Världsekonomin kan krascha på en vecka

   
Reuters skriver i en artikel 2012-02-06:

   Den globala ekonomin kan tåla ett omfattande avbrott genom en naturkatastrof eller en militant attack endast för en vecka på grund av att regeringar och affärsvärlden inte är tillräckligt förberedda för att ta itu med oväntade händelser, rapporterar en respektfull analytiker.       
   Händelser som det vulkaniska askmolnet år 2010 som hindrade flygen i Europa, Japans jordbävning och tsunamin och Thailands översvämning förra året, visade att nyckelsektorer och affärsintressen kan bli allvarligt påverkade om avbrott sker i produktionen eller transporten i mer än en vecka.
   ”En vecka verkar vara den maximala toleransen för den ’dag till dag leverans’ den globala ekonomin lever i”, sa en rapport från Chatham House, det Londonbaserade politiska institutet för internationella affärer. Det rådande bräckliga tillståndet för världsekonomin gör den särskilt sårbar för oförutsedda chocker. Upp till 30 procent av de utvecklade ländernas bruttonationalprodukter kan vara direkt hotade genom kriser, speciellt i tillverknings- och turismsektorerna, enligt tankesmedjan.
   Det uppskattas att utbrottet 2003 av "svår akut respiratorisk sjukdom" (SARS) i Asien kostade finanserna 60 miljarder dollar, eller omkring 2 procent av östra Asiens BNP, berättar rapporten. Efter den japanska tsunamin och atomkrisen i mars förra året, så minskade den globala industriproduktionen med 1,1 procent följande månad, enligt Världsbanken.
   Det vulkaniska askmolnet 2010 kostade EU 5-10 miljarder euro och förde en del flygbolag och reseföretag till kanten av konkurs.
   ”Jag skulle vilja tro att vi kunde lära från dessa erfarenheter och vara mer töjbara för längre påverkan men det händer inte förrän regeringar och affärsinrättningar är bättre förberedda och ställer fram olika förrådskedjor som kan litas på när katastrofer slår till”, sa Alyson Warhurst, verkställande chef för det brittiskbaserade riskanalysföretaget Maplecroft.
   Kostnader kan öka snabbt när transporter eller viktiga produktionsnav avbryts för mer än fem dagar, vilket kan i tur och ordning hota mat- och vattentillförseln och energi och kommunikationsnätverken, enligt rapporten.
   I händelse av utdraget avbrott, skulle en del företag bli tvungna att skära ned på investeringar och jobb eller rent av överväga att stänga sin verksamhet, vilket leder till en permanent reducering av landets tillväxt.
   Vanligtvis är regeringar och företag dåligt förberedda på att reagera på effektfulla oförutsägbara händelser, där värsta tänkbara scenariot sällan inräknas i deras möjlighetsplaner. ”Möjlighets- och affärsplanering antas ofta återvända till den situation som det var innan. Men detta tillvägagångssätt kommer att vara otillräckligt i en värld av komplex ekonomi och sociala risker, när det inte finns någon återvändo till verksamheten som den var innan”, sa Bernice Lee, rapportens huvudman. ”Industrier – speciellt högkvalificerad tillverkning – kan behöva ompröva sin ”precis i tid” affärsmodell i en värld där allting är beroende av varann”, tillade hon.
   Klimatförändringar och vattenbrist kommer bara att öka på riskerna, och sätta ännu mer press på infrastrukturen och resurserna. Experterna har varnat regeringar över de senaste fem åren att de är inte ordentligt förberedda för att ta itu med nationella kriser. Den brittiska regeringen kom år 2007 i blåsväder för sin brist på förberedelse och respons på svåra översvämningar, vilket kostade ekonomin 3,2 miljader pund. Forskare rekommenderade flera utvägar för att förbättra responsen från regeringar och affärsvärlden inför extrema händelser. Särskilt betonades sociala medianätverk som användbara.

Hela rapporten finns hos Chatham House.
Översättning: Bertil Lundberg

www.tidenstecken.se