Var var Gud i skolmassakern i Newtown?

Mike Huckabee ger sitt svar på detta.

Fox News ställde frågan "Hur kunde Gud låta detta hända?"

Mike Huckabee (baptistpredikant, före detta guvenör i Arkansas och presidentkandidat 2008): "Ja, du vet, det är en intressant fråga. När vi frågar oss varför det är våld i våra skolor, samtidigt som vi systematiskt har tagit bort Gud från våra skolor. Borde vi vara så förvånade att skolorna har blivit en plats för blodbad därför att vi har gjort de till en plats där vi inte längre talar om evigheten, liv, ansvar och ansvarighet? Att vi inte bara är ansvariga för polisen, om de tar dig. Men en dag, kommer vi att stå där inför Guds dom. Om vi inte tror det, så fruktar vi inte heller det."

Se Huckabee förklara sitt uttalande på You tube 3:19.

Hur många politiker vågar säga sådana sanningar som han faktiskt gör? De är få. På grund av det så har media förstås också jämfört honom med Ali Khamenei i Iran vars regim också kopplat ihop skolskjutningen med brist på religion i USA. Som om det skulle vara någon likhet med den sharia som Khamenei står för och kristen tro som förutom Tio Guds bud också handlar om Jesu kärlek till människor. En kärlek som barn i skolor både i USA och Sverige undanhålls från.

Bertil Lundberg

http://www.tidenstecken.se/