Katolska präster våldtar nunnor

Katolska präster våldtar nunnor som sedan tvingas till att göra abort. Detta är ett problem som kan vara större än vad Katolska kyrkan tidigare trott. National Catholic Reporter har offentliggjort dokument och handlingar ur Vatikanens arkiv. Vatikanen har dock ingenting gjort för att ingripa trots att en rapport i frågan lades fram redan 1995. Det var läkaren och systern Maura O'Donohue som skrev den rapporten till Vatikanen och som nu läckt ut till National Catholic Reporter. Det finns också fler rapporter med liknande innehåll.

23 länder listas där nunnor regelbundet utnyttjats sexuellt av präster. De flesta övergreppen sker i Afrika. De 23 länderna är: Botswana, Burundi, Brasilien, Colombia, Ghana, Indien, Irland, Italien, Kenya, Lesotho, Malawi, Nigeria, Papua Nya Guinea, Filippinerna, Sydafrika, Sierra Leone, Tanzania, Tonga, Uganda, USA, Zambia, Zaire och Zimbabwe.

Vid ett tillfälle, enligt O'Donohue, tvingades en nunna av en präst att göra abort och hon avled under den proceduren. Senare officierade samme präst vid rekviem-mässan!

I rapporterna sägs att "sexuella ansättanden och även prästers och biskopars våldtäkt av systrar anförs vara vanligt" och att "ibland när en syster blir gravid så insisterar prästen att hon ska göra abort". De flesta rapporterna hänför sig till Afrika och systrar, präster och biskopar där, inte för att problemet är ett exklusivt afrikanskt, men på grund av att den grupp som förberedde rapporten tog mestadels från sina egna upplevelser i Afrika och den kunskap de fått från medlemmar av deras egna församlingar eller från andra församlingar, speciellt inom de afrikanska områdena. Men problemet existerar på alla andra ställen också. På grund av aids-risken i Afrika så har också präster som tidigare gått till prostituerade av rädsla för att bli smittade istället antastat nunnor som anses för mer säkra objekt.

När en syster blir gravid blir hon vanligtvis straffad genom att bli förskjuten från församlingen medan prästerna "ofta endast flyttas till en annan församling - eller sänds för att studera". Prästerna utnyttjar ibland unga systrars ekonomiska beroenden eller utnyttjar det andliga överinseendet och sakramenten för att utpressa sexuella tjänster. "Det är förståeligt då, att en syster finner det omöjligt att vägra en prästvigd som ber om sexuella tjänster. Dessa män ses som 'auktoritära figurer' som måste åtlydas." Dessutom är de vanligtvis mer högt utbildade och de har fått en mer avancerad teologisk grund än systrarna. De kan använda falska teologiska argument som rättfärdigar deras förslag och handlingar. Systrarna blir lätt imponerade av dessa argument. Ett av dessa är till exempel: "Vi har båda gett celibatslöften. Det betyder att vi har lovat att inte gifta oss. Men vi kan ändå ha sex tillsammans utan att bryta våra löften." En församling fick skicka bort mer än 20 systrar på grund av att de blivit gravida, i många fall av präster.

I ett fall så var det en kvinna som nyligen konverterat från islam (en av två döttrar som blivit kristna) och som godkändes till kandidat i en lokal församling. När hon gick till församlingsprästen för att få nödvändiga dokument blev hon utsatt för våldtäkt av prästen innan hon fick dokumenten. Efter att tidigare ha blivit förskjuten från sin familj på grund av att hon blivit kristen, kände hon sig inte fri att återvända hem. Hon förenade sig med församlingen men fann snart ut att hon var gravid. Den enda möjligheten för henne hon nu kunde komma på var att lämna församlingen utan att ange något skäl. Hon tillbringade 10 dagar flackande omkring i skogen i själskval över vad hon nu skulle göra. Hon bestämde sig sedan för att gå och prata med biskopen som kallade in prästen. Prästen godkände anklagelsen som sann och ombads av biskopen att åka på en två-veckors retreat.

Tillbaks till: katolska sidan