Morto un Papa, se ne fa un altro – När påven dör, väljs en ny

Habemus Papam - Vi har en påve!

Det var den Romerska katolska kyrkans bekännelse den 19 april 2005. Israels folk sa också: "Ge oss en kung som kan styra och döma oss. Det har ju alla andra folk." Profeten Samuel ogillade att de ville få en kung över sig. Han bad till Herren, och Herren svarade: "Låt folket få sin vilja fram. Det är inte dig de förkastar utan mig: de vill inte att jag skall vara deras kung." (1 Sam. 8:5-7.) Förhållandet påminner starkt om Katolska kyrkan. Apostlarna som grundade den nytestamentliga församlingen installerade ingen påve som sin efterträdare. Paulus ger detta testamentet: "Ge akt på er själva och på hela den hjord som den helige Ande har satt er som ledare över, till att vara herdar i Guds församling som han har köpt med sitt eget blod. Jag vet att när jag har lämnat er, skall rovlystna vargar komma in bland er, och de skall inte skona hjorden. Ja, ut ur er egen krets skall män träda fram och förvränga sanningen för att dra lärjungarna över på sin sida. Håll er därför vakna." (Apg. 20:28-31.)

Joseph Ratzinger / Benedictus XVI, heter denne nye katolske Kristi ställföreträdare. Han är tysk, 78 år gammal (den äldste påven som valts på 275 år) och beskrivs som en mycket intelligent människa. Hans föräldrar hette Josef och Maria, han är född påsken 1927 i den lilla staden Marktl am Inn mellan München och Salzburg. Fadern var byapolis med antinazistiska uppfattningar. Han talar tio språk och har varit chefsideologen - den ledande teologiska hjärnan och nr 2 i Vatikanen en lång tid och står som författare bakom mycket av det som den förre påven gett ut. Från november 2002 och fram till påvevalet var han dekan för kardinalkollegiet, en nyckelposition mellan två påvar. Han fungerade som ordförande över kardinalernas förkonklava möten i Rom, satte vilken agenda samtal och verksamhet skulle ha och han var ansvarig för en mängd procedurbeslut under konklaven. 1981 blev han prefekt för Troskongregationen. Han var den som hade sista kontrollen på allting. Detta gör att den nya påven kommer att fortsätta katolska kyrkans konservativa politik när det gäller aborter, homosexualitet, celibatet för präster och avståndstagandet för kvinnliga präster, men även dess dyrkan av Maria och helgonen.

Benedictus sa i sin första predikan 050420 att hans första arbetsuppgift är att ena alla kristna, men han sa sig också vara förpliktigad till "en öppen och uppriktig dialog" med andra religionsanhängare. I sin installationspredikan 050424 manade han alla kristna till enighet och slog fast att det bara ska finnas "en flock, en herde".

I sin första allmänna audiens 050427 på Sankt Petersplatsen förklarade han att han drar frid och glädje från vissheten av Guds hjälp som kommer från Hans mest heliga Moder Jungfrun Maria och skyddshelgonen. Han förklarade vidare att han valt namnet Benedictus som en länk till den vördade Benedictus XV som vägledde kyrkan genom den turbulenta tiden för första världskriget och han hävdade att han var en sann och modig fredens profet som kämpade energiskt och modigt, först för att förebygga krigets drama och sedan för att begränsa dess fruktansvärda konsekvenser. Sedan vände han sig till Benedictus XV för hjälp till "att stadigt upprätthålla Kristi centrala position i våra liv".

Pastor Samuel Svensson ifrågasätter i Dagen 050503 att det är Anden som har valt den nya påven. Läs denna mycket välskrivna och bra artikel! Om en liknande systematisk undersökning gjordes av övriga påståenden från katolskt håll så skulle denna lära ramla ihop som ett korthus.

Konklaven var över på en dag. Vatikanspecialisten Orazio Petrosillo berättar hur det gick till i konklaven när påven valdes. Genom sina kontakter inne i Vatikanen fick han veta att Ratzinger efter första omröstningen låg tvåa efter den "progressive" kardinalen Carlo Maria Martini i Milano. Ratzinger fick 35 röster och Martini 38 röster av de totalt 115. På tisdagsmorgonen förklarade dock Martini att han på grund av hälsoskäl inte var villig att kandidera. Därrmed fick Ratzinger en bättre position och i nästa omröstning fick han kring 50-60 röster. Utmanare som nr två blev nu Jorge Maria Bergoglio i Buenos Aires med 18 röster. I den tredje tog Ratzinger 77 röster, en röst från att bli vald. I den sista röstningen som behövdes säkrade han segern med 95 röster.

Benedictus XVI satte sig lördagen 050509 för första gången i "cathedra" som Roms biskop, en ceremoniell stol, som symboliserar auktoritet, i vilken biskopen sitter under formella ceremonier. Det eukaristiska firandet hölls i St. John Lateran-kyrkan. Samma dag besökte han Borghesekappellet, där den berömda ikonen Salu Populi Romani finns. Efter att ha knäböjt i tyst bön, placerade påven en bukett blommor på altaret framför ikonen och bad högt att Jungfru Maria skulle "vägleda kyrkans barkskepp säkert till hamnen under det att skeppet håller sig ifrån det grunda vattnet" i trots av påvens oerfarenhet. Denna akt av vördnad av en ny påve representerar en oavbruten tradition av enträgen bön av Roms folk till Frälsningens Moder. Den korta pilgrimsfärden han gjorde i Rom var också avsedd för att hedra Jungfrun under den första helgen i maj. Källa: Catholic World News.

Bebedictus påminde 18 maj att Johannes Paulus II skulle ha fyllt 85 år idag. "Vi är vissa om att han ser oss från höjden och att han är med oss", sa Benedictus..