Krister Andersson vill upplösa Missionskyrkan
och sluta förbund med Katolska kyrkan

Krister Andersson avgår som missionsföreståndare 1 augusti 2004. I en intervju i Kyrkans Tidning nr 22 / 2004-05-27 talar han ut om sina drömmar och visioner. Han menar att frikyrkotanken måste brytas upp och att Svenska missionskyrkan är ett provisorium som kan vara upplöst redan om 10 år.

Samtal förs med Svenska kyrkan och ett beslut förväntas senast 2006 om kyrkogemenskap och ömsesidigt erkännande av varandras ämbeten. Om 10 år tror han därför inte att det finns någon frikyrkofamilj inom Sveriges kristna råd, utan att det då är en enda stor reformatorisk familj som samlar både lutheraner och dagens frikyrkor.

Han tror på en enda kyrka där både lutheraner, katoliker och pingstvänner ingår som familjegrupper. För att komma närmare denna "utopin" drömmer han om ett stort ekumeniskt koncilium där katoliker, ortodoxa, Kyrkornas Världsråd och den karismatiska rörelsen kan mötas för samtal om vad det är att vara kristen.

I Dagen 2004-05-28 skriver Krister Andersson i en gemensam artikel med katolske biskopen Anders Arborelius att Missionskyrkan ska förlova sig med Katolska kyrkan. Detta med förhoppningen om att det så småningom ska leda fram till ett giftermål och äktenskap!

Avfallets tid är inne!

David Wilkerson fick i april 1973 en syn om vad som skulle ske i ändens tid. Den är nedskriven och skildrad på svenska i boken "Synen".

En världsomspännande superkyrka bildas genom en union mellan liberala ekumeniska protestanter och den romerska katolska kyrkan. De gör även gemensam sak politiskt. På detta sättet blir denna kyrka en av de mäktigaste religiösa faktorerna i världen. Denna superkyrka blir andlig endast till namnet. Man använder fritt Jesu Kristi namn, men är i själva verket antikristlig och politisk i sin verksamhet. Denna mäktiga kyrkounion kommer att engagera sig djupt i socialt arbete, väldiga välgörenhetsprogram och filantropisk verksamhet. Dess ledare gör storordiga uttalanden om vikten av att fylla alla människans behov och man kallar folk till förnyat intresse för sociala problem, politisk intervention och vidgat inflytande i världsfinanserna. Rom kommer att insistera på vissa eftergifter från de protestantiska ekumeniska ledarna och får sin vilja igenom. Denna union kommer att betrakta påven mer som en politisk ledare än som en andlig sådan. Även de protestantiska ledarna utövar påtryckningar på Rom som i sin tur gör eftergifter. Man begär inte att dessa skall betrakta påven som kyrkans ofelbara huvud, utan protestanterna kommer i stället att acceptera hans politiska ledarskap, men ej hans roll som Petri efterträdare.

Krister Andersson dröm och vision kommer att bli verklighet!!! Men alla i Missionskyrkan som har ögon att se med och öron att höra med, borde ni inte vakna innan det är för sent!

Dagen 2004-05-28 skriver om kritik mot kristen allians i Tyskland. Flera ledare varnade för all flirt med Rom, eftersom den katolska kyrkan är ute efter att få in alla i sin fålla.

Tillbaks till föregående sidan.