"Den heliga" Birgitta var en falsk profetissa

Birgittajubileet går nu in i sin höjdpunkt när kungligheter och kyrkliga företrädare från hela världen ska fira "den heliga Birgitta". Men var verkligen denna kvinna helig? Vad är det man firar egentligen? Hur kan någon tro att Birgitta var ett språkrör för Gud?

En mängd böcker har getts ut inför jubileet, men ingen kommer med någon kritik, inte ens frikyrkliga Libris som i samma anda gett ut en bilderbok om hennes skulpturer. Denna falska profetissa får ostört sprida sitt medeltida skimmer över en ljummen svensk kristenhet. Bibelkritik finns det mycket av idag, men Birgittakritiken, var finns den?

Jag har en gång läst igenom hennes 6,3 kilo tunga uppenbarelser och jag vill ge några axplock: Birgitta kunde genom bön få veta om avlidna befann sig i skärselden. Hon fick även veta arten av de skärseldsplågor och arten av de förböner eller allmosor genom vilka dessa själar kunde befrias. Detta angavs tydligt för henne, t ex att man skulle be en förbön under hela året, därigenom skulle denna personen fortare befrias från sina plågor.

Jesus (dvs. en demon som uppenbarade sig som Jesus) meddelande henne att i Rom, dit han befallde henne att gå, finns en genväg till himlen för den avlats skull som heliga påvar ha förvärvat med sina böner. Birgitta fick i sina syner besök av ett flertal avlidna personer. I en syn fick hon besök av Jungfru Maria och sin egen mor.

Maria uppenbarade sig både som "änglarnas drottning" och "himmelens drottning" och meddelade att påven är Kristi ställföreträdare och att hon själv upptagits till himlen med kropp och själ och nu stod över alla änglar, närmast bredvid Gudomen och att alla djävlarna bävar för namnet Maria! När de hör det namnet släpper de genast själen med de klor, varmed de fasthållit henne. Den som åkallar namnet Maria får uppleva att djävulen genast viker från honom därför att Maria har makten över djävulen. Maria var så ren från sitt första inträde i världen och ända till sin sista dag, att aldrig någon syndafläck kunde påträffas hos henne och ingen av djävlarna kunde hos henne finna ens så mycken orenhet som kunnat rymmas på en nålsudd! Jesus säger till Birgitta att Maria syndade aldrig och för Marias böner skull får de i skärselden lättnad och en del kan så gå in i himmelen.

Negrer betecknas ofta i Birgittas uppenbarelser som djävlar och demoner beskrivs som negrer (Himmelska uppenbarelser 2:41, 2:99, 2:178, 2:248. 3:73, 3:175, 4:160). Värre än så kan väl inte etisk diskriminering vara! Hade Birgitta levat idag hade hon blivit åtalad för rasism!

En person i skärselden tackar Gud för att han blivit döpt (barndöpt) och för att han ej var jude eller hedning. Jungfru Maria berömde Birgitta för att hon inte på en enda punkt svek den katolska trosläran! Birgitta får också veta att det är mycket avskyvärt och förhatligt för hela det himmelska hovet och för Jungfru Maria att kristna präster är gifta. Den påve som tillåter präster att ingå äktenskap kommer att drabbas av samma dom som den som syndar svårt!

Birgitta kan närmast jämföras med den falska profetissan Isebel i Upp. 2:20. Kan Guds välbehag vila över att svensk kristenhet firar en sådan andligt förledd kvinna?

Bertil Lundberg


Birgittajubileets negativa signaler

Ovanstående insändare har refuserats av Nya Dagen, men den har publicerats av Svenska Dagbladet i förkortad upplaga. Samtidigt så har Nya Dagen publicerat positiva artiklar om Birgittajubileet och Birgitta Birgersdotter och kallat henne för en profetisk röst. Nya Dagen väljer därför antagligen att inte publicera min insändare. Det är helt uppenbart att Nya Dagen de senaste åren har infört fler och fler artiklar med ett positivt innehåll gentemot den katolska tron. Katolska företrädare har även fått bidra med flera artiklar i tidningen. Nya Dagen gör en bra kristen dagstidning och det är de värda allt stöd för, men i denna frågan slirar det. Den verkliga Birgitta-bluffen är inte var hon exakt är född, utan vad hon och hennes uppenbarelser står för.

Sten-Gunnar Hedin, som är pingströrelsens främste talesman utåt genom sin föreståndartjänst i Filadelfia Stockholm, publicerar i Svenska Dagbladet den 2 februari 2003 ett gemensamt Jesusmanifest tillsammans med Katolska kyrkans överhuvud och biskop i Sverige Anders Arborelius. Manifestet är tillkommet på initiativ av Sten-Gunnar Hedin. Jesusmanifestet är positivt som sådant (i motsats till den trosförnekelse som KG Hammar bidragit med), samtidigt vet vi alla att detta manifestet speglar inte den fulla verkligheten av den lära som Arborelius bekänner sig till (den kan återfinnas i Katolska kyrkans katekes och den rymmer sådant som Sten-Gunnar Hedin rimligen borde bli förskräckt över). Det är därför något märkligt att den tänkta rubriken på det manifest som publicerats var "En pingstväns och en katoliks gemensamma kärleksförklaring". Det är möjligt att den bok om manifestet som de båda tillsammans ska ge ut till hösten kan anta det namnet.

Vilka signaler ger detta? En tydlig signal är att kritiken i lärofrågor tonas ned och att Katolska kyrkans påverkan av frikyrkligheten kommer att stärkas. Nya Dagen kommer att "översvämmas" av än fler positiva artiklar om katoliker och deras trosuppfattningar. Vid Jubileumsgudstjänsten i Vadstena den 1 juni 2003 valde både Sten-Gunnar Hedin och Missionskyrkans ledare Krister Andersson att delta i en tyst bön om enhet framför Birgittas relikskrin. Sten-Gunnar Hedin motiverar sitt deltagande i Nya Dagen 3 juni med att "ingen kan ta ifrån henne att hon i sin tid fungerade som en Guds röst till både hög och låg". Men var hon verkligen en sådan?

Om en kvinna idag får uppenbarelser av sin egen döda mor och avlidne make, då är ju detta ingenting annat än spiritism. Men om samma person är känd och berömd, utnämnd av självaste påven till Europas skyddshelgon, då firar hela det kyrkliga etablissemanget henne med pompa och ståt, och menar att hon fungerade som en Guds röst. Hur kan en kvinna som helt tydligt har spiritistiska uppenbarelser i en stor mängd (minst 700 stycken) kunna fungera som en Guds röst? Det är helt tydligt att kristenheten i Sverige mer och mer håller på att bedras?

Så här kommer det nog att gå till en dag när Antikrist träder fram på scenen. Vem kan gå emot den store ledaren och fredskämpen? Och han får ju till och med sitt varma stöd av den store andlige ledaren som hela världen bugar och bockar för!

Bertil Lundberg

Kort kyrkohistoria

Påven Gregorius IX (1227-1241) förklarade att påven är herre och mästare över universum, materiella ting såväl som människor. Han blev helgonförklarad.
Påven Innocentius IV (1243-1254): "Jag är Kristi kroppsliga närvaro på jorden." Han blev helgonförklarad.
Påven Bonifacius VIII (1294-1303) fastställde som katolsk lära att "blind underkastelse under påvens auktoritet är nödvändigt för att bli frälst." Han blev helgonförklarad.

Jesus till Birgitta Birgersdotter på 1300-talet: Det finns en genväg till himlen för den avlats skull som heliga påvar ha förvärvat med sina böner (Himmelska uppenbarelser 1:37). Hon blev helgonförklarad.

Nya Dagen uppmuntrar till osund bönehjälp

I en nyhetsnotis berättar Nya Dagen 030611 att det nu finns möjlighet att skicka sina böner med email till den katolska helgedomen utanför Lourdes i Frankrike där Jungfru Maria uppenbarat sig år 1858. Bönerna ska sedan läsas upp i den heliga grotta där Maria uppenbarat sig vid flera tillfällen (alla Mariauppenbarelser är ockulta uppenbarelser).

Och Nya Dagen uppmanar sina läsare med följande ord att göra detta! "Helgedomen i Lourdes är erkänd av katolska kyrkan och vill du skicka en bön gör du det enklast på http…".

Bertil Lundberg

Arborelius tackar för deltagandet

Katolske biskopen Anders Arborelius var en av dem som stod sida vid sida med Sten-Gunar Hedin, Krister Andersson och KG Hammar och bad tyst för kyrkans enhet framför spiritistmediet Birgittas reliker. Arborelius säger efteråt att han speciellt vill sända en sommarhälsning till alla systrar och bröder som med så stor kärlek och glädje ville fira Birgitta. "Jag kommer aldrig att glömma den bönens stillhet inför Birgittas relikskrin som jag fick dela med olika kyrkoledare, också med dem som är helt ovana med reliker." Arborelius är som sagt van vid att be inför reliker, men vilka signaler gav de icke katolska deltagarna?

En annan katolik som stod med i raden var kardinalen Walter Kasper från påvliga rådet för kristen enhet i Rom. Han sade om firandet: "Det är ett gott tecken att alla kristna vördar henne (Birigtta) så mycket här i Sverige. Hon är en bro, en länk mellan oss, och jag tror att hon, särskilt dessa dagar, ber för oss från himlen att vi skall komma varandra närmare." När fick falska profeter inträde i himlen?

Nya Dagen publicerar kristisk insändare

Nya Dagen publicerar den 27 juni 2003 äntligen en kritisk insändare till Birgittafirandet: Ekumeniken vid Birgittas relikskrin förlamar pingströrelsen. Rud Persson, Kristi Gemenskap, Åstorp skriver bland annat i insändaren: "I ljuset av Skriften och vad hennes uppenbarelser faktiskt säger har vi inget annat val än att kalla Birgitta för en falsk profetissa." Instämmer helt i detta. Förhoppningsvis att Nya Dagen och Pingströrelsens företrädare också gör detta i fortsättningen.

Den 3 juli publicerar Nya Dagen en svarsinsändare på detta av Erik Kennet Pålsson under rubriken "Dags att sluta bekämpa en karikatyr av katolsk tro". Pålsson brukar ofta försvara den Katolska kyrkan i Nya Dagen. Han är diakon från Haninge och en av de som deltar i de ekumeniska samtalen med Pingströrelsen.


Tillbaks till: sidan över katolsk information.