Kontroversen mellan Livets Ord och dotterförsamlingen i Ukraina

Leonid Padun, pastor för församlingen "Livets Ord" i staden Donetsk, ledande föreståndare för 200 församlingar i Ukraina, höll på att bli förförd: Jag tror att många evangeliska kristna har i sin tid övergivit den ogudaktiga världen och den formalistiska kristendomen, inte för att de efter ett antal år ska bli katoliker. Vi har befriats från ikoner, talismaner, amuletter och andra föremål, som har mer med hedendom att göra än med kristendom, enligt Guds ord, och det inte för att vi snart skulle återvända till dem. Vi motiverades av en önskan att personligen lära känna Gud, att följa den uppståndne Kristus och hålla fast vid den evangeliska tron. Det är denna önskan som alltjämt driver oss! Trots all smärta och förnedring som vi, jag och min familj och församlingens pastorer, har fått gå igenom och får gå igenom på grund av det Ulf Ekman och hans medhjälpares utspridda förtal och lögner, så är jag djupt tacksam till Gud för den barmhärtighet som Han har givit mig, min familj, vår församling och vår organisation genom att återge oss den rena, sunda evangeliska undervisningen. Ett år har gått.

Livets ord-församlingar går skilda vägar. Livets ords församlingar i Ukraina och Sverige bryter kontakten med varandra. Som skäl anger Ukrainaförsamlingen förändringar i Ulf Ekmans församlingssyn, men detta tillbakavisas av församlingen i Sverige. "Det har ingenting med teologi att göra, utan det finns en del andra tragiska ingredienser", säger Ulf Ekman. Dagen 131205.   Världen idag 131209.

Livets Ord Ukraina svarar på Livets Ord Sverige:s anklagelser efter brytningen. Aletheia 131204.

Katolicismen på Livets Ord får finansiär av Kinamissionen att avbryta allt samarbete. Sedan 2004 fram till nu har vi inom Obadja AB på olika sätt stött Livets Ords missionssatsning i Kina, vilket vi nu har för avsikt att avsluta. Det som Livets Ord stod för på 1980-talet och 1990-talet har man sålunda börjat distansera sig från. Det var något som jag då personligen upplevde som mycket positivt, som attraherade mig och något som många medlemmar idag längtar tillbaka till. Strävan efter ekumenik gör att vi måste acceptera katolicismen – men de mer invigda ska inte bara acceptera katolicismen utan också lämna den protestantiska tron och konvertera till katolicismen. Det är en naturlig konsekvens av den nya väg man vandrar, och även om man (än så länge) inte aktiv uppmanar medlemmar att konvertera till katolicismen så uppmuntrar man och gläds över de som tar steget. Alla varma och innerliga gratulationer i samband med Benjamin Ekmans konvertering vittnar bland annat om det. Hade man varit fullt öppen utåt med det man tror och står för hade kyrkan idag varit kluven. Exempel på tidigare medlemmar som tagit detta steg är som tidigare nämnt Ulf och Birgitta Ekmans egen son Benjamin. Benjamin har tidigare varit redaktör för tidskriften Keryx, och dess nuvarande redaktör, Henrik Engholm, har också konverterat till katolicismen. Henrik undervisar också på Livets Ords Teologiska Seminarium (LOTS). Aletheia 131208.

Dokument Livets Ord Ukraina – Historik. Aletheia 140220.

Dokument Livets Ord Ukraina Del 3: Carl-Gustaf Severin ger sig på pastorsbarnen. Intervju med pastorssonen. Aletheia 140221.

Livets ord i Uppsala har startat en blogg för att svara på frågor kring det avbrutna samarbetet med Leonid Padun. 140228.

”Teologiargument kom som en överraskning”. När den ukrainske pastorn Leonid Padun i Donetsk förklarade brytningen med uppsalaförsamlingen Livets ord med teologiska skiljaktigheter, "kom detta som en total överraskning". Det skriver Livets ord i den nystartade blogg som handlar om relationen till det som tidigare var Livets ords center i Donetsk i Ukraina. Världen idag 140303.

www.tidenstecken.se