Katolska mirakler i TV4

TV4 sände 4/10 ett något ovanligt program - Tecken från Gud. Här fick tittarna se och uppleva mirakel. Vetenskapliga tester kunde påvisa att det inte bluffades. Men var det verkligen från Gud?

Programmet visade bilder och statyer av Jesus och Jungfru Maria som gråter tårar och blod av sig själva och hur madonnan framträdde på rosenblad som lagts i en bibel eller bönbok. DNA-test visade att det var äkta blod. Och tårarna var inte manipulerade. Det nämndes i programmet att sådana här saker sker när man ber Rosenkransen (som innehåller en stark form av Maria-dyrkan).

Programmets viktigaste subjekt var Katya Rivas som när programmet gjordes bodde i Cochabamba i Bolivia, idag bor hon i Mexiko. En kvinna med ett något sorgset utseende. Hon säger sig höra och se Jesus och Jungfru Maria. Hon hade inte levt hängiven Gud, men när hon 1993 började att be så talade Jungfru Maria till henne. Senare talade Jesus själv till henne: "Var lugn. Jag måste tala till mänskligheten genom dig. Därför har min mor förberett dig."

Hon har skrivit 14 böcker (när programmet gjordes var det 9), en del genom automatskrift där hon skriver sida efter sida på språk som hon aldrig kunnat: polska, latin, italienska och grekiska (med grekiska tecken). Detta av en kvinna som inte gått i någon skola och endast talar spanska. Ibland sitter hon uppe på natten och skriver fastän det är mörkt, för att inte störa sin make. Ärkebiskopen av Cochabamba, René Fernández Apaza, har godkänt skrifterna som katolskt teologiskt hållbara. Påven har läst flera av hennes böcker och gillat dem. Hon får också uppenbarelser av änglarna Mikael och Rafael och ett flertal avlidna helgon!

Hennes klärvoajans testades den 10 mars 1999 med EEG och det kunde påvisas hur hon med hjärnan försänkt i deltanivån (som man vanligtvis uppnår i djup sömn eller koma), kunde svara på frågor som en läkare i ett annat rum ställde trots att ingen möjlighet till kommunikation fanns.

Katya är en stigmata-person som ett antal gånger genomlevt Kristi lidanden vid korsfästelsen. TV-teamet kunde följa hela processen från dödsångesten i Getsemane kvällen innan och dagen därpå när små blodprickar började uppträda i pannan efter törnekronan och själva korsfästelsen vid 12-tiden då öppna sår efter spikarna framträdde. Blodprover togs som visade att det var hennes blod. Dagen efter detta var hon nästan helt återställd, bara ärr utan någon sårskorpa! Dock är hon inte frisk, hon har sedan hon började få uppenbarelser fått en framskriden diabetes och lider nu av nästan konstant smärta. Det är vanligt att stigmata-personer också har diverse sjukdomar. Att hon får teologi uppenbarad är inte unikt i Katolska kyrkan, även den kända Katarina av Siena på 1300-talet var stigmatiserad och fick teologi dikterad till sig.

Är detta Guds handlingar som det fastslogs i programmet? Många kristna även i Sverige kommer antagligen att tro det, men Satan är bra på att dupera människor och han drar sig inte från att använda en religiös kontext som ligger väldigt nära den verkliga. Det har han gjort allt sedan Franciskus år 1224 som den förste i raden blev stigmatiserad. Men hur många känner till att Franciskus också var en person som var starkt plågad av demoniska makter? Liksom flera andra kända personer med stigmata har varit.

Katya blev stigmatiserad 1994 när hon bad framför ett krucifix. Stålar av ljus kom ut från krucifixet och hon fick smärtor i stigmataställena. Det ligger ett grundläggande fel i att människor blir stigmatiserade med Kristi sårmärken på detta sättet. Gud imiterar inte Golgata på nytt!

Och hur är det med teologin? Om vi ska följa det Jesus säger i hennes uppenbarelser (som delvis finns på Internet) så bör vi alla dagligen fira den katolska formen av eukaristin och dyrka Jesu eukaristiska hjärta i det blottade sakramentet, för det är det som leder till världens frälsning. Och detta förenat med Marias obefläckade hjärta. För det var Maria som gav Jesus sitt obefläckade hjärta. Jesus fick det på grund av henne för det var i henne som Jesus blev människa. Jesus kallar henne därför Universums sanna drottning. Jesus ber i en av Katyas uppenbarelser 19 januari 1996: "O min Mor, så ber jag dig, och du vet varför. Den som hör Mig, vet att detta är hur jag vill ha det, därför att jag önskar att alla ska bli frälsta genom henne. Och sedan all makt är Min, så kan jag finna glädje i att göra Min Mor allsmäktig. Ära Maria i himlen och på jorden. Ske så."

Detta är en absurd bön och teologi även om den är katolskt giltig. Ockultismen har varit stark i den Katolska kyrkan allt sedan Franciskus dagar och det är den fortfarande genom alla Mariauppenbarelser och andra märkliga fenomen. Det visar i all sin tydlighet detta programmet som sändes i TV4. Trots detta omhuldas många katolska mystiker som högt aktade kristna personligheter också inom svensk kristenhet! Inte minst Birgittajubileet har talat sitt tydliga språk om detta.

Bertil Lundberg

Tillbaks till: föregående sidan