Gud är med honom. De märkliga är att så många profetiska röster sedan lång tid tillbaka har förkunnat att Trump kommer att vinna och att han är Guds utvalde, och endast ett fåtal att Clinton kommer att vinna. Återstår att se vilka som är falska profeter den här gången.
   Bert M Farias tar upp problemet hur de republikanska evangeliska väljarna så tankelöst kunde välja bort Ted Cruz som stod för en genuin kristen tro och kristna principer, nu har man istället att välja mellan "drottning Jesabel" och "kung Saul"! "America may never be great again" är hans slutsats. Se artikel i Charisma 160504.
   Men det finns också ett tredje alternativ, ingen av dem blir president, Obama fortsätter en tredje period, dvs. att på grund av massiva oroligheter kommer ingen av kandidaterna att tillträda som president. Sharon Johnson är en av faktiskt rätt många kristna som är inne på den linjen. Han fick orden "The trump has trumped himself", dvs ungefär Trump har trumfat eller bräckt sig själv. Han kunde se att presidentvalet i USA kommer att avbrytas och Donald Trump kommer att förklara sig som ny president. Sedan hade han en korkskruv i ryggen och han blev krökt. Det var slutet för Donald Trump. You tube 3:13.
   Trump har lovat att han kommer att respektera valresultatet endast om han själv vinner. SR161020. Vilket kaos kan det ställa till med efter valet? Vilka anklagelser kommer han att komma med? Och vilka våldsamheter kan det utlösa? Mena Lee Grebin, vars profetiska tilltal har lagts ut tidigare på Tidens tecken, frågar sig varför Gud skulle välsigna och återställa Amerika och göra det stort igen när vi inte har omvänt oss och fortfarande är på koallitionskurs med Gud. Det handlar inte bara om Obama, det är folket som är ansvarigt. I anden blev hon förflyttad till en plats där hon hörde demonerna diskutera läget och de talade om hur viktig den här kvinnan Hillary var för dem. De talade om förberedelserna för december månad när de planerade att ställa till med kaos i USA. Det skulle kunna orsaka att Obama ser sig tvingad till att införa undantagslagar (martial law) och eventuellt på grund av detta proklamerar att han fortsätter som president en tredje period. Mena Lee Grabin tror att USA kommer att skakas av kaos och naturkatastrofer framöver, men parallellt med detta kommer Gud också att sända väckelse. Och så är det nog oftast, det är i nödtider som folk vänder sig till Gud.

Bertil Lundberg

Tidigare artiklar:
Artiklar samlade om "imperiet" USA.
Nästa president i USA - Clinton eller Sanders?

www.tidenstecken.se