Katolska kyrkans förtroende försämras i Italien:

"Italien präglas just nu av en djupgående cynism gentemot kyrkan från folkets sida. Vatikanen ses som korrupt och bara en annan stat som dessutom gör moraliska anspråk. Påvens ofelbarhet betvivlas öppet. Man följer inte längre katolska levnadsregler, framför allt vad gäller preventivmedel, aborter och skillsmässor. Och i sanningens namn har många präster, biskopar och kardinaler bidragit till att rasera folks förtroende för kykran.
Ett aktuellt fall är kardinal Giordano i Neapel, som av de troende låter sig bahandlas furstligt och också beter sig som en världslig furste: 15 miljoner kronor har på mystiska sätt hamnat i hans bankkonto. I Rom gjorde sig en kardinal ökänd genom att hyra den exklusiva nattklubben Gilda för sin 60-årsdag. Där roade han sig hela natten med unga damer som han beskrev som sina systerdöttrar."

(Citatet är hämtat från Petrus 000128)

Tillbaks till: föregående sidan