Katolska kyrkans falska Maria-teologi

Maria var en syndare som du och jag, och behövde själv en Frälsare. Det säger hon själv i Lukas 1:46-47 "Då sade Maria: Min själ prisar Herren, och min ande gläder sig i Gud, min Frälsare."

Maria blev inte upphöjd av Jesus som nutida falska Jesus-uppenbarelser vill ge sken av. På Jesu tid var det en kvinna som tänkte upphöja Jesus på det sätt som Katolska kyrkan idag gör. Men Jesus ställde inte upp på denna tanken. Luk 11:27-28 säger: Då Jesus sade detta, ropade en kvinna i folkskaran: "Saligt är det moderliv som har burit dig och saliga de bröst som du har diat." Han sade: "Säg hellre: Saliga är de som lyssnar till Guds ord och bevarar det." Samma sak gällde alltså för Maria som för alla andra. Den som lyssnar till Guds ord och tar vara på det blir salig, den som följer falska Jesus-uppenbarelser går det sämre för.

Maria hade inte en särställning för att hon hade fött Jesus. När Jesu mor och Jesu bröder stod och väntade på honom, så sade han istället följande enligt Matteus 12:46-50: Medan Jesus ännu talade till folket, stod hans mor och hans bröder utanför och ville tala med honom. Någon sade då till honom: "Din mor och dina bröder står här utanför och vill tala med dig." Han svarade: "Vem är min mor och vilka är mina bröder?" Och han räckte ut handen mot sina lärjungar och sade: "Här är min mor och mina bröder. Var och en som gör min himmelske Faders vilja är min bror och min syster och min mor." För övrigt godkänner inte den katolska kyrkan att Jesus hade några bröder, trots dessa tydliga ord! Katolska kyrkan hävdar nämligen att Maria var "semper virgo" ("alltid jungfru" på latin). 

Men Maria var alltså inte jungfru hela livet som Katolska kyrkan vill påstå. När Josef vaknade upp ur sömnen, gjorde han som Herrens ängel hade befallt och tog sin hustru till sig. Men han rörde henne inte (NT 81), förrän hon hade fött en son. Och honom gav han namnet Jesus (Matt. 1:24-25). Det står att Josef "kände" inte Maria förrän hon hade fött en son, Jesus (1917 års översättning). I Gamla Testamentet så betydde "känna" i sådana här sammanhang att "ha sexuellt umgänge med" (1 Mos. 4:1). Ordet "förrän" talar om att det kom en tid senare när han "kände" henne.

I Lukas 2:7 står det att Maria "födde sin förstfödde son och lindade honom och lade honom i en krubba". När katolikerna försöker bortförklara detta så är det helt förgäves. Om Jesus hade varit den ende sonen så skulle det inte ha stått "sin förstfödde son". Det uttrycket tyder på att fler söner följer.

I Jesu hemstad var det känt att Maria både hade fött söner och döttrar efter sitt första barn. Han kom till sin hemstad och undervisade dem i deras synagoga, och de blev mycket förvånade och sade: "Varifrån har han fått denna vishet och dessa kraftgärningar? Är det inte snickarens son? Heter inte hans mor Maria och hans bröder Jakob och Josef och Simon och Judas? Och bor inte alla hans systrar här hos oss? Varifrån har han fått allt detta?" (Matt. 13:54-56, Mark. 6:3). Men Katolska kyrkan vill inte acceptera detta, därför att Traditionen har bestämt annorlunda!

I katolsk teologi hävdas två förklaringar (bortförklaringar) på detta problemet. Det ena är att Jesu bröder skulle ha varit Josefs barn i ett tidigare äktenskap, vilket hävdas i det apokryfiska Jakobs Protevangelium och att det aldrig blev något riktigt äktenskap mellan Maria och Josef. Men detta apokryfiska brev av legendkaraktär har aldrig riktigt slagit igenom i den katolska kyrkan. När Josef flydde med Maria och Jesus till Egypten (Matt. 2:14), så fanns hellre inga andra barn med från något tidigare äktenskap.Även när de återvände från Egypten så fanns inga fler barn än Jesus (Matt. 2:20-21). Fariséerna anklagar också Jesus för att vara född i äktenskapsbrott i Joh. 8:41, vilket talar för jungfrufödelsen och att Jesus var född innan äktenskapet med Josef, trots att han räknades som Josefs son (Luk. 4:22). Intressant är också att lägga märke till att Gud talade till Josef och inte till Maria, som katolicismen gjort till en himladrottning.

Den vanligaste förklaringen från katolska teologer är istället att Jesu bröder var hans kusiner efter köttet, vilket Hieronymus hävdade, och som godtogs vid synoden i Milano år 391 och som fastställdes till officiell kyrkolära år 553. Men detta stämmer dåligt med bibelns fakta eftersom det finns ett bra ord för "kusin" i NT (anepsios, som återfinns i Kol. 4:10). Och hade de varit andra släktingar så finns i NT ordet "synggenes", som återfinns i Luk. 21:16 efter ordet för bröder. Dessutom uppträder Jesu bröder i NT tillsammans med Jesu moder Maria (Mark. 3:31, 3:32, Joh. 2:12). I Joh 7:1-10 står det dessutom uttryckligen enligt 1917 års översättning på tre ställen "hans bröder". Till och med hans bröder, som stod honom nära, trodde inte på honom. Om det hade varit kusiner, så hade det inte varit uppseendeväckande om de inte trott på honom.

Sista gången som Josef omnämns är i Luk. 2:51 när Jesus var 12 år gammal och följde med till templet i Jerusalem. Det betyder att Josef måste ha dött någon gång mellan det att Jesus var 12 och 30 år, och att Maria då blev änka. När därför aposteln Johannes uppmanas att adoptera Maria (Johannes 19:26-27) så kan förklaringen till detta vara att Jesu bröder helt enkelt var för unga för att kunna ta hand om sin moder. Jesus skulle inte hellre enligt judisk sedvänja ha haft rättighet att göra en sådan här anmodan ifall han inte hade varit förstfödd. Maria omtalas sedan aldrig för att ha deltagit i det evangeliska arbetet. Eftersom Johannes sedan blev mycket gammal så bör Maria rimligtvis ha dött innan Johannes dog. Johannes omtalar dock icke någon "Marias himmelsfärd" som Katolska kyrkan 1950 hittade på. Det är ingen författare i Nya Testamentet som skriver något om Marias fortsatta liv. Och några katolska tillägg till Skriften behöver vi inte.

Maria var ingen medhjälpare i försoningsverket. Ty Gud är en, och en är medlare mellan Gud och människor, en människa, Kristus Jesus, som gav sig själv till lösen i allas ställe (1 Tim. 2:5-6). Inget undantag alltså för Maria. Och Maria är ingen himladrottning som ber för oss. Paulus säger istället att Kristus Jesus är den som har dött, ja, än mer, den som har blivit uppväckt och som sitter på Guds högra sida och ber för oss (Rom. 8:.34).

Den Maria-dyrkan som Katolska kyrkan står för är en falsk lära och en stor synd. Johannes Paulus II har anbefallt sitt pontifikat, sin kyrka och sina medlemmar till Maria. Och hans önskan är att hela världen skulle bli överlåtna till henne. Bilder, reliker, helgon och Maria-uppenbarelser är en del av den katolska traditionen. Katolska kyrkan tror att traditionen är likvärdig med Skriften, att himlens nycklar är deras, givna genom aposteln Petrus och giltiga genom en obruten succession av biskopliga och påvliga ledare. Detta är grov villfarelse.

Är det inte bättre att tro som det står i Nya Testamentet, än att följa vad människor och ockulta uppenbarelser senare har hittat på?

Tillbaks till: föregående sidan