KG Hammar: Man kan kalla rätt och fel handlande för Gud.

Vem tror egentligen på himlen? Vad händer efter döden? Det var frågeställningar som skulle ventileras i TV2 den 6/12 2008 i programmet Annas eviga.

Medverkande förutom programledaren Anna Lindman Barsk var förre ärkebiskopen KG Hammar, filosofiprofessorn Torbjörn Tännsjö (som inte tror på Gud) och Dagens chefredaktör Elisabeth Sandlund.

Programmet visade klart och tydligt än en gång att KG Hammar inte har en kristen tro utifrån sanningen att det är Jesus Kristus som är människan Frälsare och Jesus anspråk på att vara Vägen, Sanningen och Livet. KG Hammar gav bland annat följande fyra trosutlåtanden:
1) Framtiden är att vi lever i Guds minne.
2) Det finns inget bibliskt stöd för att vi ska återse varandra.
3) Trosbekännelsen ska inte tolkas bokstavligt. Man ska inte tolka den som att man far upp och ner.

Svenska kyrkans trosbekännelse som KG Hammar inte tror på lyder: Vi tro på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens Skapare. Vi tro ock på Jesus Kristus, hans enfödde Son, vår Herre, vilken är avlad av den Helige Ande, född av jungfrun Maria (= nederstigen till jorden), pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tro ock på den Helige Ande, en helig, allmännelig kyrka, de heligas samfund, syndernas förlåtelse, de dödas uppståndelse och ett evigt liv. (Här talas 5 gånger om att Jesus stiger upp eller ner vilket KG Hammar inte tror på, dessutom om de dödas uppståndelse.)

4) Vi kallar oss kristna därför att vi inte kan tro på Gud utan att Jesus finns med i det, men hur Jesus finns med ska ingen lägga en mall på.

Att KG Hammar varit en katastrof för gudstron inom Svenska kyrkan och inom svensk kristenhet är väl uppenbart.

Torbjörn Tännsjö menade sig tro ganska nära KG Hammar, det vill säga alltså inte alls. Han var i stort sett överens med KG Hammars tankegångar men menade att kyrkan måste bestämma sig om den vill hålla på partiprogrammet eller löpa vidare. Tännsjö konstaterade helt riktigt: ”Om jag och du (KG Hammar) blir överens i religiösa frågor då har religionen tömts på sitt innehåll.” KG Hammar konstaterade också: Man kan kalla rätt och fel handlande för Gud. Där hade han samma trosuppfattning som ateisten Tännsjö.

Elisabet Sandlunds första fråga som hon fick och svar löd: ”Elisabet, tror du på himlen? Jajamensan det gör jag.” För henne är tron på himlen en viktig del av hennes kristna tro. Vad himlen är kunde hon dock inte svara på mer än att det i alla fall är en plats där hon får vara tillsammans med Gud i all evighet. Hon vittnade också om sin omvändelse år 1999 och vilken omvändelse det blev för henne i trosfrågor.

Bertil Lundberg

Bo Wettéus: KG Hammar fortsätter med sin "flumteologi". Dagen 081210.
Wettéus skriver: Samtalet visade att Hammar som kristen och Tännsjö som ateist stod närmare varandra än Hammar och Sandlund, båda kristna och tillhörande samma trossamfund.
Orsaken är den "flumteologi" som presenterades av Hammar. Han talade mycket om en "hermeneutisk" tolkning av bibeltexten och resultatet av hans tolkning är förförande och står långt ifrån det som kristenheten i vårt land och världen har stått för och står för i dag. Allt är bilder, som vi i vår upplysta tid måste tolka om, säger Hammar. Inkarnationen är bilder, uppståndelsen är bilder, ja frågan är om inte hela frälsningsverket bara är bilder! Enligt Hammar kan vi inte räkan med att få mötas igen på andra sidan döden. Hela Bibeln  är ju präglad av antikens syn på det mesta och därför kan vi förpassa det mesta, som han tidigare uttryckt det, till "historiens skräpkammare". Gud själv kanske också är en bild och förresten, Hammar identifierar honom med livet och inget annat. Den trosbekännelse som hela den kristna kyrkan vilar på är också bara bilder. Egentligen vet ingen något om något, alltså svävar vi i fullständig okunnighet om allt och hoppet går förlorat. Eller också kan kristen tro innehålla allting och att det skulle finnas något som är unikt kristet måste då avvisas.
Det är märkligt att inte fler inom Svenska kyrkan reagerar. Tännsjö har rätt, konsekvensen av Hammars teologi är att den kristna kyrkans grund eroderas och inget blir kvar.

 

www.tidenstecken.se