Anders Arborelius viger en kvinna till Kristi brud

Man häpnar över en artikel på Dagens nätupplaga 26/5 2004. "Historisk katolsk jungfruvigning i pingst" när biskop Anders Arborelius ska viga en kvinna till jungfru. "Under vigningen får jungfrun ta emot en ring, som symboliserar troheten mot Kristus och kyrkan, och en krona och slöja." Den som det gäller heter Eva Johansson, 31 år gammal och ungdomskonsulent för Sveriges Unga Katoliker i södra Sverige.

Vid sidan om kunde man läsa en artikel om händelsen i Knutbykapellet den 29 mars 1999 om hur Åsa Waldau blev en "Kristi brud" när Knutbypastorn verkställde förlovningen mellan Åsa och Jesus.

Nu ska Arborelius VIGA Eva Johansson från Nässjö till en "Kristi brud".

Det är bara att titta i Katolska Kyrkans Katekes så får man svart på vitt vad det handlar om. Punkt 923 säger: "Jungfrurna uttrycker sin heliga avsikt att närmare följa Kristus och vigs åt Gud av stiftets biskop enligt den godkända liturgiska riten. De vigs på mystiskt sätt vid Kristus, Guds Son, och helgas åt kyrkans tjänst. Med denna högtidliga rit (Consecratio virginum, "jungfruvigning") görs jungfrun till en åt Gud vigd person, hon blir ett övernaturligt tecken på kyrkans kärlek till Kristus och en eskatologisk bild av denna himmelska brud och det kommande livet."

Detta bekräftas också på andra ställen på Internet:

What is the Consecration of a Virgin? The consecrated virgin living in the world, as expressed in Canon 604, is irrevocably "consecrated to God, mystically espoused to Christ and dedicated to the service of the Church, when the diocesan bishop consecrates [her] according to the approved liturgical rite."
is irrevocably consecrated to God = är oåterkalleligt helgad till Gud
mystically espoused to Christ = mystiskt vigd till Kristus; alltså en Kristi brud!

The Consecration of a Virgin is one of the oldest sacramentals in the Catholic Church
sacramental = object or ceremony instituted by the church of Roman Catholic and performed as a means of attaining grace. Utförd som ett medel för att vinna nåd!  

Judith Mary Hervieux - A RARE `BRIDE OF CHRIST

Consecrated Virginity IN THE CATHOLIC CHURCH

Nu har det varit mediastorm över att en kvinna i Knutby har kallat sig för Kristi brud, men nu vill jag se vad som händer när Arborelius gör samma sak? Var säger nu Sten-Gunnar Hedin med övriga företrädare för kristna kyrkor?

Aftonbladet uppmärksammar vigningen med en stor artikel 040531: I dag gifter sig Eva med Jesus. 31-årig socionom blir Sveriges enda katolska Kristi brud. Kvinnan får en vigselring, hon bär vit klänning och en vit slöja vid ceremonin. Det är biskopen som viger henne med Jesus. Vigseln innebär ett livslångt äktenskap och kan i praktiken inte upplösas.

Eva gifte sig med Jesus! "Hon ligger på golvet i kyrkan i sin vita, långa klänning. Biskop Anders Arborelius välsignar henne i en lång rad helgons namn."
"Det var mäktigt!, säger hon. Aftonbladet 040601.

Katolska kyrkan viger kvinna till Kristi brud. Eva Johansson från Nässjö vigdes i går kväll - med Jesus. SvD 040601.

Eva Johansson berättar i Människor och tro i Radions P1 040605 om sitt giftermål med Jesus som nu gjort henne till en Kristi brud. Vigseln var med kyrkojuridiskt bindande löften för evigheten. Under det att helgonlitanian bads, när man bad om helgonens förböner fick hon ligga raklång på golvet medan alla knäböjde.

Bertil Lundberg

Tillbaks till föregående sidan.