Muhammed 1380 år efter sin död: Jag gjorde mycket stora misstag

   Att Muhammed utifrån kristen förståelse inte är i himlen utan i helvetet är väl uppenbart, därför att han förkastade Jesus och trodde på andra läror som han fick sig uppenbarade. Han skapade en ny religion där han själv var den utvalde profeten.
   Bo Ra Choi är en pastor från Sydkorea som har sett syner från människor som var i helvetet. Hon såg Islams grundare profeten Muhammed som led i helvetet. Muhammed ropade och skrek och varnade människor från att komma till helvetet. I en bandad syn i ett möte skrek hon själv ut på koreanska vad hon hörde Muhammed skrika ut och det har sedan översatts till engelska.
    Vem Bo Ra Choi är finns det dock inga uppgifter om för övrigt på Internet, så därför måste nedanstående tas med försiktighet, dock skulle det hela kunna vara just så här. Både himlen och helvetet är verkliga platser. Jesus är den enda vägen att gå för den som vill komma till himlen.

Profeten Muhammed i helvetet

Vet du vem jag är?
Jag är Muhammed.
Jag gjorde stora synder, jag gjorde mycket stora misstag.
Jag var dum. Jag har syndat så enormt.
Så många människor har fallit ner i helvetet på grund av mig.
Jag begick de största brotten. Jag begick de största synderna.
Jag har gjort fel. Jag har gjort fel.
Jesus, jag gjorde fel.
Jag gjorde det därför att jag var så fattig.
Jag ville vara ledaren för många människor och jag ville vara lik Jesus.
Jag begicks så onda brott. Jag dödade så många människor.
Samlas inte! Ni kommer alla att dö om ni samlas för mig, Muhammed.
Skingra er! Samlas inte tillsammans!
Om ni samlas tillsammans kommer ni att bli använda av satan!
Utan Jesus, går ni alla till helvetet.

Bo Ra Choi: Muhammed är här i eldsjön med lava. Han försöker att komma ur eldsjön. Muhammeds kött smälter bort. Snart kan jag se skelletet.

Muhammed fortsätter:
Det finns inget paradis som ni tror.
Det finns bara himlen och helvetet.
Islam har förändrats.
Inte en chans! Ändra inte ert liv så där!
Det finns inget paradis som muslimer tror.
Jag pratade inte om dessa falska trossatser. Det har förändrats.
Läs Bibeln. Den visar hur man kommer till himlen.
Det finns ingen himmel i islam. Jag skrev inte den falska teologin.
Dessa dokumenten skrevs av människor som försökte efterlikna mig.
Dessa uppteckningar blev en islamsk bibel som försvagade Jesu ord.
Inte en chans! Jag skrev inte detta!
Jag är här i detta helvetet. Jag är här i helvetets eld.
Jag lider av detta enorma straffet därför att jag användes av satan.
Kasta inte bort era liv till satan.
Var inte lojala till mig, Muhammed. Det är vägen för att gå till helvetet.
Satan kommer att använda er. Gå ut ur detta (islam).
Jag ville det inte. Jag ville bara vara ledare för en nation.
Hur som helst, det gick i fel riktning.
Det är inte vad jag ville. Jag ville inte krig.
Jag inledde många strider och krig för att göra mig min egen nation.
Vet ni varför?
Därför att jag var så fattig när jag var barn.
Jag startade så många krig för att göra mig en egen nation.
Jag ville bara öka min makt för att vinna krigen.
Varför har islam förändrats så mycket?
Om ni verkligen vill vara lojala till mig, skingra er och lyssna inte till era ledare (muslimska ledare).
De leder er på så många dåliga vägar. De förstör liv.

www.tidenstecken.se