Bibeln förbjuder inte församlingens ledarskap att gifta sig

När katolska kyrkan förbjuder sina ledare att gifta sig är detta i strid med Guds Ord.


1 Tim. 3:2 En församlingsledare skall vara oklanderlig, en enda kvinnas man, nykter, förståndig, aktad, gästfri och en god lärare.

Av ovanstående vers kunde man hellre dra slutsatsen att en präst/församlingsledare måste vara gift.

1 Kor. 9:4 Har vi (Paulus och Barnabas) inte rätt att föra med oss en troende hustru, vi liksom de andra apostlarna och Herrens bröder och Kefas?

Ovanstående vers vittnar om att Kefas (= Petrus) var en gift man och att även de andra apostlarna var gifta.

Tillbaks till: föregående sidan