Vad är Rosenkransen?

Ordet kommer från latinska "rosarium" och är en religiös övning där ett antal böner reciteras och en sträng av radbandspärlor används för att hålla räkningen. Det var några munkar på 200-talet som först började be på detta sättet. Den moderna romersk katolska rosenkransen ursprung är oftast associerad med helgonet Dominicus, grundaren av Dominikanorden i början på 1200-talet. Enligt Encyclopedia Britannica tog den sin verkliga form på 1400-talet genom dominikanen Alan de la Roche och hans medhjälpare. År 1520 gav påven Leo X rosenkransen officiellt gillande. Samtliga påvar har under 1900-talet lovprisat denna form av bön. Under en recitation av rosenkransen hinner man att hela 53 gånger be denna tillbedjansbön till Maria "Heliga Maria, Guds Moder, bed för oss syndare, nu och i vår dödsstund. Amen."

Jungfru Maria gav genom uppenbarelser både till Dominicus (år 1214) och Alan de la Roche löften om förmåner hon lovade att stå för om de använde sig av rosenkransen. Dessa 15 löften fick de:

1. Var och en som troget tjänar mig genom recitationen av rosenkransen, skall få påtaglig nåd.

2. Jag lovar mitt speciella skydd och den största nåden till alla som reciterar rosenkransen.

3. Rosenkransen skall vara en kraftfull vapenrustning mot helvetet, den kommer att nedkämpa laster, avta synd och besegra villoläror.

4. Den kommer att orsaka att dygder och goda gärningar kommer att blomstra, den kommer att förvärva överflödande nåd från Gud till själar, den kommer att vända bort människornas hjärtan från kärleken till världen och dess fåfängligheter och den kommer att lyfta dem till längtan efter eviga ting. Dessa själar kommer att helga sig själva genom detta medel.

5. Den själ som anbefaller sig själv till mig genom denna recitation av rosenkransen, kommer inte att förgås. (Vilken lögn från helvetet!)

6. Var och en som reciterar rosenkransen andäktigt, och vinnlägger sig själv till betraktande av dess heliga mysterier skall aldrig bli övervunnen av olycka. Gud skall inte straffa honom i sin rätt och han skall inte drabbas av en oförberedd död; om han är rättfärdig skall han förbli i Guds nåd, och bli värdig det eviga livet.

7. Var och en som har en sann hängivenhet för rosenkransen skall inte dö utan Kyrkans sakrament.

8. De som är trogna till att recitera rosenkransen skall under sitt liv och vid sin död ha Guds ljus och fullheten av Hans nåd; vid dödens stund skall de få deltaga i helgonens förtjänster i paradiset.

9. Jag skall befria från skärselden de som har varit överlåtna till rosenkransen. (Vilket lurendrejeri! Ursäkta att jag lägger till denna personliga kommentar, men visst är det grymt att den kyrka som utåt i århundraden har gett sken av att vara den sanna Kristi kyrkan, så totalt har lurat sina medlemmar, och alla människor i dessa tider, och fortfarande, jag upprepar - fortfarande - fortsätter med samma villfarelser!)

10. Rosenkransens trogna barn skall tillräknas en hög rang av härlighet i himlen.

11. Du skall erhålla allt du ber mig om genom reciterandet av rosenkransen.

12. Alla dem som utbreder den heliga rosenkransen skall bistås av mig i sina behov.

13. Jag har utverkat från min Gudomlige Son att alla rosenkransens förkämpar skall ha som förebedjare hela den himmelska församlingen under deras liv och vid dödens stund.

14. Var och en som reciterar rosenkransen är min son och bröder till min ende son Jesus Kristus.

15. Hängivenhet till min rosenkrans är ett stort tecken på förutbestämmelse.

Jungru Maria har 117 titlar, enligt en katolsk källa. I Fatima uppenbarade hon sig som "Jag är Rosenkransens Jungfru". Thomas av Aquino, kyrkolärare och en av Katolska kyrkans mest kända personligheter predikade i Rom 40 dagar i rad på temat "Hell Dig Maria!" Johannes Vianney, skyddshelgon för prästerna, sågs sällan utan en rosenkrans i sin hand. Påven Adrian VI: "Rosenkransen är en pina för djävulen." Den stigmatiserade prästen Padre Pio sade "Rosenkransen är vapnet." Påven Johannes XXIII (1958-1963) bad 15 dekader av Rosnekransen dagligen. Missionären Louis Grignion de Montfort (1673-1716), helgonförklarad 1947, skrev att "Rosenkransen är det mest kraftfulla vapnet som rör Jesu Hjärta, Vår Frälsare, som så älskar Sin Moder."

 Vilken är då sanningen om rosenkransen? Läs följande uppenbarelse! 

Uppenbarelse om Rosenkransen

En före detta katolik från Minnesota, USA berättar om en syn i The Evangelist, maj 1983:

Herren visade mig en syn. Jag blev tagen till helvetet, och jag såg en enorm hög av ben blandat med gamla människor och rosenkransar.

De gamla människorna ropade ut: "De uppmanade oss bedja till Jungfru Maria: de berättade inte för oss om Jesus."

Detta fortsatte de att ropa ut igen och igen, och jag hörde Herrens röst säga: "Rosenkransar är tillverkade i helvetet."

Sedan blev jag tagen till en annan del, och vid öppnandet av dörren kom en fasansfull odör emot mig. Jag frågade Herren: "Vad är detta för lukt?" Han svarade: "Brännandet av rökelse och ljus och stanken av människogjorda förruttnade gärningar." Jag såg resultatet av katolicismen och det är inte vackert.

------------------------------------------------------------------------

Katolsk kyrkotidning berättar i nr 13/87 att Syster Meinolfa i Malmö dog den 20 juni 1987. "Det förlösande slutet inväntade hon i tålig uthållighet med rosenkransen hårt virad runt handleden och de falnande ögonen fästa på krucifixet."

------------------------------------------------------------------------

Som regel brukar påven Johannes Paulus II den första lördagen i varje månad be Rosenkransbönen framför en avbild av Jungru Maria, antingen i Benedictsalen ovanför S:t Peterskyrkan eller i den större Paulus VI audutoriumsalen. De senaste åren har Sassoferrato, madonnan av den obefläckade avlelsen, hämtats från Vatikansamlingen för dessa tillfällen.

------------------------------------------------------------------------

Påven Johannes Paulus II utropade den 16 oktober 2002 att ett Rosenkransen år ska gälla fram till i oktober 2003. I ett "apostoliskt" brev Rosarium Virginis Mariae har därtill påven föreslagit att ytterligare fem mysterier till de redan befintliga ska läggas till. Dessa dekaler kallas Ljusets Mysterier och består av 1. Jesu dop i Jordan. 2. Jesu öppna framträdande vid bröllopet i Kana. 3. Jesu förkunnande av Guds Rike och kallelse till omvändelse. 4. Jesu Förklaring på berget. 5. Jesu instiftande av eukaristin som det sakramentala uttrycket för påskmyseriet.

Påven säger i brevet: Själv har jag inte försummat något tillfälle att mana till flitig rosenkransbön. Ända sedan jag var ung har denna bön haft en viktig plats i mitt andliga liv.

------------------------------------------------------------------------

Påven Pius IX: "Bland alla andaktsövningar godkända av Kyrkan har ingen varit så gynnad med så många mirakler som andaktsövningen av den Mest Heliga Rosenkransen."

------------------------------------------------------------------------

Vår Fru av Fatima: "Säg Rosenkransen varje dag för att få fred i världen."

------------------------------------------------------------------------

Tillbaks till: föregående sidan