Martin Lönnebos helgelseteologi är felaktig

Kulturredaktören Inger Alestig har varit och lyssnat på Martin Lönnebo som talat om helgelse (Nya Dagen 17/4 2003). Men om detta var vad Lönnebo sa så var det inte en kristen helgelse radbandsbiskopen talade om.

För det är bara den genom Jesus pånyttfödda och rättfärdiggjorda människan som kan helgas. Den nya människan som fått syndernas förlåtelse kan Gud helga. Den gamla människans- och Adams nedärvda natur kan inte helgas, den måste korsfästas med Kristus.

Rosenius säger: "Till en sann och beständig helgelse är köttets dödande så viktigt, att man kunde vara böjd att säga: helgelsen är inget annat än köttets dödande, en beständig självkorsfästelse." Och detta sker genom Andens bistånd och inte i människans egen kraft. Människan kan träna hur mycket som helst med att förändra sig själv och hela världen, men det blir bara ett utanpåverk. Om vi med Andens hjälp dödar kroppens onda gärningar så kommer vi att leva, lovar Paulus. Och för att kunna göra det måste vi leva efter Guds ord och inte efter världens tänkesätt.

Luther är så drastisk att han säker: "Du kan lika gärna sluta upp att höra Guds ord och med en gång ge dig åt djävulen om du inte vill leva efter det." Ovanstående lärdomar är hämtade från Biblisk Uppslagsbok. I den Jesusdebatt som varit så har det för många inte varit en helig Gud man bekänt sig till, utan man har haft ett mänskligt tänkesätt därför att man inte vill tro på och leva efter Guds ord.

Det Lönnebo uttrycker är en mänsklig väg till ett Gudsrike på jorden. Det kallar jag en utopi. Dessutom talar Lönnebo om att genom helgelse kan religionerna leva i fred med varandra. Helgelse?

Inger Alestig kallar Lönnebo för "Linköpings dalai lama". Det stämmer bra. Dalai Lama, en man som buddhister dyrkar som en gud och kallar för "Hans Helighet", välkomnades varmt av biskop Lönnebo 1988 och inför en stor publik i domkyrkan tände de tillsammans en stor ljusstake för freden i världen. Dessutom invigde Dalai Lama en stupa utanför Arboga, ett buddhistiskt monument för att öka den andliga medvetenheten. Dalai Lama påstår att han efter sin död tänker återfödas igen. Martin Lönnebos andliga medvetenhet är dålig när han använder ordet helgelse i relation till främmande trosbekännare.

Bertil Lundberg

(Nya Dagen har refuserat denna insändare)

- - - - - - - - - - - - - - - -

Nya Dagen har förtjänstfullt i ett antal artiklar uppmärksammat Dalai Lamas många ansikten, inte minst med ockulta förtecken och att han kommmer till Sverige första veckan i juni 2003. Svenska kyrkan kommer att ge Dalai Lama pris för gränsöverskridande arbete och vem kommer att överlämna denna medaljen? Jo, naturligtvis Martin Lönnebo!

Tillbaks till: föregående sidan