KG Hammar fortsätter att sprida sitt dunkla evangelium

KG Hammars tid som ärkebiskop är dessbättre snart avslutad. Men också detta sista år som han är i hans tjänst visar att ärkebiskopen inte är vad Bibeln säger kännetecknar en person som är "född på nytt", eller frälst som man säger i bibeltroende sammanhang.

Hammar är intervjuad i tidskriften "Du & jobbet" nr 1/2006. Här några frågor och svar:

Finns det överhuvudtaget något i Bibeln som måste tolkas bokstavligt? Ställd inför den frågan tvekar KG Hammar inte. Svaret är nej.

- Om det nu vore så skulle det betyda att en bokstavlig läsning skulle komma åt sanningen bättre än en mer symbolisk tolkning. Och jag tror egentligen att det är precis tvärtom. Sådana här resonemang brukar alltid sluta med hur man ska se på Jesu uppståndelse. Men utifrån historieforskningens beviskrav på vad som är en historisk händelse, är Jesu uppståndelse inte historisk. Då är alltså frågan om vi kan lämna därhän exakt vad som hände, och istället koncentrera oss på vad det betydde. Varför berättar lärjungarna detta? Varför var de övertygade? Och då hamnar vi på ett slags symbolplan. Jesus var den förste av Guds rike i framtiden. Uppståndelsen var ett nedslag som går över tidens och rummets gränser.

Det blir genast mer svävande, helt enkelt därför att betydelsen ligger utöver att något hände i det förflutna.

Så där fortsätter det, när man diskuterar religion med KG Hammar. Han säger att Gud i sig är ett mysterium, som det inte finns något språk som täcker in. Och en allsmäktig Gud? Nej, knappast.

KG Hammar avslutar intervjun med att det viktigaste i det kristna budskapet är kärleken. Den förbehållslösa kärleken. Den måste stå över allt annat.

Till föregående sidan