Putin: Jag såg Jesus i Irans ledare

   Irans högste ledare upphöjs till helgon och ledare för den världsvida islamska rörelsen genom iransk media. I kommentarer som återspeglar dikteringar från den iranska regimen, har media för första gången (anmärkning: den här artikeln är publicerad 2011-09-07) publicerat påståenden av olika världsledare som gudomliggör Ayatolla Ali Khamenei.
   Det mest betydelsefulla av sådana uttalanden kommer från Vladimir Putin, den förre presidenten och nuvarande premiärministern i Ryssland. Media återger en rapport från Mahramaneh att i oktober 2007, när Putin reste i Iran, så bad han speciellt om ett möte med Khamenei och kom bländad tillbaks.
   Under det mötet, enligt rapporten, talade Khamenei om den ryska historien och vad som ligger framför, vilket förvånade Putin. Efteråt, sa iranska diplomater att Putins uppförande hade drastiskt förändrats. När Putin återvände till Moskva, frågade en reporter vad han tänkte om den högste iranske ledaren. Putin citerades ha sagt: ”Jag vet inte mycket om Messias, Kristus, bara vad jag har hört eller läst i Bibeln, men jag såg Kristus, Messias, i den iranske ledaren.”
   Kofi Annan, som tjänstgjorde som den sjunde generalsekreteraren för Förenta Nationerna, är också citerad att ha sagt: Jag har mött… många världsledare som jag har kommit att respektera som den franske presidenten Jacques Chirac, ledaren för Sovjetunionen Mikhail Garbachev, Tysklands kansler Helmut Kohl, men ingen av dessa män berörde mig på det sätt Ayatolla Khamenei gjorde. I mitt möte med honom, glömde jag allt annat när jag överväldigades av hans spiritualitet.
   Nyligen tillkännagav för första gången den iranska statskontrollerade TVn att Khamenei verkligen är den mytiske figuren Seyed Khorasani, som enligt en flera sekelgammal hadith framhåller är den som kommer att skapa förutsättningarna för världens ände och återkomsten av den siste islamske Messias, den shiitiske 1100-tals imamen Mahdi, som kommer att erövra världen under Islams baner.
   Flera högt rankade präster i Iran har öppet tillkännagett att Khamenei är ställföreträdare för den shiitiske tolfte imamen på jorden och att vägra att lyda hans order är samma sak som att motsätta sig Allah. Några har också påstått att Khamenei en gång per år reser till skyn för att möta den tolfte imamen och konferera över vad som behöver göras. Under ett sådant möte, enligt prästerskapet, blev han tillsagd att fortsätta med Irans nukleära program trots omfattade invändningar i världen. Irans media har tillskrivit den högste ledaren med att förutsäga den ekonomiska oordningen i Europa och det globala uppvaknande av islam i ”arabvåren”.  De har även varit orubbliga med en viktig förutsägelse av ledaren: Israels förintelse, som de tror är nära förestående.
   Hassan Nasrallha, generalsekreteraren för terroristgruppen Hezbollah, är citerad ha sagt: ”Vissa förmågor som Irans högste ledare har och aspekter på hans visdom, klokhet och andighet är hemliga och förseglade och kan tyvärr inte omnämnas offentligt. Han tillade: ”Fastän jag inte kan uppenbara så mycket av vad jag vet om Ayatolla Khamenei så kan jag säga med största säkerhet att ledaren verkligen tror att Israels förintelse är… nära förestående.”

Amil Imani är författare till boken “Operation Persian Gulf”.
Översättning: Bertil Lundberg 2012-02-29.

President Ahmadinejad kysser handen på Ayatolla Khamenei.

www.tidenstecken.se