Profetior om ett Irakkrig - del 1

 

Irakkriget kommer att starta på nytt

Man tror att Saddam har byggt både biologiska och kemiska vapen som kan döda miljoner. Denne diktator har i åratal hävdat att han är en "reinkarnation" av Nebukadnessar den store. Därför har han också stora anspråk. Ett av hans mål har varit att bygga upp Babylon. Han började med detta under de sista årena av Iran-Irak kriget.

Gulfkriget 1991 blev ett svidande nederlag för den maktgalne Saddam Hussein. Men kommer det att bli ett nytt krig i Irak? Ja, enligt vissa profetior som getts de senaste åren så blir det så. Jag vill här få dela med mig av de som jag känner till.

Dumitru Duduman (1932 - 1997) heter en rumänsk pastor som Gud använde mycket starkt. Den 10 augusti 1991 berättade han att en ängel besökt honom och omtalat att kriget med Saddam Hussein kommer att starta på nytt. Vidare att Saddam skulle angripa Israel, att USA skulle bli involverat och att kärnvapen skulle bli använda. Duduman fick också fler upplysningar, men fick inte tillåtelse att berätta mer vid den tidpunkten.

Den galna hunden

I juni 1992 fick Dumitru Duduman en dröm och han berättar följande: "Jag drömde att jag var i Florida, i ett motellrum. Plötsligt satt jag på en balkong på andra våningen och väntade på att Michael skulle komma. Jag hörde rop och såg människor, kvinnor och barn som sprang, en del föll längs vägen. Bland människorna på gatan fanns också en polisman med ett tjurhorn, som skrek: "Fortsätt och spring! Det är en galen hund lös, och den kommer den här vägen."

Då plötsligt när jag tittade för att se vad som skulle hända, såg jag en mycket stor hund som skummade i munnnen. När han var rätt nedanför mig så morrade han och förvandlades till Saddam Hussein! Sedan ändrades han tillbaka till en hund och började att springa efter folket. Löpande efter hunden kom en häst, som var så stor att hans huvud nådde upp till andra våningen där jag stod. När han höll på att passera mig stannade han för några sekunder, och sedan galloperade han efter hunden. Sedan vaknade jag."

I början på februari 1998 syntes en ny konflikt mellan USA och Irak inte avlägsen. Iraks fortsatta trilskande med att inte låta FN:s vapeninspektörer få tillgång till att leta efter förväntade vapengömmor gjorde att USA började tappa tålamodet. USA:s utrikesminister reste runt i Europa och Mellanöstern för att få support för att slå till mot Saddam Hussein och varnade då för att en militär aktion mot Irak kunde komma inom några veckor och att den skulle bli "omfattande, ihållande och tung". Medan USA:s 5:e flotta ladde upp med 24.400 soldater på krigsfartygen till sjöss så förberedde sig samtidigt Kuwait för att att kalla in en reservstyrka på cirka 24.000 man för att försvara landet vid ett eventuellt angrepp från Irak. Och Turkiet passade på att marschera över gränsen till Irak med 5.000 soldater för att upprätta en buffertzon i norra Irak och därmed förhindra en eventuell kurdisk flyktingström ifall USA skulle slå till. En militär konflikt var överhängande, men ingenting mer blev av detta då. Dessbättre får vi väl säga, därför att konsekvenserna kunde ha blivit värre än vad vi kanske trott. Vapeninspektörerna har visserligen förstört fler vapen än vad som förstördes under Gulfkriget i sin jakt på massförstörelsevapen, men de verkligt farliga vapnen är svåra att nå. Irakiska oppositionen uppger att Irak har rörliga laboratorier som körs ut i öknen där bakterierna till de farliga biologiska vapnen framställs.

Bob Jones (en känd profet i USA) uppmande under de här dagarna till bön för att USA inte skulle kriga med Irak då, därför att han hade fått från Herren att Gud inte skulle bistå USA denna gång, därför att det inte var i Guds vilja. Bob menade att kriget var mycket farligt, det kunde trappas upp.

Paul Cain (en känd profet i USA) sa den 9 februari 1998 "Varje diplomatisk plattform borde användas i hanteringen med Irak. Är vi (Amerika) skapade till strid? Vi rör upp ett världskrig."…"Det är många tusentals liv som står på spel här. Inte bara av vår egna soldater, men av många, många tusentals i Irak. Vi måste bedja för att avvända ett världskrig!"

FN:s vapeninspektör Richard Butler varnade också för att Hussein hade tillräckligt med icke-konventionella vapen för att "blåsa bort Tel Aviv". Butler bekräftade att Irak hade tillgång till antrax och andra bilogiska vapen, men Iraks begränsningar på vapeninspektörerna förhindrade dem från att veta den exakta storleken på dessa och var de fanns. Västliga bedömare anser att Irak har bilogiskt material för att beväpna omkring 25 missiler. Vidare att Hussein har satt upp en speciell enhet för att underhålla sitt biologiska vapensystem och att han förhindrar FN:s vapeninspektörer från att upptäcka den.

Alla var dock inte på USA:s sida i denna konflikt. Ryssland varnade USA för att de skulle sätta sig emot USA:s militära aktion mot Irak, och påpekade att varje användning av vapenmakt som "oacceptabelt och ofruktbart". Rysslands president Boris Jeltsin anklagade den 4 februari USA för att riskera att starta ett världskrig. Den ryska duman fördömde alla planer på ett militärt angrepp mot Irak och krävde att Ryssland ensidigt skulle häva denn internationella ekonomiska blockaden mot Irak om USA går från hot till handling och börjar bomba Irak. Mubarak i Egypten varnade för att militära aktioner skulle "endast öka spänningen i regionen." Iraks ärkefiende Iran fördömde också USA:s planer. Och i Israel varnade president Weizman för att "Skulle det bli konflikt i Gulfregionen och Israle attackeras, blir det inte missiler från bara ett håll."

Även från USA kom kritiska röster. General Charles Horner, som ledde USA:s flygstyrkor under Gulfkriget menade att "ett omfattande flyganfall kan vända våra vänner emot oss och transformera Saddam från internationell skurk till martyr." Han pekade också på att Irak lätt kan gömma undan biologiska och kemiska vapensystem och återuppta arbetet med dem så snart bombningarna är över. Irak har enligt andra uppgifter utvecklat en ny vapenbärande robot med en räckvidd på 15 mil.

I Irak förberedde sig irakierna däremot för krig och televisionen sände allt fler propagandaprogram med marscherande soldater och bilder från Kuwaitkriget 1991. Bilder på Saddam visades till tonerna av patriotisk musik och en spökröst räknade upp amerkanska angrepp: "Hiroshima, Hanoi... Irak". Täckta fordon med kemiska vapen lär också ha placerats i områden där det bor många som motsätter sig Saddams regim. De stod bland annat på gatorna i Mosul, enligt turkmenerna.

Jesus talade detta till John Leary mellan den 29 januari och den 5 februari 1998. "Mitt folk, Jag visar er hur ett litet krig, en gång startat, kan antändas till ett större krig. Varför hotar era ledare med krig, även i närvaron av andra ledare med en motsatt åsikt som menar att det kan resultera i ett världskrig. Ert intresse i ett främmande land är misstro, ge inte fullmakt till ett sådant spel som kan starta ett världskrig. Fortsätt mitt folk i era böner för fred och bed att era ledare kommer till sina sinnen i denna möjliga katastrof."

Och vidare mellan den 5 och 12 februari 1998. "Mitt folk, ni är sitter på kanten av ett större krig som håller på att explodera med ödeläggande resultat. Jag visar er många vapen vilka Saddam har gömt bort i bergen. Om dessa och andra vapen används i krig är det många människor som hotas från dessa massförstörelsevapen.

Pat Mundorf fick följande den 13 februari 1998. "Jag ber er att ni ber för ert land. Om ni kommer med krig till ett annat land, så kommer många oskyldiga människor att dö genom de bakterier som snabbt kommer att spridas. Många sjukdomar som har varit kontrollerade kommer att komma tillbaks i monstruösa proportioner."

Fler uppenbarelser om krig i Iraks områden:

EN MOTORVÄG av Robert I Holmes (November 1997)

Den 3 maj 1995, avlyssnade jag i den himmelska världen ett samtal i krigets teater. I den pjäsen förklarade jag att "Många konflikter har blivit beslutna denna dag... en serie av krig kommer att utvecklas vars förstörelse kommer att fördunkla Gulfkriget...världen kommer att rubbas av expansionistiska Kinas ockupation av nya territorier, Rysslands stöd av nya generationers vapen i arabiska länder och Saddam Hussiens militarism vilken kommer att resa upp sitt otäcka huvud igen."

Jag hade en bekräftande syn av detta om mina tidigare förutsägelser. Jag såg en motorväg ledande rätt till Israel, över toppen (de högsta platserna) av världen. Den Helige Ande sa särskilt, "Denna motorväg kommer att användas mycket snart". Jag vet inte helt säkert om det kommer att vara militära fordon, men jag såg fyra filer av trafik på väg västerut! Jag såg även folk som åt potatis och andra som åt ris. Karakorammotorvägen byggdes på 80-talet av Kina Den leder fram till Syriens bakdörr - till Eufratfloden. Potatis är huvuddieten i Ryssland och riset är huvuddieten i Kina.

 

Tillbaks till: första sidan om kriget med Irak.