Statistik om Katolska kyrkan i Sverige

Hur stor är egentligen den Katolska kyrkan i Sverige. Enligt statistiken för 1998 så ska det finnas 163.231 katoliker, detta är för övrigt en minskning med 2.470 personer från året innan. Men om man ser på den verkliga statistiken så är den inte alls imponerande. De flesta katolikerna i Sverige verkar vara namnkatoliker.

Under 1998 avled 403 medlemmar. Endast 66 konvertiter upptogs i kyrkan. 85 personer utträdde ur kyrkan. 270 par vigdes. 1.124 dop förrättades, av dessa var 39 vuxna, 1.083 barn och 2 dödssjuka. Detta är en låg dopsiffra med tanke på att kyrkan döper spädbarn. Antalet barn i religionsundervisning var 4.797. Till första kommunion gick 848 personer, då är både barn och vuxna medräknade. 665 barn och vuxna konfirmerades.

Antalet präster uppgår till endast 140. 26 av dessa är födda i Sverige och 114 utomlands. 72 av prästerna är sekulärpräster och 68 ordenspräster.

Det katolska stiftet i Sverige, som heter Stockholms katolska stift, har 6 sjukhem och ålderdomshet (122 platser och 57 anställda); 3 folkhögskolor med 186 elever; 9 lekskolor med 281 elever och 37 anställda; 3 grundskolor med 610 elever och 80 anställda.

(Ovanstående uppgifter är hämtade från Katolskt magasin nr 6/99)

Statistiken från år 1994 visade att det då fanns 150.841 katoliker, men av dessa var 75.372 endast registrerade i nationella grupper och inte medlemmar i någon katolsk församling. Hälften av alla som medräknas i statistiken har alltså ingen registrerad kontakt med någon katolsk församling. En viss dubbelräkning kan också ske mellan dessa grupper. 1994 fanns det 133 präster och 1.268 blev döpta. Detta visar på att Katolska kyrkan i Sverige inte är så stor och att den inte är det största samfundet utanför Svenska kyrkan, om det nu är aktivt verksamma människor som en kyrka ska bestå av.

Katolskt Magasin nr 9/010810 redovisade statistik för år 2000. Efter det att nya registreringssystemet för kyrkoavgiften införts är det nu 95.291 medlemmar i Katolska kyrkan. Det börjar bli något rimligare siffror på antalet katoliker i Sverige. Stiftet räknar dock fortfarande med att det ska finnas bortåt 150.000 katoliker. Antalet dop uppgick till 1152, varav 37 vuxna. Konvertioner var 88. Avlidna 422. Utträden 1260. Barn i religionsundervisning 5676. Första kommunion 1015. Konfirmation 813. Vigslar 284. Antalet präster 152 (varav 76 är stiftspräster och 76 är ordenspräster).

Tillbaks till: föregående sidan