Världen idag publicerade missvisande artikel om karismatiska katoliker

Allt som står i tidningarna är inte sant, det har vi säkert alla erfarenhet av, det gäller också den kristna pressen. Världen idag publicerade 2006-11-15 en artikel som rubricerades 200 miljoner andedöpta katoliker. I artikeln fanns även fler siffror och uppgifter som får bedömas som onyancerade. Ett debattsvar som jag skrev till Världen idag slarvades tydligen bort.

Artikeln i Världen idag kan läsas här och det svar som jag skrev följer här:

Sture Lundqvist har 15/11 skrivit en artikel om den karismatiska rörelsen inom Katolska kyrkan. Denna artikel har dock stora brister och flera sifferuppgifter är direkt felaktiga. Lundqvist uppger att det finns närmare 200 miljoner andedöpta katoliker. Jag vet inte var han hittat den siffran. ICCRS uppger 119,9 miljoner. Hur många av dessa som verkligen är andedöpta är en helt annan fråga. Det verkliga antalet är sannolikt inte så högt. Statistiken är när man synar den fullständigt obegriplig hur de kunnat komma upp till dessa siffrorna.

Lundqvist skriver vidare att på pingstaftonen 2006 kom uppemot 400 000 andedöpta katoliker från hela för att prisa Gud. ICCRS skriver att det var omkring 10 000 medlemmar från katolska karismatiska rörelser som hade kommit till Rom. ICCRS egen konferens samlade drygt 1000 personer.

Att det samlas 100 000-tals katoliker på Petersplatsen när påven medverkar är ingen ovanlighet oavsett vilken helg det är. 92,9 procent av Roms befolkning är katoliker och turistströmmarna är stora.

Verkligheten är att i Katolska kyrkan kan man hitta precis allt. Från karismatiker till spiritister. Omkring 25 procent av italienarna läser dagligen vad astrologerna skriver i sina spalter och det finns 70 000 spåmän i Italien. Antalet katolska präster är 44 906 (Wikipedia). Gabriele Amorth, Roms officielle exorcistpräst, säger att Rom är den mest sataniserade staden i världen. Det finns mer än 100 satanssekter i staden, säger han. Och han borde väl veta.

Den omtalade kardinal Suenens var en hängiven Mariadyrkare och uppmanade tyvärr katolska karismatiker att "hålla den katolska troheten till Maria och påven intakt". "Vår hemlighet är vår förening med Maria, Guds Moder", sade han. Vart leder den hängivenheten?

Hur många vet att Johannes Paulus II hade en ockult uppenbarelse från Maria? Under sin konvalescenstid efter skottet mot honom 1981 fick han en Mariauppenbarelse som hade anknytning till Fatima. Året efter reste påven på pilgrimsresa till Fatima för att tacka Vår Fru av Fatima vilket han bland annat gjorde genom att kyssa Mariastatyns fötter! Hans personliga måtto till Maria var: Totus Tuus (Helt Din).

Den katolska kyrkan och påvarna har inte gjort upp med sitt förflutna och den karismatiska rörelsen är inte heller så ren. Det är inte ovanligt att man blandar tungotal och obibliska uppenbarelser från Maria. Skulle inte sanningens Ande leda sitt folk in i hela sanningen? Då måste det bli en uppgörelse med ett antal av påvens doktriner och inte ett kapitulation för dem.

Vi kan glädjas över att den Helige Ande till och med verkar i Katolska kyrkan, men det förvånar mig ändå att Sture Lundqvist inte har bättre omdöme. Vi måste stå upp för att Jesus genom sitt försoningsoffer på korset är den enda vägen till himlen och den ende som kan föra vår talan. Benedictus XVI sade 11/9 under sitt besök i Tyskland att Maria står inför Gud och för vår talan. Varför reagerar inte svensk kristenhet på sådant längre? Ett tidens tecken?

Bertil Lundberg

Världen idag skriver sedan 15/12 efter flera mailförfrågningar:

Bäste Bertil Lundberg,

Din insändare har råkat hamna mellan olika stolar och felet är huvudsakligen mitt. Jag tog emot insändare och bad Sture Lundqvist skriva ett svar, vilket han gjorde. Båda texterna hamnade därefter på avvägar. Jag beklagar att inte insändaren publicerats liksom svaret där vi konstaterar att det finns fog för din kritik. Nu bedömer jag att det gått för långt tid för att ett införande eller en korrigering skulle vara meningsfull. Vi borde redan före publicering ha insett att siffrorna inte kunde stämma. Tyvärr var vi inte tillräckligt observanta. I fortsättningen kommer vi att vara mer uppmärksamma.

Bästa hälsningar

Carin Stenström

Världen idag

   Tillbaks till: första sidan