Albert Mohler: Guds Ord är den enda auktoriteten
 

I en tid då bibeltron ligger risigt till, inte minst i Sverige där biskopar, präster och pastorer i många fall inte står upp till försvar för giltigheten i den enda boken som vi har för att kunna veta vad som är Guds uppenbarade vilja till oss människor är det skönt att läsa sådana Herrens tjänare som inte värjer för att göra det. En av dem är Albert Mohler. R. Albert Mohler Jr. är president för Sydstatsbaptisternas teologiska seminarium i Louisville, Kentucky, och en person som ofta citeras i den teologiska debatten i USA. Här ett utdrag med citat från vad han sade den 22 augusti 2006 vid höststarten på skolan.

Predikande från 5 Mosebok 4 sade Mohler att världen upplever en kris idag på grund av att många människor tror inte att det finns någonting grundläggande för mänsklig kunskap. Men kristna måste kontra världens förvirring genom att peka på Guds Ord - Bibeln - som grunden för kunskapen, sade han. Och fortsatte:

Kristendomen är beroende av… en kristen kunskapsteori som är baserad i enbart uppenbarelse. Mina kolleger, det finns ingen större utmaning än detta: att försäkra sig om att vi börjar detta nya akademiska år med att vi vet i vilken auktoritet vi talar.

Skriften lär att lydnad till Guds Ord resulterar i välsignelse och olydnad resulterar i förbannelse. Människor förtjänar inte att höra från Gud men mottar Hans Ord utifrån Guds nåd.

Uppenbarelsen om Gud är ren nåd. Vi har ingen rätt till att höra Gud tala. Vi kan inte ställa några krav på Hans röst. Vi har ingen rätt till att kräva att Han ska tala. Det är nåd där Gud talar.

Därför att Gud har talat, har människor en skyldighet att höra och svara på Skaparens röst. En respons till Guds Ord borde måste vara att erkänna att alla Hans instruktioner är för vårt bästa.

Gud talar ord av dom i Skriften, och Gud talar ord av varningar. Det finns hårda ord i Skriften, men allt är får vårt bästa. Gud talade till Israel även varningens ord för att Israel skulle höra varningarna och lyda Ordet och inte lida de oundvikliga konsekvenserna av olydnad.

Guds Ord är också för mänsklighetens återlösning. Bibeln visar hur Gud räddar och återlöser människor överallt i sina berättelser. I Gamla Testamentet förde Gud ut Israel från slaveriet i Egypten, höll nationen vid liv i ödemarken och tillät dem att höra Hans röst och likväl förbli vid liv - allt återlösande handlingar. I Nya Testamentet utförde Gud återlösningens slutgiltiga gärning genom att sända sin Son för att dö på ett kors för syndare.

Ytterligare respons till Guds Ord bör vara lydnad och förtröstan.

Vi måste skapa - på grund av tidsandan och på grund av den tvingande nödvändigheten i kyrkans hälsotillstånd - ett klart försvar av Skriften när det gäller dess inspiration och auktoritet och fulländning. Vi måste lära detta, påminna oss själva detta och stå ansvariga för detta. Men till sist handlar det om tillit.

En kristens respons till Guds Ord är inte färdig till dess att han berättar för en förlorad värld om frälsningen erbjuden i Kristus. Det finns, som Guds Ord gör så väldigt klart, mandatet att gå ut och berätta om detta. Om Gud har talat, då vet vi. Om Gud har talat, då står vi till svars för våra handlingar. Om Gud har talat, då är det genom nåd och för vårt bästa. Och om Gud har talat, då kommer det med en fullmakt och en befallning.

Vår uppgift är inte att räkna ut vad vi ska lära. Vår uppgift är inte att räkna ut var vi ska hitta meningen i livet. Den är att ständigt påminnas om att vi hörde Guds röst tala från elden och överlevde, och detta talar vi. Detta är Guds nåd.

Baptist Press 2006-08-24 Översättare: Bertil Lundberg

Albert Mohlers hemsida

Predikningar med Albert Mohler.

www.tidenstecken.se