Konflikten mellan judendom och kristendom

   Behöver judar evangeliseras? Eller räcker det med dialog? Kommer judar också till himlen utan tro på Jesus Kristus? Det finns idag många inom kristenheten som anser att judar inte behöver evangelium, utan att deras tro på Gud räcker. Men så är det inte. Fortfarande vilar, som Paulus uttrycker det, ett täckelse, en slöja över judarnas tro (2 Kor. 3:12-16, 1 Kor. 1:18-25, Rom. 11:25-27, Apg. 4:12) som gör att de inte ser vem Jesus är och inte kan bli frälsta. Nedanstående två artiklar och exempel visar tydligt hur allvarligt läget är. En jude blev utkastad och utfryst ur synagogan för att han kommit till den slutsatsen att Jesus är Messias (som vi kristna tror) och judar som idag följer den döde rabbinen Menachem Schneerson (som inte hade kunskap om Jesus och som följaktligen inte är i himlen) anser att han är Messias och att det är han som ska komma tillbaks. Det är ytterligare en av de falska messiaser som Jesus varnade för och som judarna faller för.
  
Judendomen baseras på handling, och alla människor - judar och icke-judar - kan uppnå en plats i himlen genom sina handlingar här på jorden. Judar har att följa buden i Toran (lagen i GT) och göra goda gärningar. Men Jesus uppenbarade för oss att det räcker inte. Det finns bara en som klarade av att följa lagen, Han som själv uppfyllde lagen.  

 

Jude började tro på Jesus 
men blev utesluten från synagogan. 

   David som är en judisk troende på Yeshua (Jesus) blev utkastad från sin synagoga och sedan tog hans fru barnen och lämnade honom!

   David satt i bakre delen av den konservativa synagogan när rabbinen tog ögonkontakt med honom, och David kände att någonting var fel genom rabbinens sätt att se på honom. Efter det att rabbinen gått omkring i främre delen av synagogan och skakat hand och hälsat på folk, kom han gående tillbaks rakt mot David och sa: “Var snäll och följ med mig“.
   Han blev förd utanför synagogans huvuddörr och ut på trappan där rabbinen talade med honom i 5 minuter.
   “David, en av våra medlemmar har berättat för mig att att de hört att du tror på J.K. (Jesus Kristus), är det sant?”
, frågade rabbinen.  
   “Ja, det är sant att jag har trott på Yeshua (Jesus), fastän det är inte en konflikt med att jag är en jude. Jag delar inte min tro med någon här i synagogan, så jag har i
nte en aning om vem som har berättat detta för dig, men ja det är sant då jag inte kan förneka min tro på Yeshua, det har bara betydelse för mig att han är vår utlovade judiske messias. Rabbi, jag kan lova dig att jag kommer aldrig att tala om Yeshua här i synagogan eller till någon medlem i vår synagogas gemenskap, detta är privat mellan mig och Gud.
  
“Jag är rädd för att det är för sent när en av våra medlemmar hörde rätt. Ingen kommer att tillåta dig att vara en del av vår gemenskap om du inte upphör med att tro på J.K. Jag har känt dig David en lång tid och jag är chockad över att du har blivit en kristen, detta är helt mot vår tro, jag kan inte föreställa mig vad din fader skulle tänka om detta, välsignad vare hans namn”
, sa rabbinen.  
   “Denna sak om J.K. är en vanära mot din familj David!“, sa rabbinen strängt.  
   “Jag älskar vår synagoga, dig och din fru och gemenskapen. Denna gemenskap har varit vår hem under de senaste 20 åren, efter det att vi lämnade Reformsynagogan. Jag vill göra det tydligt att jag har inte blivit en kristen, jag deltar inte i en kyrka, jag är fortfarande en jude och gemenskapen betyder allt för mig, och jag vill bara tro att Yeshua som var en jude är Messias, det är mellan mig och Gud.“ 
   “Hur länge har detta pågått, när fick du J.K. in i ditt hjärta?“, frågade rabbin. 
   “Jag har studerat Nevi'im (profeterna) i omkring 3 år, och jag gjorde ett slutligt beslut för omkring ett år sedan“, svarade David.  
   “Hur är det med Devorah, jag såg inte henne här idag. Tror hon också som dig?“  
   “Nej min fru tror inte på Yeshua“, svarade David.  
   Rabbin försökte få David att besöka Jews for Judaism (som är anti-missionärer till kristen tro) som skulle försöka till att övertyga David om att Yeshua (Jesus) inte är Messias, men David vägrade. “Jag har redan läst allt deras material och jag håller inte med om deras synsätt”, sa David.  
   “Så du säger att det finns ingen möjlighet till att du kommer att ge upp denna J.K.?“ 
   “Absolut inte“ svarade David, “Jag kan bara inte, jag skulle då förneka Guds gåva Messias, att han var given till oss judar.“ 
   “Det verkar som denne J.K. är i din själ, och tills dess att du lämnar denna avgudadyrkan av en människa, så finns det ingenting vi kan göra.“ 
   Rabbinen tittade på David och backade ett steg uppför trappen, så att han blev mycket längre än David och sa: 
   “Du är inte längre välkommen i vår synagoga tills dess att du avsvärjer dig din tro på Jesus. När du tar avstånd från denne J.K. (Jesus Kristus) så kan du komma tillbaks till vår synagoga.“  Han vände sig hastigt om och gick in i synagogan.  
   David blev lämnad kvar på trappen och han började gråta, han förstod att han hade blivit bannlyst från sin synagogas gemenskap som han varit en del av under 20 år och att det skulle
få effekter som skulle drabba hans fru och familj. 
   Under ett par veckors tid så hade alla i synagogan hört om detta, ryktet spreds snabbt och David undveks av andra judar från gemenskapen när han såg dem, på restauranger, i den judiska bokhandeln och genom sina judiska grannar. Hans bästa vänner slutade att ta kontakt med honom. Han hade många vänner i synagogan, och de
ville inte ha någonting med honom att göra.
   Och sedan hände det värsta
– hans fru lämnade honom och tog barnen med sig!

(Från Messianic Bible 2011-11-24)
Översättning: Bertil Lundberg.

Rabbinen Menachem Schneerson - 
"Israels kung Messias" 

   Alla tecken runt omkring oss ropar ut att vi är i ändens tid. Och vi ser även bevis på att Gud har sin hand över det heliga landet! Jag tror inte att det finns någonting jämförbart någonstans i världen. Här tror nästan varje judiska person på att Messias ska komma, och många väntar på att han ska komma snart. Olyckligtvis är många israeler vilseledda, de tror redan att de vem vem han är – rabbinen Menachem Schneerson!
   Jag har besökt många av Lubavitch Yeshivas, fastän Beit Levi Yitzhak är den största i Israel med 400 studenter, beläget i Sefad. Det är känt som en av Israels heliga städer centrerat kring judisk mysticism och kabbalan. Det var strax efter kl. 7 på morgonen, som jag anlände för att möta dessa fantastiska unga män som studerar Toran och Talmud 13,5 timmer varje dag. Känner du någon kristen som studerar Skriften så många timmar per dag?
   Jag vandrade nerför några trappor och när jag svängde i hörnet hörde jag rösterna från omkring 20 unga israeliska män som dansade och glatt klappade händerna i hallen när de sjöng en sång som proklamerade rabbinen Schneerson som Israels kung Messias.        
   Dessa unga judiska män älskade att studera Tanakh (GT i Bibeln) och andra rabbinska skrifter.
  
Yoni som satt närmast mig utropade: “Alla i den här yeshivan (judiskt studiecentrum)  tror att Rebbe är Messias. Han är den som skall komma för att bringa frigörelse till det judiska folket!”  
   Jag ifrågasatte de unga männen vid bordet om Rebbe Schneerson skulle uppfylla alla de de messianska profetiorna så jag frågade: "Vilka profetior förutsagda av våra judiska profeter i Bibeln uppfyllde Rebbe? Herschel utropade, “Han är Kung Messias, han är från Kung Davids linje!”
   När jag frågade dem vilka andra profetior Rebbe Schneerson uppfyllde så sa de att de inte kände till några andra messianska profetior i Bibeln. Jag förklarade för dem att Messias var född genom en mirakulös födsel (Jes. 7:14), att Messias var född i Betlehem (Mika 5:2), att Messias skulle uppfylla den tidsperiod när han skulle bli dödad (Daniel 9:24-26) och jag förklarade kort att det finns omkring 30 andra profetior som Messias måste uppfylla förutom att just komma från kung Davids släktgren..  
   Och när jag frågade dem vilka bevis de hade att Rebbe Schneerson var från kung Davids släktled, svarade en av dem snabbt:  “Vi behöver inte bevis, det här är vår tradition och detta är vad vi tror, därför att det är sant!”

  
Lubavitch historia och Rebbe Schneerson 

   Chabad Lubavitch grundades av Rabbi Schneur Zalman på 1700-talet och är idag den största läran inom chassidismens judendom. Den växer snabbt i USA, Kanada och före detta Sovjetunionen, Europa och Israel.  
   Lubavitch ledarskap har passerat ner genom familjerna och den siste Rebbe (huvudrabbinen i dynastin var Rebbe Menachem Schneerson.  
  
Rebbe Schneerson utnämnde inte någon efterträdare till Lubavitch-dynastin så efter hans död var det många av hans efterföljare som proklamerade honom som Messias, Israels Kung!
   Det fanns ungefär 200.000 Lubavitchers år 1993 när Schneerson dog. Men sedan hans död och proklamationen av honom som Messias, har det uppskattas att det nu är mer än 600.000 Lubavitchers och 4000 emissarier eller rabbiner.  
   Det finns 3.300 Lubavitch-institutioner runt om i världen i 70 länder. De har utbrett sina kontakter till mer än 150 universitet och colleges utöver världen och de distribuerar litteratur som proklamerar att Rebbe Schneerson är Messias.
   I många ortodoxa och även sekulära hem utöver Israel ser du porträtt eller affischer på Rebbe Schneerson. Ingen av mina ortodoxa judiska familjemedlemmar är Lubavitchers, men i de flesta hem ser du ansiktet av Rebbe Schneerson på kylskåpsmagneter eller ett porträtt
som hänger i köket eller i vardagsrummet.
   På Israels Ben Gurion-flygplats så är den största affishtavlan av rabbinen Schneerson med en slogan som fastslår att han är Israels Kung Messias. Och genom det heliga landet på busskurer och vid huvudvägar sitter det affischtavlor eller affischer som proklamerar honom som Kung Messias av Israel.    
   Jag mötte Shmuel som sa till mig: “Zev,  du borde läsa Rabbi Schneersons skrifter och du skulle se att han är Messias! Du kommer att hitta frid som du aldrig har haft, och alla frågor om Gud och livet skulle bli besvarade. Du skulle
se allt om rabbinens visdom och förstå att han är den länge efterlängtade Messias, och att han lever!”  
  
Lubavitchers är uppskattade av de flesta israeler därför att de sörjer för hjälp till hemlösa och sjuka, de hjälper offer vid självmordsbombningar, förser med hjälp till nya immigranter och sponsrar sommarläger och utbildning för de mindre priviligerade.      
  
 “Vårt jobb är att göra mitzvot (goda gärningar). Det kommer att föra fram till Messias kommande. En del av oss Lubavitchers utanför Israel tror inte att han är Rebbe men de flesta av oss här i Israel tror att han är det, och genom att vi gör goda gärningar, kommer det föra fram till Rebbe Schneersons återkomst och mänsklighetens återlösning,” sa Shmuel.  
   För mer än 200 år sedan, innan “den moderna staten” of Israel hade fötts år 1948, satte Lubavitchläran upp sin första gemenskap i det heliga landet. Idag finns det hundratals av Chabad-Lubavitch grundskolor, gymnasier, synagogor and yeshivas.  
   “Rebbe har mitt hjärta och min själ. Han är min ledare, han är Kung Messias av Israel” sa Devorah säkert.
  
 Jag frågade Devorah, som deltog i flickornas yeshiva och sa: “Den avgörande saken i livet är att ha ett förhållande med Gud, och synder skiljer oss från Gud, så vad är det Rebbe gör för att hjälpa dig att göra dig av med dina synder?”  
   “Rebbes undervisning hjälper mig till att vara en bättre person som vägleder mig till att inte synda så mycket. Och om jag inte uppnår en ren själ i det här livet, så kommer jag att komma tillbaks igen och igen tills min själ är renad och jag kommer att gå till himlen för att få vara med Gud vår Fader. Även Rebbe Schneerson var reinkarnerad men han hade slutligen en ren själ och snart kommer han att bli uppväckt från de döda och kommer tillbaks för den slutliga återlösningen”, svarade Devorah.
 

“Rebbe är vår Kung Messias och 
att tro på Rebbe är att ha liv”

   Som du kan se finns det många i Israel som är förledda av att tro på att Rebbe Schneerson är Messias! De är fångade i att läsa hans böcker och tro att han kommer att ge dem återlösning. 
   Jag frågade alla dessa unga människor om de skulle vilja läsa en Tanakh (Judisk bibel) som förklarar de messianska profetiorna. Nästan alla av dem sa sig villiga till att ta en titt på den messianska profetiska bibeln. Med din hjälp kan vi visa dem Yeshua (Jesus).

(Från Messianic Bible 2011-11-10)
Översättning: Bertil Lundberg.

Ultraortodoxa judar väntar och väntar och väntar förgäves efter återkomsten av deras käre rabbi. Han kan inte höra eller lyssna på deras böner till honom. Yeshua Messias har redan kommit. Han dog på korset på Golgata kullen och betalade en fullkomlig försoning för varje mänsklig varelses synder. Ivar Fjeld 120126.

Information om Chabad Lubavitch: The Rick A. Ross Institute

Ett budskap till alla judar från broder Yakov Damkani! You tube 6:15

Ultraortodoxa tar allt större plats. Höga födslotal gör att den religiösa minoriteten får allt större inflytande över Israels politik och samhälle. Det stora problemet för den israeliska staten är att de ultraortodoxa judarna inte arbetar, i alla fall inte männen som föredrar att ägna sig åt statssubventionerade religiösa studier långt in i medelåldern, samt att de inte gör militärtjänst och att deras skolor inte lär ut de kunskaper och värderingar som krävs i ett modernt demokratiskt samhälle. "Siffrorna är alarmerande eftersom den här sektorn av befolkningen på det stora hela inte arbetar och inte lär sina barn några av de centrala ämnen som skulle göra dem anställningsbara i framtiden. Detta placerar en allt tyngre börda på den skattebetalande sekulära medelklassen, som krymper och kommer att finna denna börda allt mera omöjlig". Av Israels sex miljoner judiska invånare är cirka 10 procent ultraortodoxa. Deras andel väntas växa till 30 procent om 50 år på grund av höga födelsetal: sju barn per familj. I Jerusalem är upp till en tredjedel av den judiska befolkningen ultraortodox. Cirka 50 procent av Israels judiska invånare är religiösa: ultraortodoxa, ortodoxa, traditionella. Den andra hälften är icke-religiös. Dagen 120127.

www.tidenstecken.se