Palestinska kvinnor uppmanar Arafat:
Sluta skicka barnen till att dö!

En palestinsk kvinnogrupp har krävt att den Palestinska myndigheten ska sluta upp med att använda barnen som kanonmat i intifadan mot Israel.

USA Today rapporterade fredag 8/12 2000 att Tulkarm Kvinnoförening nyligen skrev till Yasser Arafat: " Våra barn sänts ut på gatorna för att möta tungt beväpnade israeliska soldater. Vi uppmanar dig till att utfärda instruktioner till dina polisstyrkor att stoppa utsändandet av oskyldiga barn till deras död."

En kvinna från Tulkarm, som vägrade att uppge sitt namn av rädsla för repressalier, sa: "Vi vill inte sända våra söner till frontlinjen, men de tas av den Palestinska myndigheten." Hon tillade att Arafats Fatahrörelse och den palestinska säkerhetsstyrkan förser med transporter och uppmuntran till barn som önskar delta i den nuvarande intifadan. "När skolan slutar, kör palestinska myndighetens säkerhetsbilar runt och hämtar upp barnen från gatorna och sänder dem till dödsområdena", berättade hon vidare.

Palestinska myndigheten sänder kontinuerligt bilder på barn som bär vapen och utför fingerade attacker på israeler och media "upphöjer inte endast dessa dödade, men också deras villighet att dö som martyrer, poängterande att detta var deras förverkligande av deras förhoppningar", enligt Itamar Marcus som är direktor vid en palestinska mediagrupp.

Tillbaks till Israelsidan