2020 kan bli ett profetiskt år

   Vi är inne i ett nytt decennium – vad kan vi förvänta oss av detta första år i det nya decenniet? Profetior kan vara vanskliga att tolka men 2020 kan bli ett mycket spciellt profetiskt år. Utvecklingen i världen är på sitt sätt så expansiv så det finns krafter i rörelse som ingen ledare i världen kan kontrollera. Bara Gud har det fullständiga perspektivet på vad som händer där världen förbereder sig för ändetidens profetiska skeenden, där världens olika ledare är brickor i ett dynamiskt pussel som Antikrist till slut kan utnyttja och ta över.
   Storbritannien lämnar EU vilket får konsekvenser för Europa. Trump vill bli omvald i USA, men det kan bli under problematiska omständigheter. Nationalismen vinner framgångar på många håll i världen, till och med i Sverige där SD kan blir det största politiska partiet. Putins Ryssland har under många år upprustat och moderniserat sin militär för att på 2020-talet få sin krigsmakt ”fit for fight” (redo för strid). Hittills har vi bara sett den i småskaliga krig som den varit involverad i i östra Ukraina och Syrien. Men de nordiska länderna bör inte känna sig alltför säkra då Putin helst vill utkämpa sina krig utanför ryskt territorium. Ryssland, Kina och Iran intensifierar sitt militära samarbete vilket inte är goda nyheter för Israel som genom detta riskerar att hamna i en militär konflikt med Ryssland, inte minst genom Irans uppbyggnad av militära enheter i Syrien och Libanon och därtill Erdogan i Turkiet som är mycket fientlig mot Israel men också vänder sig till Putin som sin vän. Därtill har Israel den palestinska fientligheten att förhålla sig till. Iran har också ett stort inflytande över Irak och Jemen. Jemen har en olöst konflikt med över 2 miljoner som räknas som akut undernärda. Cypern har rika gasfält utanför som också Erdogan vill ha del i. I Afghanistan pågår ett inbördeskrig utan slut med terrornätverk som talibaner och al-Qaida. Kärnvapenmakterna Indien och Pakistan är inte goda vänner och kan när som helst hamna i luven på varandra. Myanmar fördriver rohingyer. Kina vill ha större inflytande över Hongkong och Sydkinesiska havet och styrs inrikes av en ledare som allt mer använder sig av diktatoriska medel och systematisk indoktrinering, inte minst i Xinjiang. I Nordkorea finns en diktator som utvecklar kärnvapen och vars trupper inte har lång väg över den sydkoreanska gränsen om de skulle få den ordern. Venezuela har en ekonomi i fritt fall med hyperinflation men med starka band till Ryssland, Kina, Syrien, Kuba och Nicaragua. Venezuela som har världens största oljereserv har tvingats lämna över förvaltningen av den till ryska Rosneft som skuldinlösen för de nödlån man fått av Ryssland. I Afrika härjar islamistiska Boko Haram och Al Shabaab samt olika milisgrupper som finns över stora delar av kontinenten, inte minst i Kongo och Libyen. Så det finns många konflikter som kan gå fel och nya som kan uppstå under 2020 och åren därefter.
   Sid Roth ser i sin vy för 2020 två saker. Ökad förföljelse för kristenheten och en större Gudshärlighet som kommer över de kristna. Det är något som är aktuellt också för Sverige där Gud har lovat väckelse, men det kan bli en väckelse under svårare omständigheter.

www.tidenstecken.se