Gud gör under genom Jesusfilmen

Gud bekänner sig till Jesusfilmen, kan man faktiskt påstå. Förutom alla miljoner som tagit emot Kristus genom filmen har också människor blivit fysiskt helade när filmen har visats i Afrika. Det talar för att den skildrar verkligheten av Jesu liv och uppdrag på ett sätt som stämmer med Bibeln. Bakom filmen står Campus Crusade for Christ.

När människor som är öppna för den Helige Ande och proklamerar Kristus och Hans kraft för människor som har andra religioner, då är Gud där. Jesus visar sig enligt det sätt som han blir predikad. Predikar vi Jesus som Frälsaren så kommer han att frälsa människor, förkunnar vi honom som helaren så kommer han att hela människor. För detta var det som ingick i det uppdrag Jesus hade till vår värld. Jesus bekräftar det Ord genom vilket han blir predikad.

Jesusfilmen är den mest översatta filmen av alla kategorier. Den finns översatt till 945 språk. Som nummer två kommer "Borta med vinden" från år 1939 och som bygger på en roman av Margaret Mitchell. Den finns bara på 35 språk. Minst 108 miljoner har tillkännagett att de vill följa Kristus som ett resultat av att ha sett filmen om Jesus.

Jim Green är chef för Jesusfilmens projekt och han förmedlar denna berättelsen från en av evangelisterna som använde sig av filmen.

En evangelist ledde ett team in i svåra områden i Afrika, där de tog Jesusfilmen till människor som aldrig hade hört evangeliet. Evangelisten berättar:

Vi var på väg till en stor by och hade sänt medarbetare i förväg för att arrangera ett möte med byns ledare, för att be om hans tillstånd och göra kunnigt om visningen av Jesusfilmen.

När jag anlände, försökte medarbetarna förgäves att övertyga ledaren för byn. Han ville inte ha någonting att göra med Jesus och förklarade: "Jag är en muslim, jag är en muslimsk ledare. Jag leder moskén och är byns ledare. Så länge som den här byn har funnits så har vi aldrig tillåtit någon annan religion. Ni får inget göra här!"

Med den Helige Ande som min vägledare svarade jag respektfullt: "Vi har kommit hit för att visa dig och ditt folk Jesusfilmen, predika evangeliet och hela de sjuka." Han svarade: "Vad sa du? Hela de sjuka?… Verkligen? Är det möjligt?" "Ja, om du tillåter oss att visa Jesusfilmen och predika evangeliet."

Han tittade på sin näst högste i ledarskapet för byn och blev tyst. Det blev ett uppehåll och han tänkte. Ledaren vände sig till mig igen och sa: "Verkligen!? Hela de sjuka… Okey, vi vill se detta." Med hans tillåtelse gick teamet i arbete på en stor fotbollsplan. De lastade av projektorutrustningen, generatorn, filmen togs fram, skärmen sattes upp, högtalarna och ljusen. Sedan gick de ut för att annonsera filmen.

Omkring 5 000 människor kom den kvällen och fyllde fotbollsplanen. Det fanns bara ståplatser. När projektorn startade gick jag till bilen och bad, bad Gud att ge mig ett ord för dessa människorna när filmen var över.

De blev djupt berörda av Jesusfilmen. Så mycket var bokstavligt främmande för dem, ändå så makalöst. De var överväldigade av den gode Mannens liv. Hans korsfästelse och uppståndelse. (Evangelisten beskrev sedan kraften i Guds Ord på vilken filmen helt är baserad, ett budskap som trängde djupt in i deras själar.)

Människorna lyssnade på ett sätt som jag aldrig har sett på våra kampanjer. Jag kände som om den Helige Ande svävade över fotbollsplanen och byn, och kallade dem ut ur mörkret. Hans närvaro var så stark.

Över mikrofonen ropade jag ut: "Hur många här känner ett behov för en Frälsare?" Nästan varenda en räckte sin hand. Det fanns en grupp av unga människor på min högra sida. En del lyfte sina händer och röster: "Vi vill få våra synder förlåtna!" Sedan var det andra på andra sidan som ropade: "Vi vill få våra synder förlåtna!"

Alla började ropa till Gud om nåd. Så i den stunden ledde jag hela gruppen på 5 000 i en frälsningsbön.

Sedan talade jag till skaran: "Denne Jesus är inte endast en Frälsare, men Han är en helare, och idag vill Han hela var och en som är sjuk. Kom fram med era sjuka." Så, en och en kom de, först omkring 12 män och kvinnor med ryggproblem. Jesus helade dem alla, omedelbart. De kom fram med en ung döv pojke, omkring 8 år gammal. Herren helade honom. Människor fortsatte komma, och fortsatte bli helade. Gud var i verksamhet för att bekräfta Sitt ord och Sin Son. Det var helt otroligt.

På min högra sida stod ledaren för byn och moskén. Nu vände jag mig till honom och sade: "Ser du vad som händer?" Han svarade: "Ja. Kan jag säga något till mitt folk?" Jag gav honom mikrofonen och han steg fram.

Till de 5 000 talade han: "Vad ni har sett är verkligt därför att det finns ingen människa som kan göra vad ni har sett förutom att Gud är med honom, och med dessa människor som har kommit till oss. Herren är med dem. Nu, ta hit alla sjuka från byn! Gå hem nu och ta med dem hit!"

Medan jag fortsatte att be för folken, kom en pappa springande. Han höll tag i sin dotter. Hon var 7 år gammal, född helt blind. Han vädjade till mig: "Var snäll och be för min dotter." Jag svarade: "Tror du att Jesus vill hela henne?" Han svarade: "Det är anledningen till att jag tog med henne!" Jag bad och rörde sedan min hand framför hennes ansikte. Hon började att röra sig och följde min hand. Hon kunde se.

Hon rörde sitt huvud till vänster, till plattformen och ljusen. Hon var helt förundrad över ljusen och allting hon såg. Fortfarande i sin faders armar, frågade han henne: "Ser du? Ser du?" Hon vände sina ögon till honom och tittade på sin fars ansikte för första gången i sitt liv. Hon kände hans röst men hade aldrig sett hans ansikte. Uttrycken i båda deras ansikten var fantastiska.

Hon svarade: "Jag kan se dig."

Vår Gud är så underbar! Den dagen såg människorna evangeliet utlevt för dem genom dessa intygande mirakel, och genom Jesusfilmen på sitt eget språk. De upplevde det levande Guds ord som nådde in i deras hjärtan, Ordet som den Helige Ande använde för att öppna deras hjärtan till att känna Gud.

Se Jesusfilmen här. Den är delvis på svenska och tar 2 timmar och 2 minuter att se.

www.jesusfilm.org

 

Till: www.tidenstecken.se