Ett alarm från pastor Joe Sweet - ekonomisk krasch hösten 2015

   Pastor Joe (Joseph) Sweet blev född på nytt 1977 efter att ha fått en djup profetisk dröm om Jesu andra ankomst. Han har tjänat Herren sedan år 1978. År 1991 planterade han och hans fru Melinda, Shekinah Worship Center i Lancaster, Kalifornien. Det har sedan dess blivit en oas av närvaro av Herren för alla som är hungriga. Joe Sweet har blivit smord av Gud för att utrusta och göra folk redo och förberedda för Herren.
   Joe tror att det kommer en ekonomisk krasch innan slutet av år 2015 och som tar sin början i augusti. Överst av det som kommer att hända är att dollarn kommer att förlora sitt värde. En förändring av valutan kommer också. Anarki drabbar nordöstra delen av USA. USA kommer också att försvagas genom vulkaner, jordbävningar och tsunamis. Ryssland (och enligt andra talare även Kina)kommer att invadera USA.
   2009 fick han två drömmar om USA. Han hade en ranch utanför en stad. Och Obama kom och ville bo där. Obama sköt till Joes förtvivlan tjuren som hade fått en stor utmärkelse. Folk röstade på Obama för medkänsla och okunnighet. Tjuren är USA och dess starka ekonomiska marknad. Den skenande statsskulden och andra saker, har orsakat ett prekärt läge och det är inte en rasfråga. Det är en moralisk fråga. Satan vill blottlägga de rasistiska såren i vår nation. Obama är en dom för kyrkan.
   Herren sade till mig: det kommer att gå så illa i den här nationen att nästan varenda en i den här nationen och i andra länder i världen kommer att titta på USA och säga att det är över. De är inte ens en nation längre. Men Gud sa att det är inte över. Min uppståndelsekraft skall komma över denna nation. När det ser ut som att det är över för USA är det inte det. Det kommer en väckelse av rättfärdighet. Majoriteten av folket i denna nation kommer när dammet har lagt sig att komma tillbaks till Herren.
   En annan dröm: Kyrkan måste förändras först, sedan kommer nationen att förändras. Obama är inte problemet. Han blev tillåten av Gud att vara där han är just nu. Han är ett symptom på en bönelös ljummen kyrka. Så illa som det är i Vita huset så är inte det problemet. Kyrkan är salt och ljus i nationen. Vår primära bön måste vara att Gud ska väcka kyrkan. Obama kommer inte att avsluta sin andra mandatperiod. Han kommer att förlora sitt presidentskap. En ekonomisk dom kommer över Amerika. Gud kommer att skaka Mammons avgudar. Gud vill ta bort avgudarna så att hjärtat kan tillhöra honom. Dyk in i Guds ord, omge dig med Guds löften och stanna där.
   När kommer det att hända? Herren sade att det kommer att ske i höst (det var 2008). Ta hand om andra människor, var generös. Vi ska inte lagra upp ett förråd i rädsla. Vi måste vara givare. Men det kommer mer. Herren sade: "Bank of America kommer att slå igen". Och det kommer att hända mycket plötsligt. När kassan inte öppnar kommer du inte att kunna få ut dina pengar ur din bank. Dollarn kommer att bli värdelös över natten. Om du har möjlighet, skaffa silver och guld. Gå ur aktiemarknaden. Var vis.
   Den kommande laglösheten i vår nation blir svår. Ligor kommer att råna människor på vad de har. Stölder i butiker och stridigheter kommer att bli vanliga i landet på grund av den ekonomiska kollapsen.

Pastor Joe Sweets hemsida Shekinah Worship Center.

Joe Sweet: Coming Events in America Starting 2015 - The Church get ready. You tube 34:06 - 141119.
Joe Sweet: The Coming Lawlessness & Resurrection of the USA. You tube 1:12:12 - 150705.

Bertil Lundberg

www.tidenstecken.se