Katolska kyrkan är på väg att helt ompröva synen på helvetet

 

Helvetet är inte längre en plats utan ett tillstånd utan Gud, hävdar den jesuitiska tidskriften La Civiltā Cattolica, som står Vatikanen nära. Den jesuitiske patern Erwin Bischofberger i Sankta Eugenia Katolska församling i Stockholm håller med om detta och att man bör skapa nya föreställningar om vad helvetet är!

Bischofberger säger i Dagens eko 990716: "För det första menar jag att det inte kan vara nån plats där det brinner, det är snarare kanske ett tillstånd av distans till Gud, så jag tycker att det är dags att skapa nya föreställningar. Jag tror att vi undan för undan kommer att steg för steg arbeta bort denna gamla bild. Det jag vet genom kristendomen, genom Jesus Kristus överhuvudtaget är ju precis det att Guds nåd är universell, och att i den meningen Guds nåd kommer att segra över människors filosofier och spekulationer och framförallt människan rädsla, och hennes livsångest som jag tror i döden kommer att frigöras till glädje och gemenskap. Det är det jag bygger mitt liv på."

Om det är någon som är ute och spekulerar så är det Bischofberger, som är ännu en falsk profet i kristendomens namn. "...sina egna hjärtans syner talar de, inte vad som kommer från Herrens mun" (Jer. 23:16). Att Vatikanen kan ta sig friheten att ändra i bibelns läror är ju inget nytt, det har den ju hållit på med i århundraden och årtusenden. Vatikanen har inte ens plockat bort den obibliska skärselden ur sitt falska läroförråd. Nu är man på väg att lägga in ytterligare en falsk lära i detta förrådet!

 

Så är det...

 

Men om vi förkastar (eller inte bryr oss om) den nåd som Gud i Jesus har gett oss, vad återstår....

Jesus säger i Matt. 25:41: "Sedan skall han säga till dem som står på den vänstra sidan: Gå bort ifrån mig, ni förbannade, till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar."

Tillbaks till: föregående sidan