Mirakler övertygade new age folket…

David Hathaway är en evangelist från England, som kom i kontakt med new age på ett helt annat sätt än Brommadialogens. På ett möte i Schweiz för en tid sedan demonstrerade Gud sin kärlek och kraft till människor som sitter fast i det ockulta. I senaste numret av Prophetic Vision ser vi vad som är Guds sätt att ha dialog med new age.

Vi var redan på väg till Schweiz när vår schweiziske organisatör mailade vårt hemmakontor och sade att de förväntade tvåhundra ”esoterians” på mötet i Lucerne. Vår brittiska stab kollade i ordboken och sade att detta menades en grupp av ”likasinnade människor med en speciellt intresse”. Kanske vår schweiziske värd, obekant med engelskan, hade använt ett ovanligt ord av misstag och David i själva verket skulle betjäna en grupp av överlåtna troende som redan trodde på helandetjänsten, vilket skulle kunna förklara varför han bad mig om att förmedla helande innan predikan…  

När vi kom till salongen i Schweizerhof Hotel för mötet fann vi FEM HUNDRA människor – inte kristna troende, men mediala ”helare”, deras klienter, newageare och många demonbesatta! Florian som hade sett kraften i Davids tjänst i Ryssland, hade kommit hit till Lucerne med ett team för att plantera en ny kyrka. Men hur kunde han nå de som inte var troende i den här staden? Efter bön och fasta gav Gud honom en kraftfull strategi: mer än 30 procent av den schweiziska befolkningen idag har vänt sig bort från död religion för att söka andliga ”verkligheter” i ockulta saker – han måste nå dessa människorna! Så han planerade tre möten för att utmana kraften i det ockulta med en offentlig demonstration av kraften och verkligheten i Gud! 180 hade kommit till det första mötet, 230 till det andra, nu var vårt det tredje mötet – FEM HUNDRA! Men dessa människorna skulle bara lyssna OM de såg mirakler – större än deras egna!        

David delade först vittnesbörd om Guds kraft, speciellt från Ryssland. Sedan kallade han fram dessa som var invalidiserade eller hade brutna ben. Bland dessa som hafsade sig fram, var en kort ung man på kryckor. Ghenny hade upplevt en skärmflygningsolycka för sju år sedan, som slog sönder hans huvud, även hans rygg på sju ställen och förlamade honom helt på vänstra sidan. När David band djävulen, näpste skadan och talade över honom i namnet Jesus, så öppnades först Ghennys förlamade hand och nytt liv svepte in i hela hans kropp. Han gick utan sin krycka! Han rätade ut ryggen så att den blev rak och han växte flera tum tills han var nästan lika lång som David! Fem hundra ”esoteriker” blev så överväldigade att de faktiskt ställde sig på sammetsstolarna i salongen för att se på när Bibelns Gud helade denna mannen framför deras ögon!      

David frågade en kvinna längst fram, den mest kända psykiska helaren i Lucerne och som hade svår astma, om hon var villig att få demonerna utkastade av honom? När hon sade ja så blev hennes astma helad! David frågade sedan om hon ville bli helad från polio som hade invalidiserat henne sedan barndomen? Hon steg upp och gick utan kryckor, utan att längre släpa på fötterna, men ta riktiga steg genom kraften i Jesu namn!  

Nu bad David alla att sitta ner. Han berättade för dem historien från Matteus 9, när Jesus var i ett hus som var så fullt, att ingen fler kunde komma in, och fyra män tog med sig en förlamad man för Honom att hela.  

David sade: Kan ni föreställa er? Dessa männen trodde så att Jesus kunder göra ett mirakel, att de gjorde en hål i taket och släppte ner deras vän i rummet på en bår! De visste att Jesus var en helbrägdagörare. När Jesus levde på jorden så gjorde Han många mirakler. Men helade Jesus honom? Nej! Han sade: "Var vid gott mod, mitt barn. Dina synder är förlåtna." De religiösa ledarna blev chockade, vem kan förlåta synder? Sedan gav de själva svaret: ”Endast Gud kan förlåta synd!” Ni förstår, Jesus är Guds Son. Han KAN förlåta synd! Jesus visste vad dessa religiösa människor tänkte och utmanade dem: ”Vilket är lättare, att förlåta synd eller att hela sjuka?” Många av er som är här ikväll i den här byggnaden har kallat er själva ”helare” och jag frågar er samma fråga: Vad är lättare? Att säga ”Stig upp, du är helad” – eller – ”Din synd är förlåten?” Men ni känner till, att om ni kallar er själva för ”helare” så kan ni inte förlåta synd. Bara Gud kan! 

Sedan sade Jesus till det religiösa folket i huset: ”Men för att ni skall veta att Människosonen har makt här på jorden att förlåta synder – så säger jag, stig upp, ta din bädd och gå hem!" DETTA var demonstrationen som ger svaret på frågan i DITT liv ikväll: ”Vem är den VERKLIGE Guden?” DETTA är varför Gud gör dessa mirakler framför ER! HAN ÄR DEN VERKLIGE GUDEN! Många av er här vill bli helade – men hur många av er skulle hellre vilja få er synd förlåten? Det finns inget större mirakel än att få frid med Gud! 

Nästan alla 500 demonbesatta mediumistiska helarna stod upp för att ångra sig och ta emot Kristus!   

Källa: Prophetic Vision Vintern 2008. En tidskrift från The Ministry of David Hathaway

Översättning: Bertil Lundberg

www.tidenstecken.se