Profetior om ett Irakkrig - del 3

            

Är det Guds vilja att USA startar krig med Irak?
publicerat den 16 mars 2003

Roy A. Reinhold berättar att han den 1 februari 2003 lyfte sina händer och började be och Herren talade till honom. Han sa: "Roy, vad är din uppfattning ifall om USA bör gå till krig med Irak eller inte?" Roy svarade att det var ointressant vad han tyckte men att han ville veta ifall det var Guds Faderns riktning att gå till krig eller inte. Om Han sa gå till krig, då är det också hans åsikt, och om Han sa att inte gå till krig, då skulle det också vara hans åsikt i denna frågan.
Herren sa: "Vad säger du om jag säger, gå inte till krig med Irak?" Roy sa: "Då skulle jag vara emot att gå till krig även om jag vet att det finns vittnesmål att Irak är direkt involverat i terrorism."

Sedan sa Herren: "Vad säger du om jag säger, gå till krig med Irak? Roy sa: "Då skulle jag fullständigt vara för kriget med Irak."

Fadern sa sedan: "Jag säger gå till krig med Irak."

Tisdagen den 3 februari 2003 talade Herren till Roy igen och sa: "Roy, hur mycket vet du personligen om Mina skäl till att säga gå till krig med Irak?" Jag svarade: "Fader, jag vet egentligen inget om dina skäl till att säga gå till krig med Irak. Det enda jag vet är att göra rimliga antaganden baserade på vad som är skrivet i Bibeln till exempel. Som sagt, jag vet inget av dina skäl med säkerhet."

Herren sa: "Säg då det till folket, och lägg inte till dina antaganden som Mina skäl till att säga gå till krig med Irak."

Roy förklarar vidare om den vädjan som gått ut till förbön mot ett Irakkrig att den inte står i konflikt med det han fått av Herren. Det är en förberedelse för krig som sätter press på Saddam och uppmuntrar honom till att fly i exil. Om de troendes böner kan orsaka att Saddam flyr i exil, då skulle det resultera i samma sak som drabbningen är menad till - befriandet av Irak och frihet för det irakiska folket. Det är att föredra att förbereda för krig och inte behöva använda det därför att det önskade slutresultatet har åstadkommits, än att göra det med vapenmakt. Så långt enligt Roy A. Reinhold den 5 februari 2003.

Vad gäller framtiden vet vi alla väldigt lite. De flesta av oss önskar nog "status quo" och fred framför ett osäkert kapitel vi inte har någon överblick över. Bibeln säger att den tidsålder vi lever i inte kommer att vara för evigt. Efter 2000 år från Jesu tid här på jorden så är det dags för en ny tidsålder, och brytningen mellan dessa tidsåldrar blir enorm.

 

                      Materialet har översatts från engelskan och sammanställts av Bertil Lundberg.

                      Tillbaks till: första sidan om kriget med Irak.