Katolska kyrkans felaktiga lära om Maria.

Katolska kyrkan lär att det var
Maria som genom sin avlelse
krossade Satans huvud och att
vi kan be den obefläckade Maria
driva Satan och synden ut ur våra liv.

Kröning är en form av vördnadsbetygelse som ofta visas till avbilder av den Välsignade Jungfrun Maria… Det är speciellt från slutet av 1500-talet som det för de katolskt troende i väst, både munkar, nunnor och lekmän, blev utbrett att kröna avbilder av den Välsignade Jungfrun. Påvarna inte endast stödde denna religiösa sed men "vid många tillfällen, antingen personligen eller genom biskopsombud, utförde kröningen av Maria-avbilder."
Detta enligt Pius XII, Encyclical Ad Caeli Reginam, 11 Oct 1954.

Tillbaks till: föregående sidan