S:t Peterskyrkan, dess obelisk och dess ursprung

I det gamla Egypten så var en av de viktigaste gudomligheterna solguden Ra. Avbilder av Ra har hittats målade och inhuggna på olika monument i Egypten. Den mest vanliga formen är obelisken. En obelisk är en fyrkantig avsmalnande pelare med en pyramidformig topp.

Den gamla egyptiska staden Heliopolis, strax norr om nuvarande Kario, helgades till solguden Ra och innehöll många obelisker. Andra obelisker restes upp runt omkring i Egypten på platser som Thebes, Memphis och Tanis. En del av dem har förflyttats. En av dem importerades av kejsar Konstantin från Thebes omkring år 357. Från början var den destinerad för Konstaninopel, men kejsaren dog innan detta kunde genomföras och hans son Constantius förde den till Rom där den nu står på Piazza San Giovanni i Laterano.

Obelisken framför S:t Peterskyrkan, som härstammar från Ramses II på 1200-talet före Kristus, fördes ursprungligen till Alexandria av kejsar Augustus. År 37 e. Kr. transporterade kejsar Caligula den från Heliopolis i Egypten till Rom och satte upp den i Vatican Circus. Denna 25 meter höga avgudasymbol flyttades genom påven Sixtus V till sitt nuvarande ställe framför S:t Peterskyran den 9 maj 1586, det är den största som finns kvar. Påvekyrkan har helgat denna ohyra (som Gud själv benämner den i Jeremia 43:12 enligt 1917 års översättning), med ett stort kors på dess topp. Bet-Semes som omtalas i Jer. 43:13 betyder "solens hus" eller "sol-templet", ett avgudatempel eller en plats i Egypten. Under medeltiden kallades Heliopolis fortfarande av araberna för "Ain Shems".

Totalt, finns det för närvarande 13 egyptiska obelisker i Rom. 7 av dem har inskrifter från faraoner och ytterligare 2 av romerska kejsare. Alla togs till Rom före år 400 e. Kr. och deras historier visar att de var associerade med Isis-templen.

Hur kan Katolska kyrkan ställa upp en sådan stod på sitt främsta torg när Gud säger följande i Bibeln:
2 Mos. 23:24: "Du skall inte tillbe deras gudar och inte tjäna dem eller göra som man gör där, utan du skall slå ner dem grundligt och krossa deras stoder."
2 Mos. 34:12-13 "Tag dig till vara för att sluta förbund med invånarna i det land dit du kommer, så att de inte blir till en snara för dig. I stället skall ni bryta ner deras altaren, krossa deras stoder och hugga ner deras aseror."
3 Mos. 26:1 "Ni skall inte göra er några avgudar och inte resa upp åt er någon avbild eller stod och inte heller i ert land sätta upp några stenar med inhuggna bilder för att tillbe dem. Ty jag är HERREN, er Gud."
5 Mos. 7:5 "Men så här skall ni göra med dem: Ni skall bryta ner deras altaren, slå sönder deras stoder, hugga ned deras aseror och bränna upp deras avgudabilder i eld."
5 Mos. 12:2-3 "Ni skall i grund förstöra alla de platser där de folk som ni fördriver har tillbett sina gudar, på höga berg och höjder eller under lummiga träd. Ni skall bryta ner deras altaren, slå sönder deras stoder och bränna upp deras aseror i eld, hugga ner deras avgudabilder och utplåna deras namn från sådana platser."
1 Kon. 14:22-23 "Juda gjorde det som var ont i HERRENS ögon. Med de synder de begick uppväckte de hans vrede långt mer än deras fäder hade gjort. Ty de byggde sig också offerhöjder och reste stoder och aseror på alla höga kullar och under alla gröna träd."
2 Kon. 3:2 "Han gjorde det som var ont i HERRENS ögon men inte som hans far och mor, ty han skaffade bort den baalsstaty som hans far hade låtit göra."
2 Kon. 10:25b-28 "Sedan gick de in i det inre av Baals tempel och kastade ut stoderna och brände upp dem. Själva baalsstoden bröt de ner. De bröt också ner Baals tempel och gjorde av det avträden, som finns kvar än i dag. Så utrotade Jehu Baal ur Israel.."
2 Krön. 14:2-3 "Asa gjorde det som var gott och rätt i HERRENS, sin Guds, ögon. Han avlägsnade de främmande altarna och offerhöjderna, slog sönder stoderna och högg ner aserorna."
2 Krön. 31:1 "När allt detta var över, drog alla israeliter som hade varit där ut till Juda städer och slog sönder stoderna, högg ner aserorna och bröt ner offerhöjderna och altarna i hela Juda, Benjamin, Efraim och Manasse, till dess att de hade gjort slut på dem. Sedan vände alla Israels barn tillbaka till sina städer, var och en till sin besittning."
2 Krön. 34:3-4 "I sitt åttonde regeringsår, medan han ännu var ung, började Josia söka sin fader Davids Gud, och i det tolfte året började han rena Juda och Jerusalem från offerhöjderna och aserorna och från de utskurna och gjutna avgudabilderna. Baalsaltarna bröts ner inför honom, solstoderna som stod på dem högg han ner, och aserorna och de utskurna och gjutna avgudabilderna slog han sönder och krossade till stoft, som han strödde ut på de mäns gravar som hade offrat åt dem."
Jes. 17:7-8 "På den dagen skall människorna blicka upp till sin Skapare, deras ögon skall se på Israels Helige. Människorna skall inte vända sin blick till de altaren som deras händer har gjort. På sina fingrars verk skall de inte se, inte på aserorna eller på solstoderna."
Jes. 27:9 "Men därför blir också Jakobs missgärning försonad, och detta blir följden av att deras synder tas bort: Han gör alla altarets stenar lika kalkstenar som smulas sönder. Aseror och solstoder skall inte mer resas."
Mika 5:10-15 "Det skall ske på den dagen, säger HERREN, att jag skall utrota dina hästar ur ditt land och förstöra dina vagnar. Jag skall utplåna städerna i ditt land och riva ner alla dina fästen. Jag skall utrota all trolldom hos dig, inga spåmän skall mer finnas bland dig. Jag skall utrota dina utskurna avgudabilder och dina stoder ur ditt land, och du skall inte mer tillbe dina händers verk. Jag skall förstöra dina aseror som du har ibland dig, och jag skall ödelägga dina städer. Jag skall i vrede och förbittring ta hämnd på de hednafolk som inte varit hörsamma."

Den nuvarande S:t Peterskyrkan, som är världens största kyrka, byggdes på 1500/1600 talet, och bygget finansierades genom att man sålde avlatsbrev. Som dekoration använde man bronset från Parthenon-templet i Pompeji. Idag är det en strid ström av turister och pilgrimer som beser detta museum av katolsk historia.

Inne i kyrkan finns en sovande staty av bronsliknande material av påven Pius X, död 1914. Vid ett besök där i november 1988 noterade jag hur fromma katoliker knäböjde vördnadsfullt framför denne påve, gjorde korstecknet, och bad antagligen om dennes förböner. Det medeltida mörkret, med sina rötter från faraonernas Egypten och Nimrods Babylon lägrar sig fortfarande i denna "helgedom".

Bertil Lundberg

Tillbaks till: föregående sidan