Vad säger islamister och Koranen om judar?

   I den muslimska världen förekommer en stark antisemtism. Den stöds av vissa versar i Koranen som i Sura 2:61 och 5:65 som säger att några judar som kränkte sabbaten straffade Gud genom att förvandla dem till apor och svin. Med en sådan religion så kan också sådana här uttryck för detta förekomma i nutid.

Hjärntvättad 3,5 årig muslimsk flicka på saudiarabisk TV 020507: Judar är apor och svin. Se videon här.

Shejk Muhammad Tannoun på sudansk TV 070525: Judar är avkomman av apor och svin, de mest föraktliga varelserna på jordens yta. Se videon här.

Jordansk show på saudiarabisk TV februari 2005: Judar är svin i sin karaktär. Se videon här.

Syrisk minister för religiösa donationer, dr. Muhammad Abd Al-Sattar på syrisk TV 060721: Judar liknas vid apor och svin i Koranen och de är verkligen avkomlingar av apor och svin. Se videon här.

Egyptiske imamen Mahmoud Al-Masari sjunger om förintelse av judiska apor och svin på saudisk TV 050504. Se videon här.

Muslimska textböcker i Storbritannien från Saudiarabien:
They are the Jewish observers of Saturdays whose youth God transformed into monkeys and their elders into pigs as their punishment. (De är de judiska iaktagarna av lördagarna vars ungdomar Gud som deras straff  förvandlade till apor och deras fäder till svin.) 
The monkeys… are the Jews. And the pigs: they are the Christian infidels at Jesus’  table. (Aporna... är judarna. Och svinen: de är de otrogna kristna vid Jesus bord. 
Se video här

Imamen Sheik Feiz Mohammed i Sydney kallar på en dvd-serie judarna för svin och uppmanar muslimska ungdomar att dö för Allah. Se videon här.

Video om Radical Muslims. Shejk Ibrahim Mahdi: Vi måste utbilda våra barn i kärleken till Jihad för Allahs mål. Se videon här.

666 är det heligaste numret i Islam. Satans Antikrist står också för numret 666. Se videon här.

Alla falska religioner står i motsats till kristendomen: Buddha, Maria, Muhammed.... Se videon här.

Fredrik Malm (fp): I arabvärlden har antisemitismen blivit en integrerad del av vardagen. Dagen 080124.

The Islamic Mein Kampf: Behead those who insult islam. Bildspel om islamisk nazism.

Mickey Mouse on Hamas TV Teaches Children about Islamic Rule. You tube.

Hamas 'Mickey Mouse' Killed by 'Terrorist' Jews. You tube.

Hamas Rabbit eat Jews. You tube.

Hamas children show teaches: Jews are murderers. You tube.

Palestinian children's show says Jews are enemies of Allah. You tube.

Martyred Mouse and Killer Bee Replaced by Jew Eating Bunny. You tube.

Dräp danskarna, jordens avskum! Hamas Bunny hotar döda danskarna på grund av Muhammedteckningarna. You tube.

Det djurplågande monsterbiet Nahoul vill se barn bli 'martyrer'. You tube.

Youtubiana #3: Barnprogram från Hamas. Svenska Dagbladets ledarblogg 081202.

Tillbaks till www.tidenstecken.se