Piltz tror på Fátima-uppenbarelserna

Människor och tro i P1 001011 ställer frågan om Fatima-uppenbarelserna är vidskepelse eller profetior om framtiden. Detta är en helt felaktigt ställd fråga. Uppenbarelserna är varken det ena eller det andra. Katolska kyrkan är en kyrka som i sitt historiska perspektiv inte har gett Guds Ande inflytande i sina läror och i sin uppbyggnad. Följden av detta blir då att istället så kommer förförande andar att uppenbara sig i dess trosliv. Ett tydligt exempel på detta är Maria-uppenbarelser.

År 1917 uppenbarade sig en ljusgestalt vid upprepade tillfällen och på bestämda tider (!) som påstod sig vara Jungfru Maria, för tre små barn i Fátima, Portugal. "Hon" uppmuntrade barnen att regelbundet be den obibliska rosenkransen och ville att "Ryssland ska vigas åt mitt obefläckade hjärta"! Ett fullständigt absurt påstående!

Har Maria talat till tre små barn? "Ja, varför inte", svarar Anders Piltz, som är katolsk präst och latinprofessor. Och han menar vidare att det är Gud som träder i förbindelse med barnen genom Jungfru Maria. Större andlig bedömningsförmåga har inte Anders Piltz. Inte hellre påven själv som har vigt sitt liv i Marias händer och för honom är Fátima något viktigt och avgörande, enligt programmet Människor och tro.

Bertil Lundberg

Tillbaks till: föregående sidan