Man får vad man tror och bekänner

Trump kommer inte att göra USA stort igen

   Mario Liu och Robert Holmes skrev den 1 mars 2016 en artikel där de förutsade att Hillary Clinton skulle bli nästa president i USA, vilket visade sig vara fel. 9 december 2016 skriver de en ny artikel där de berättar att de under de sista åren hört från Gud att Hillary skulle bli nästa president i USA och att hon skulle bli den första kvinnliga ledaren av USA. Att Trump skulle vinna var en total chock för dem och sedan dess har deras gemenskap i Cootamundra, Australien, sökt Gud för en förklaring till varför deras profetia slog fel. Robert är en smord profet och har över de 18 senaste åren fått många exakta profetior från Gud, bland andra korrekta förutsägelser av tio olika val både i Australien och USA, men den här gången blev det inte så. Varför? 12 november 2016 frågade de Gud varför profetian om Hillary blev fel?
   Guds svar var som följer:
   Detta är en svår sak att säga till dig. Från början till slutet av världen, är inte alltid profeter rätt. Profeter får till det fel, även den bästa av dem. Kommer du ihåg jag frågade dig och Mario vilken felfrekvens ni trodde att ni har?
   Du sa att ni har ca 10 % felfrekvens. Nu har du gjort 10 korrekta förutsägelser av 11 av de senaste politiska förutsägelserna. Detta är bättre än en felgrad på 10 %. Varför känner du dig så modfälld och anklagar dig själv över denna enda misslyckade profetia?
   Kom ihåg att Paul Cain profeterade att det skulle bli en väckelse i London på 1980-talet? Det skedde inte.
   Kom ihåg att i Bibeln profeterade Agabus korrekt att det skulle komma en stor hungersnöd? (Apg. 11:28 En av dem som hette Agabus steg fram och förutsade genom Anden att en svår svält skulle drabba hela världen - den kom också under Claudius regering.)
   Senare profeterade Agabus felaktigt att Paulus skulle bunden av judarna överlämnas till hedningarna? Vad som faktiskt hände var att Paulus var bunden av hedningarna för att skydda sig från judarna.
   (Apg. 21:10-11 När vi hade varit där i flera dagar kom en profet som hette Agabus ner från Judeen. Han kom fram till oss, tog Paulus bälte och band sina fötter och händer och sade: "Så säger den helige Ande: Den man som äger detta bälte ska judarna i Jerusalem binda så här och överlämna i hedningars händer."
   Apg. 21:33 Befälhavaren steg då fram, grep honom och befallde att han skulle beläggas med dubbla bojor. Sedan frågade han vem han var och vad han hade gjort.)
   Jag kan ge dig många anledningar till varför fel kommer in i sanna profeter. Kärnan i läxan för profeten att lära sig är att erkänna att han kan få det fel.
   Jag frågade då Gud om han vill säga något till våra vänner på Internet.
   Gud sade: "Du har inte sett någonting ännu. Babylon faller. Obama har gjort sitt arbete! Titta nu på Trump."
   Jag frågade "Kan du berätta något om Trumps presidentskap?"
   Gud visade Robert ordet "Chimera".
   Jag kommer ihåg att Gud har visat oss samma ord när jag frågade honom om "Hillarys presidentskap." Det förefaller mig som om resultaten kan vara liknande ifall Hillary eller Trump blir president i USA. Enligt Internet är "Chimera" (i den grekiska mytologin) ett eldsprutande kvinnligt monster med ett lejonhuvud, en gets kropp och en orms svans.
   Wikipedia: Chimaira andades eld, hade ett lejons kropp och tre huvuden på olika delar av kroppen:
   · ett främre huvud, som från ett lejon
   · ett stort (vilt) vildgetshuvud på djurets rygg
   · en orm (enligt vissa en drake) med kluven tunga, där djurets svans borde suttit
   Gud sade sedan: "Den Donald det tar att få ordförandeskapet är inte den Donald som regerar i Vita huset. Det finns tre Trumps: affärs-Trump, få presidentposten-Trump, och regera landet-Trump.

   Fler svar från Gud
   Tisdag 15 november, 2016. Jag skickade Robert ett e-postmeddelande att han frågar Gud följande fråga på uppdrag av våra vänner: "Herre, tack för det obehag som du har orsakat oss genom att använda den misslyckade Hillary profetian. Nu Herre vädjar vi till dig att antingen berätta rakt ut att vi gav ett fel ord eftersom vi hörde i vårt kött efter vår egen partiskhet, eller visa oss en högre dimensionell handling du har dolt för oss i den här frågan så att vi kan ha ett svar som ger dig större ära till Kristi kropp som vi är ansvariga för i vår gåva. Om det orsakades av vår egen partiskhet vänligen visa oss vad det var så att vi kan ångra det och lära oss att växa från det."
   Onsdag 16 november, 2016. Robert Holmes skickade mig följande svar: När jag bad om ett svar på din fråga upplevde eller kände jag Herren säga, "För att besvara din fråga ställd på det sättet sätter det både dig (Robert) och mig i en knipa. Så låt mig svara dig på detta sätt. Du behöver bara titta på historien om Moses och mina barn i öknen för att se att jag, genom min tjänare Moses sa till dem jag skulle ge daglig manna. Där är min vilja, det är min profetiska avsikt, det är Moses ord. Men Israel ropade att de ville ha kött, så jag gav och försåg dem med vaktlar. Är nu Moses fel? Är jag inte att lita på? Vilket kommer du att se på, orden eller åtgärden? De motsäger varandra. Vi tar den långa vägen runt, och inkluderad i min nåd (besvarad bön) är dom (vaktel är inte mitt bästa). Faktiskt så småningom måste även Moses och en hel generation offras, med endast Kaleb och Josua som fick gå över till löftetslandet. Så svara mig på det. Var är nu min ära?
   Gud fortsatte att tala till oss "Jag har vänt USA över till Trump, och en del kristna firar. Dessa kristna är fulla med Babylons vin. Vinet Babel är vinet av äktenskapsbrott. Ingen kan tjäna två herrar. För du kommer att hata en av dem och älska den andre; du kommer att bli hängiven en av dem och förakta den andra. Du kan inte tjäna både Gud och pengar. Mitt rike är inte av denna värld. Jesus är varken demokrat eller republikan. Kristna i Amerika är inte i stånd att separera kyrkan från staten, eller politik från Guds rike. För att hålla sig ren när man bor i Babylon måste du lära dig från Daniel och hans tre vänner: ät inte den babyloniska maten, och dyrka inte deras gudar."
   "Kom ihåg att när Robert och Mario först landade i USA 1998 på LA International Airport sa jag 'Välkommen till smutsens urkälla, våldets spetskompetens' Kom ihåg att jag nyligen sa att USA inte ens förekommer i ändetidens historia."
   Anmärkning: 17 september, 2016 ur det blå påminde Gud oss om när Robert och Mario landade i USA 1998 på LA International Airport, på deras första resa i Guds tjänst till USA, då Gud sade "Välkommen till smutsens urkälla, våldets spetskompetens".
   Anmärkningar: 23 juli, 2016 när vi bad för USA sa Gud att "Amerika är landet av surrande vingar (Jes. 18)." Gud sade: "Amerika visar sig inte i ändetidens historia, inte för att krossa Kina eller för att opponera sig mot Ryssland eller ens för att rädda Israel."

Hämtat från Storm Harvest nyhetsbrev december 2016: Profeter är inte alltid rätt - vår misslyckade Hillary profetia.

Översättning: Bertil Lundberg

www.tidenstecken.se