Inför Stockholm 750-årsjubileum har biskop Anders Arborelius i Katolskt magasin nr 6/020610 framfört en Mariabön till Vår Fru av Stockholm (när blev Maria vår fru av Stockholm?). Där ber han en bön till en person som inte ingår i Gudomen, och ger henne en ställning som hon inte har. Här några citat från bönen:

"Heliga Maria, obefläckade och rena Jungfru…

Heliga Maria, Guds moder, vid Jesu födelse i Betlehem blev du också Kyrkans moder. Hjälp alla kristna i Stockholm…

Heliga Maria, smärtorika jungfru och moder, vid foten av Kristi kors på Golgota blev du hans medhjälpare i återlösningens verk…

Heliga Maria, den Helige Andes tempel… "

Tillbaks till: föregående sidan