Sex, moral och Guds standard

Sexualmoralen har förvisso förändrats i Sverige sedan 65 år tillbaks. Tyvärr även inom kristna sammanhang. RFSU och RFSL har satt nya standarder: Fri kärlek både i hetero och homo sammanhang. Vilket t ex år 2006 resulterade i 232 procent fler aborter per 1000 kvinnor i fruktsam ålder i Sverige jämfört med Finland. Få politiker vill göra något åt detta, man kan ju bli betraktad som abortmotståndare. Men vad annat kan bli resultatet när två av tre svenska ungdomar mellan 15 och 20 år har haft oskyddat sex. Också ett tecken på hur långt vårt samhälle har avlägsnats sig från Guds standard.

Paulus skriver i Galatierbrevet 5: Köttets gärningar är uppenbara: de är otukt, orenhet, lösaktighet...  Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt: de som lever så skall inte ärva Guds rike. 

EFS ungdomstidning "De ungas tidning" införde 1945-01-05 en artikel "Några tankar inför sexualfrågan" vilken visar hur de kristna i Sverige tänkte på den tiden. Vem har sanktionerat den förändring som skett på 65 år? Gud eller den moderna kulturen? Så här skrev man år 1945:

Några tankar inför sexualfrågan

   Det finns en annan sak i detta sammanhang som bör ägnas några ord. Det är deras läge, som genom lek med elden eller tillfällig frestelse fallit i synd och står där med resultaten, antingen de blir synliga eller inte.
   Först må då sägas, att ingen må stå inför dem med fariseiskt självbelåtenhet och dömande sinne. Vi äro alla av samma virke. "Den, som står, må se till att han icke faller."
   Men samtidigt måste synden nämnas vid sitt rätta namn. Det är nödvändigt att synd får vara synd. Alla försök att ursäkta, att icke låtsas om att något oegentligt förevarit, att av hänsyn och feghet tiga ihjäl en otrevlig och tråkig sak, är att göra skadan större. Det är som att förhindra att det onda får värka ut. Så stannar det kvar, inkapslas och kanske blir kvar som en källa till ohälsa för hela organismen. 
   Nu skall vi med tacksamhet erkänna, att unga, som råkat falla i synd under sin förlovningstid, sedan ha blivit goda kristna, ja pelare i församlingen. Ingen tänker numera till deras skada på vad som en gång var. Att så är förhållandet, skall vi bara vara tacksamma för. Men förklaringen till detta är, att de gick in i bekännelse av sin synd och dolde den inte. De ursäktade den inte, försvarade den inte, tog det inte nonchalant och menade inte, att det hade inget att betyda. De äro säkerligen de första att beklaga, att det en gång gick som det gick. Hur många gånger de bittert ångrat sitt felsteg och intensivt önskat, att de sparat det sexuella umgänget tills de hade gudomlig sanktion och välsignelse över det, vet säkerligen bara de själva och deras Gud. Och om de någon gång tala i dessa saker, så komma de visserligen att ha förståelse för dem, som frestas på samma sätt som de själva, men de komma att försöka hjälpa dem till seger över frestelsen, de komma att varna för synden och mana till vakthållning om renhetsvärdena. De kunna visserligen prisa Gud för förlåtelse, för att syndasåret läkt och kanske icke ömmar längre. Men ärret finns. Och de vet att det varit bättre, om det aldrig kommit till.
  För att det skall bli upprättelse från ett sådant syndafall fordras, som redan är sagt, ärlig vilja hos de felande att erkänna synden som synd. Men det fordras också förståelse från andra kristnas sida för deras läge. Det betyder inte, att man bara använder hartassen, att man ingenting låtsas om o.s.v. Men det betyder att man tar den felande och ångerfulle i famn och ger förlåtelse såsom Gud givit den. Ett syndafall på det sexuella området är inte svårare för Gud att förlåta än annan synd. Då ska också vi vara beredda att ge felande bröder och systrar deras plats åter i syskonskaran. Förlåtelsens väg är också upprättelsens väg.
  I många fall gäller det nog här, att i kärlek söka upp dem, som syndat. Visserligen är folk mycket olika, men nog händer det, att de som fallit, i blygsel och skam och kanske också i missriktad självhävdelse isolera sig. De känna domen över sig och äro medvetna om att de dragit skam över det kristna namnet. Så bli de borta och bli ett djävulens byte, om ingen gudstjänare söker upp dem. Att göra det och göra det med kärlekens finkänslighet är lika stort, som att vinna en själ från världen.
  Att sålunda upprätta den fallna är dock något hela annat än att försvara lösaktighet i umgänget könen emellan. Lösaktighet och slarv eller köttets frihet är synd, är det också förlovade par emellan. "Du skall icke göra hor", är ett gammalt och kärt bud, som Gud menar skall hålla än idag.
Evert Larsson

Så skrev man inom EFS år 1945, men fortfarande finns det kristna som håller fast vid denna sexualmoralen som den av Gud förordnad. Så här skriver EFS i Norge (Indremisjonen) år 2010.

Alv Magnus är mångårig ledare för UMU / Ungdom i Oppdrag i Norge, och nu ledare för Ungdom i Oppdrag i Nord-Europa. Han ställer 2010-07-08 frågan:  Kan man være kristen og samboer? Läs den andligt radikala artikeln!

Det är bara att konstatera att trycket är hårt på kristna familjer att också överge sina värderingar. Världen idag 2010-07-16 skriver om detta.

www.tidenstecken.se