Korsets budskap
av David Wilkerson

   Avgudadyrkans synd drog ner Guds fruktansvärda vrede på sitt eget folk. Det förargade Honom mer än någon annan synd i Gamla Testamentet, så mycket att Han förklarade: ”Barnen samlar ihop ved, fäderna tänder upp eld och kvinnorna knådar deg, allt för att baka offerkakor åt himmelens drottning, och drickoffer utgjuter de åt andra gudar, mig till sorg.” (Jer. 7:18).
   
Detta är Guds uttalande mot avgudadyrkan i Gamla Testamentet och Han hatar avgudadyrkan precis lika mycket idag. Det drar ner Hans vred på varje generation, inkluderade denna moderna vi har nu.
   En ny avgudadyrkan sveper över vår värld just nu. Nej, vi ser inte människor som böjer sig ner framför skulpterade bilder längre, istället förleder denna moderna avgudadyrkan mängder av sin egen subtilitet och smarthet. Likväl förargar den Gud mer än någon avgudadyrkan i Gamla Testamentet.
   ”Det förundrar mig att ni så hastigt avfaller från honom, som har kallat er till att vara i Kristi nåd, och vänder er till ett nytt evangelium. Likväl är detta inte något annat ’evangelium’, det är endast så att några finns som vållar förvirring bland er och vill förvända Kristi evangelium. Men om någon, vare det också vi själva eller en ängel från himmelen, förkunnar evangelium i strid mot vad vi har förkunnat för er, så vara han förbannad.” (Gal. 1:6-8).
   
Det “andra evangeliet” som Paulus nämner är budskapet om frälsning. Den stora avgudadyrkan i våra dagar är att kasta åt sidan budskapet om Jesu Kristi kors.
   Korset – innefattande dess krav och hopp – är själva hjärtat i evangeliet. Varje gudstjänst, varje gemenskap, vad som helst som kallar sig kyrka är flagrant avgudadyrkan om korset inte finns i dess centrum. Sådan gudstjänst är fullständigt av en annan ande och Gud kommer inte att han någonting med det att göra. Utan korset är allt det som är kvar hö – ett perverterat evangelium, någonting som är från helvetets avgrund. Det är mer förolämpande för Herren än Israels avgudadyrkan.
   
”Och när jag har blivit upphöjd från jorden, skall jag dra alla till mig,” (Joh. 12:32). Detta “upplyftande från jorden” är när Jesus omnämner sin korsfästelse. Han blev upplyft inför hela världen på korset, en bild av Hans stora offer för våra synder.
© 2012 World Challenge - a registered trademark of David Wilkerson.

www.tidenstecken.se