Messianska Föreningen Shalom har spårat ur

Messianska föreningen Shalom har kommit i blåsväder genom sin alltmera judiska inriktning. Detta uppmärksammades i en artikelserie i Dagen  i oktober 2007. I en debattartikel i Världen idag 2008-10-01 förklarar styrelsen för MFS att Jesus inte är Gud utan endast Guds son. Därmed står MFS i samma gemenskap som Jehovas Vittnen, judendomen och islam som inte heller tror att Jesus är Gud. Men om inte Jesus är Gud hur skulle då Gud ha kunnat försona oss med sig själv genom Kristus? (2 Kor. 5:18). Och Paulus bekräftar detta på nytt i nästa vers: ”Ty Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv.” Jesus är i sin eviga tillblivelse av samma väsen som Fadern. Han säger: ”Jag och Fadern är ett" (Joh. 10:30).

I hebreiskan skrivs Gud med fyra konsonanter (Yod He Vav He), vilka på svenska skrivs ut som JHVH eller JHWH. Septuaginta har konsekvent översatt JHWH med Kyrios = Herren. Ordet ”Kyrios” är i Nya Testamentet framför allt namn på gudomens personer: Fadern, Sonen och Anden. Ordet är grekiskans översättning av adon och adonaj, t.ex. följande bibelställen: Mark. 12:11 (jfr med Ps. 118:22), Mark. 12:36 (jfr med Ps. 110:1), Apg. 4:26 (jfr Ps. 2:1ff).

                                             Fadern 

Kyrios (Herren), används om Fadern som Skaparen – Apg. 17:24.

Upp. 1:8. ”Jag är A och O, säger Kyrios (Herren) Gud, han som är och som var och som kommer, den Allsmäktige.”

Upp. 4:11. ”Du, vår Kyrios (Herre) och Gud, är värdig att ta emot pris, ära och makt, ty du har skapat allt.”

1 Tim. 6:15. ”Han, den salige, ende Härskaren, konungarnas Konung och herrarnas Kyrios (Herre).” I versen före detta används Kyrios också om Jesus: ”bevara det som han har befallt rent och oförfalskat, till vår Kyrios (Herre) Jesu Kristi ankomst.” 

                                             Jesus 

Kyrios är det oftast förekommande namnet på Jesus Kristus i NT. Det framgår av dess användning, att man lade in mer i detta namn än endast en vanlig titel på människor i allmänhet. Titeln används i absolut och gudomlig mening om Jesus. Jesus titel som Herre respektive Herren (Kyrios) är i NT en titel som huvudsakligen hänför sig till den upphöjde och förhärligade Kristus. Det är den oftast förekommande Jesus-titeln. 

Fil. 2:9-11. ”Därför har också Gud upphöjt honom (Jesus) över allting och gett honom namnet över alla namn, för att i Jesu namn alla knän skall böja sig, i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna, Gud, Fadern, till ära, att Jesus Kristus är Kyrios (Herren)." 

Rom. 10:9-14 använder inte Jehova som Guds namn (trots att Jehovas Vittnen gör detta i sin egen ”Nya världens översättning" av vers 13), inte ens det ställe som har hämtats från Joels bok, istället står det hela tiden i grundtexten följande:

Rom. 10:9.  ”Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Kyrios (Herren) och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst.

Rom. 10:12. ”Det är ingen skillnad mellan jude och grek. Alla har en och samme Kyrios (Herre), och han ger sina rikedomar åt alla som åkallar honom.”

Rom. 10:13, som är hämtat från Joel 2:32. ”Ty var och en som åkallar Kyrios (Herrens) namn skall bli frälst.” 

I 2 Kor. 12:8-9 står det att Paulus bad till Kyrios. ”Tre gånger bad jag att Kyrios (Herren) skulle ta den ifrån mig, men han svarade mig: "Min nåd är nog för dig, ty kraften fullkomnas i svaghet." Därför vill jag hellre berömma mig av min svaghet, för att Kristi kraft skall vila över mig.”

1 Tess. 3:8. ”Nu lever vi, när ni står fasta i Kyrios (Herren).”

1 Tess. 3:11. ”Måtte vår Gud och Fader själv och vår Kyrios (Herre) Jesus leda vår resväg till er.”

1 Tess. 3:12. ”Och må Kyrios (Herren) låta er växa till och överflöda i kärleken till varandra och till alla människor, så som även vår kärlek till er gör,”

1 Tess. 3:13. ”så att han styrker era hjärtan och gör er oförvitliga och heliga inför vår Gud och Fader, när vår Kyrios (Herre) Jesus kommer med alla sina heliga.”

2 Tess. 3:12. ”Sådana befaller och förmanar vi i Kyrios (Herren) Jesus Kristus att de skall arbeta och hålla sig lugna och äta sitt eget bröd.” 

Många texter i Gamla Testamentet som talar om Adonaj och JHWH, tillämpas i NT på Jesus, så t.ex. Jes. 40:3, Mal. 3:1 (jfr Mark. 1:2-4), Joel 2:32 (jfr Rom. 10:13), Ps. 102:26ff (jfr Hebr. 1:10-12), Ps. 110:1 (jfr Matt. 22:41ff),  Jes. 45:23 (jfr Fil. 2:9-11). Närmare 20 hänvisningar till Ps. 110 återfinns i NT:s skrfter om Jesus person, ställning och verk, nämligen Matt. 22:44, 26:64, Mark. 12:35, 14:62, 16:19, Luk. 20.42, 22:37, Apg. 2:35, 5:31, 7:55, Rom. 8:34, 1 Kor. 15:25, Kol. 3:1, Ef. 1:20, Hebr. 1:3, 8:1, 10:13, 1 Petr. 3:22, Upp. 3:21. Se också Apg. 9:31, 1 Kor. 4:19, 7:17, 2 Kor. 8:21, Kol. 3:22, 1 Tess. 4:6 och 2 Tess. 3:16. 

Kyrios (Herren) Jesus är en stående formel hos Paulus. Av de 265 gånger det hos Paulus talas om Herren, är det (med 5-6 undantag) Jesus (inte Fadern) som är Herren. Se t.ex. Rom 10:9-13, 1 Kor. 7:10, 12, 22, 25, 32, 34, 35, 39. 

Kriteriet på gudomlig inspiration är att Jesus bekännes som Herre. 1 Kor. 12:3. ”… att ingen kan säga "Jesus är Herren" annat än i kraft av den helige Ande.” Med andra ord tappar vi bekännelsen att Jesus är Herren så tappar vi också kraften i den Helige Ande. Å andra sidan är det också ett bevis på demonisk inspiration, när det framställs en annan Jesus än det sanna evangeliets. 

Jesus sa i Matteus 22:37-38. ”Du skall älska Kyrios (Herren) din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd. Detta är det största och främsta budet.” 

                                       Den Helige Ande 

Kyrios används också om den Helige Ande. Kyrios är Anden, står det i 2 Kor. 3:17. Anden är av Gud (1 Kor. 2:12) och har utgått från Fadern (Joh. 15:26). 

2 Kor. 3:17. ”Kyrios (Herren) är Anden, och där (Kyrios) Herrens Ande är, där är frihet.” 

I GT står det Herrens Ande i Dom. 3:10, 6:34, 11:29, 13:25, 14:6, 14:19, 15:14, 1 Sam. 10:6, 16:13, 16:14, 2 Sam. 23:2, 1 Kon. 18:12, 22:24, 2 Krön. 20:14, Jes. 11:2, Mika 3:8, 2 Kor. 3:17. Är det samma ande som omtalas på alla dessa ställen. Ja, därför att det finns endast EN Ande, Ef. 4:4, den Helige Ande. 

Jesus kallar Anden ”en annan hjälpare” (Joh. 14:16), och jämställer honom därvid med sig själv, och han framställer det som en stor glädje för lärjungarna, att Anden ska komma, Joh. 16:7. 

Apg. 5:9. ”Petrus sade till henne: "Varför har ni kommit överens om att fresta Kyrios (Herrens) Ande? Se, de män som har begravt din man står vid dörren, och de skall också bära bort dig."”

Apg. 8:39. ”När de hade stigit upp ur vattnet, ryckte Kyrios (Herrens) Ande bort Filippus, och hovmannen såg honom inte mer men fortsatte glad sin resa.” 

Bertil Lundberg 2008-10-04.

Bra undervisning om vem Jesus är: Is Jesus Christ God?

Reaktioner från Världen idags läsare:

Joseph Christenson & Andres Lempira: ”Jag och Fadern är ett”. 081006.

Per-Olov Backman: Jesus är Gud. 081006.

Debatt mellan Messianska föreningen Shaloms grundare och Svenska evangeliska alliansen:

Messianska föreningens grundare: ”Ibland kallas jag för kättare”. Tanken på att Gud skulle blivit människa kallar han "absurd", ett ord han ofta upprepar under debatten. Dagen 101116.
Stefan Blad: "Gud, den helige, den ende, är kadosh, det hebreiska ordet för helig. Han kan inte dö, inte födas, ingen kan se honom. Han står utanför skapelsen, något annat är absurt inom det judiska tänkandet."
Kommentar: Tänk att Gud genom Jesus kom ner på vår nivå för att vi skulle bli frälsta. Det är vad Messias gjorde hur absurt det än är för det judiska tänkandet.

www.tidenstecken.se