Professor Mustafa Muslim hävdar att Allah har samlat judarna i Israel för att göra det lättare för muslimerna att bekämpa dem på domens dag

Följande är ett citat från en intervju med Al-Shariqa Universitetets professor Mustafa Muslim som sändes den 19 juni 2005 i Al-Majd TV (från Saudi och UAE).

Mustafa Muslim: [Israeliterna] har spridits över hela världen. Nu samlar Allah dem i detta landet. Han för dem in i grupper från alla länder i världen, för att uppfylla Allahs universella lag: Domens dag ska komma när muslimerna bekämpar judarna, och stenen och trädet säger: O Muslim, O Allahs tjänare, det är en jude bakom mig, kom och döda honom. Om judarna var spridda överallt i världen, hur skulle vi hitta dem i avsikt att bekämpa dem?

Kriget mellan oss och judarna är ett religiöst krig. Det här är inte ett krig över en stig, ett land eller någonting sådant. Den delen av Koranen som gavs i Mecka innan muslimerna alls mötte judarna, varje kapitel visar vilka judarna verkligen är, deras perversitet och fara som de uppvisar. Vårt krig med dem är ett religiöst krig, och vi måste beväpna nationen med trons vapen.

Källa: Memri
Fler citat finns på söksidan.

Den Saudiarabiske justitieministerns rådgivare, Ibrahim Al-Bashar, hävdar i Al-Majd TV, att de drabbade staterna framkallat tsunamin genom sina synder.
Den saudiske professorn Sheikh Fawzan Al-Fawzan (Al-Imam University): Allah straffar för homosexualitet och julens otukt.
Den egyptiska tidningen Al-Usbu: Amerikansk-israelisk-indiska kärnvapentester kan ha orsakat tsunamin; Deras mål: att hitta sätt att likvidera mänskligheten.
Se dibbuk.se

Tillbaks till Israelsidan