Jonathan Cahn avslöjar regnbågens chockerande mysterium

Gudarna är tillbaka. Och nu dominerar de kulturen i Amerika (liksom i Sverige!). Är det möjligt att bakom en av de mest utbredda och allestädes närvarande symbolerna för Amerika och den moderna världen ligger ett mörkt och uråldrigt mysterium? I sin häpnadsväckande nya bok, "The Return of the Gods", skisserar bästsäljande författaren Jonathan Cahn hur USA:s vänt sig bort från Gud och har öppnat dörren till mörka varelser som arbetar just i detta ögonblick och förvandlar nationen och den västerländska civilisationen - och påverkar allas våra liv. Dessa är samma onda gudar som var närvarande när det forntida Israel vände sig bort från Gud. Enligt Cahn manifesteras nu i synnerhet tre gudar i vår värld: Innehavaren, Trollkarlen och Förstöraren.

Regnbågen.
Det kanske mest utbredda och dominerande tecknet på modern kultur är regnbågens tecken. Det förekommer överallt - på flaggor, på t-shirts, i reklamfilmer, på företagslogotyper, på amerikanska ambassader, på barntecknade serier och till och med på flingslådor. Är det möjligt att bakom detta ständigt närvarande tecken ligger en mörk hemlighet kopplad till forntida hedendom och en forntida varelse? "En märklig sak har hänt med Amerika och den västerländska civilisationen", säger Cahn. "Den har blivit mättad med regnbågens tecken. Har du någonsin undrat varför? Det går tillbaka till tavlorna från forntida Sumer och Babylon. Det har att göra med gudinnan känd som trollkarlen. Och den innehåller ett specifikt mysterium som skulle överraska och chocka dem som hör det."

Manifestationen av ett gammalt mysterium. Regnbågsflaggan designades av Gilbert Baker, en öppet homosexuell man och dragqueen, och visades första gången den 25 juni 1978. 1994 antogs regnbågens tecken som den officiella symbolen för gay pride. Den blev snart den allestädes närvarande symbolen för rörelsen och allt den representerade, visades och erkändes över hela världen. Men, frågar Cahn, kan även detta vara manifestationen av ett gammalt mysterium? Och kunde det gå tillbaka till gudarna? Den ursprungliga regnbågsflaggan hade åtta färger, var och en representerade en av åtta delar av rörelsen. Cahn noterar att vi förväntar oss att flaggans färger representerar sådant som befrielse, tolerans, respekt, egenmakt eller olika folkgrupper. Men flaggan och färgerna på regnbågen den bar representerade det som var helt annorlunda. Flaggan var en representation av en märklig samling av teman och element som verkade ha lite med varandra att göra, skriver Cahn. Man skulle ha varit hårt pressad att hitta en röd tråd eller ett förenande tema för att binda samman dem alla och få mening av det hela. Men det fanns ett förenande tema och en röd tråd som band dem alla samman - den antika gudinnan känd som trollkarlen. Kan det finnas mer i mysteriet?

Regnbågens gudinna. Trollkarlen var himlens gudinna, himlens drottning, stormens mästare, blixtkastare, givare av regn, skriver Cahn. En uråldrig lovsång prisar henne för det: Högt åskande storm, du öser ditt regn över alla länder och alla människor. "Hon kontrollerade stormen", säger Cahn. "Hon riktade varje vindpust, varje åska och varje droppe regn. Och så var regnbågen under hennes herravälde och ledning." Han fortsätter med att förklara att det finns en gammal elamitisk inskription som registrerar hennes namn med en titel framför sig - ordet Manzat. Manzat betyder "regnbåge". Trollkarlen som kom till Amerika var "Regnbågsgudinnan".

Himmelens juveler. Cahn refererar till ett utdrag ur Gilgamesh-eposen. I spåren av ett kolossalt regn och översvämning kom också gudinnan, hon lyfte sitt halsband med himlens juveler. Halsbandet med himlens juveler har länge uppfattats som regnbågen, säger Cahn. Så i efterdyningarna av stormen lyfter gudinnan upp regnbågen mot himlen. Således krediteras gudinnan som skaparen av regnbågen.

Gudinnan med regnbågsögon. Sedan, konstaterar Cahn, finns den märkliga beskrivningen av gudinnan som finns i en gammal babylonisk lovsång om hennes lov: ... hennes ögon är mångfärgade och iriserande. Gudinnans ögon är av flera färger som regnbågens färger. Det antika ordet översätts som iriserande. Iriserande kommer från den latinska roten iris, som betyder "regnbåge". Iris är också namnet på den romerska regnbågens gudinna. Således, avslutar Cahn, är gudinnans ögon som regnbågar.

Som en regnbåge. Cahn öppnar myten om gudinnan och trädgårdsmästaren. En trädgårdsmästare planterar ett träd under vilket gudinnan lägger sig och somnar. Medan gudinnan sover våldtar trädgårdsmästaren henne. När hon vaknar och inser vad som har gjorts mot henne, blir hon rasande och börjar sända ner plågor på jorden. Hon går sedan till sin far för att söka hans hjälp. Han berättar för henne var trädgårdsmästaren gömmer sig. Hon ger sig ut för att hitta honom. Hur hon ger sig ut på sitt hämnduppdrag är slående, säger Cahn: hon sträcker sig som en regnbåge över himlen och når därmed ända till jorden. För att utföra sitt uppdrag mot den som kränkte henne sträckte sig gudinnan som en regnbåge över himlen. Gudinnan blev som regnbågen. Regnbågen blev hennes sätt att agera och vara. Det blev det medel med vilket hon verkställde sin vilja. Cahn förklarar vidare att trollkarlen anses vara den första av gudarna som vi har skriftliga bevis för. Hennes koppling till regnbågen är uråldrig, långt före den grekiska gudinnan Iris och andra. Hon var förenad med regnbågen från första början, från början av nedtecknad historia och mytologi.

Skylten. Cahn ställer den skrämmande frågan: "Så vad skulle hända om gudinnan återvände? Skulle regnbågen också återvända som ett tecken på hennes kraft?" "Det skulle det. Och det har det," säger han. "Det var ingen slump att rörelsen som hade fötts av gudinnan skulle ta gudinnans tecken som sin symbol. De som designade den, de som bar den och de som adopterade den för att fungera som den definierande symbolen för rörelsen. hade ingen aning om sambandet." Så, påpekar Cahn, rörelsen som hade korsat sexualitetens gränser och ändrat könsparametrarna antog nu som sin symbol tecknet på den antika gudinnan som hade korsat sexualitetens gränser och ändrat könsparametrarna.

Krigets baner. Så gudinnan hade sträckt sig över himlen för att straffa sin förövare, berättar Cahn. "Regnbågen var ett krigssätt genom vilket hon utkrävde hämnd och dom. Så bakom regnbågen som började manifestera sig i Stonewalls kölvatten fanns en uråldrig gudinna som beväpnade sig för strid. Och det skulle vara genom det tecknet som hennes krig skulle vara bedrivit." Cahn säger att de som paraderade med den, de som bar den på sina kläder, de som höjde den utanför sina kontorsbyggnader, de som spred den på internet och de som placerade den på sina produkter hade ingen aning om vilken ande som låg bakom den eller av slutet till vilken den ledde. Bakom dess flödande färger fanns en krigsfana. "Som i hennes uråldriga mytologi", skriver Cahn, "skulle regnbågen vara medlet och sättet med vilket gudinnan återigen skulle försöka utkräva hämnd på dem som hon trodde hade gjort henne orätt - särskilt på dem som hade kastat ut henne."

Vad kan vi göra? Cahn förklarar vidare hur mysteriet som går tillbaka till templen i det antika Babylon faktiskt avgör fall och avgöranden från USA:s högsta domstol. Så hur ska vi då leva i en civilisation som har blivit ett andars hus? "Det enda sättet är genom Guds kraft", skriver Cahn. "Det är bara genom hans kraft som man kan stå emot gudarna. Det är bara genom hans kärlek som man kan övervinna allt hat. Endast genom hans nåd kan man övervinna all synd. Endast genom hans hand kan man bryta alla träldoms bojor ... Och endast genom hans ljus kan man övervinna tidens mörker." Cahn varnar för att i dessa gudars dagar får vi aldrig böja knä för någon idol, något mörker eller något ont. "I dagar av mörker får ljuset inte vackla eller försvagas utan måste växa sig starkare", säger han. "Och om mörkret blir mörkare ännu, då måste ljuset lysa desto starkare in i det. Och de som inte ger upp kommer till sist att segra." Charisma 221215.

www.tidenstecken.se