Piltz' vishet gör Bibeln till en bok av lögner

Anders Piltz, är katolsk präst i Lund, dominikan, medeltidshistoriker och docent i latin, Han har skrivit en ny bok "Det gråtande djuret". I Vetandets Värld i radions P1 981218 intervjuades han om denna bok.

Den förnekelse- och liberalteologi som han ger uttryck för är ytterligare ett exempel på vilken låg nivå kristenheten i vårt land befinner sig. Det är inte bara Ecce Homo som förvanskar gudsbilden. Det gör också docenter och kyrkliga företrädare på akademisk nivå.

Vi får av Anders Piltz veta att det finns motsägelser inom Bibeln, att det är alldeles solklart att berättelsen om Adam och Eva, samt om syndafallet och frukten i lustgården inte är historiska händelser som faktiskt har inträffat på det sättet, utan att den som skrev ner detta använde sig av denna fabel och myt från redan existerande material till att sammanställa denna teologiska berättelse. Vidare får vi av Piltz veta att kreationisterna som bokstavligt tror på skapelseberättelsen har missuppfattat och fått allting om bakfoten, och därför drar de också tokiga slutsatser av det hela. Den vishet som Piltz uppvisar gör hela Bibeln till en bok full av lögner och lögnare.

Bibeln talar inte om Adam och Eva som några mytiska personligheter. Vi får veta exakt hur gammal Adam blev och i Luk. 3:38 går släkttavlan tillbaks till att Adam "var en son av Gud". Rom. 5:12-19, 1 Kor. 15:22, 15:45-47, 1 Tim. 2:13 och Jud. v 14 säger klart att Adam var den första människan. Även Jesus själv trodde på skapelseberättelsen som fakta (Matt. 19:4, Mark. 10:6). Borde inte han veta?

Den liberalteologi som sprids av Anders Piltz gör kristendomen till en religion bland alla andra religioner. Sekulariserade människor som Vetandets Världs redaktion och lyssnare får därmed fler belägg för att kristendomen är byggd på fabler och myter. Kort sagt, kristendomens hela grund kommer att uppfattas som ovetenskaplig, osann och otillförlitlig. Vem vill bygga sin tro på sådant? Anders Piltz är en trons dödgrävare när han på detta sättet uttalar sig i Vetandets Värld.

Bertil Lundberg

Tillbaks till: föregående sidan